Nastavnik/ca
Nenad Meštrović
nkotor@yahoo.com
Pon. 21.9. – grupa 05
Trener/ica:Rajko Kosović
Članovi tima
ISCED nivo

ISCED 3 (Srednja škola 1-4)

Razred
Broj učenika

60

SŠ - 1

Predmet/i
[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Ekonomija i pravo
Ključne kompetencije
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka
4. Digitalna kompetencija
3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života
7. Preduzetnička kompetencija
3.7.3. Afirmiše pristup u kojem su ideje za stvaranje vrijednosti zasnovane na etičkim vrijednostima koje se odnose na jednakost spolova, pravednost, socijalnu pravdu i ekološku održivost.
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa