O projektu

Projekat „Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore“ sufinansiraju Evropksa unija i Vlada Crne Gore kroz IPA 2 Program EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Projekt je dvogodišnji i sprovodi se od 31.8.2019. do 30.8.2021. godine, u cilju poboljšanja kvaliteta pružanja osnovnog i srednjeg obrazovanja, podrške inicijalnom obrazovanju i kontinuiranom profesionalnom razvoju nastavnika, te osiguranju kvaliteta na nivou osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja.

Izrada Crnogorskog okvirnog programa ključnih kompetencija centralna je aktivnost prve faze Projekta. Okvir identifikuje osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje relevantnih za obrazovni sistem Crne Gore, daje njihove definicije i ishode koje učenici i studenti trebaju postići po obrazovnim nivoima. Okvir je i polazište za sve ostale aktivnosti Projekta, za dalji razvoj koncepata i obuka, ali je istovremeno i pretpostavka strukturirane integracije ključnih kompetencija u sve nivoe obrazovnog sistema Crne Gore.

Kroz Projekat, na bazi Okvira, razvijeni su Indikatori za praćenje integrisanosti ključnih kompetencija u školsko učenje koje će služiti nadzornicima i savjetnicima za osiguranje kvaliteta da prate razvoj ključnih kompetencija i Program razvoja i integracije ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore, strateški dokument koji definiše djelovanje svih aktera obrazovnog sistema u trogodišnjem periodu, kao i Program obuke za direktore škola i nastavnika, te obuka za 360 članova školskih timova, 900 nastavnika razredne nastave i 960 nastavnika MINT (engl. STEM) predmeta. Sve će to biti osnova za razvijanje daljih koncepata osiguranja kvaliteta ključnih kompetencija, te novi načini vanjskog vrednovanja obrazovanja, uključivo izradu kombinovanih ispitnih pitanja, kako bi se fokus usmjerio na sticanje funkcionalnih znanja. Osim što bi značajno doprinijele ispunjenju projektnih ciljeva, navedene i druge projektne aktivnosti bi trebale predstavljati solidnu osnovu za samoodrživ razvoj ključnih kompetencija u obrazovnom sistemu Crne Gore, nakon završetka Projekta.

Partneri Projekta:

  • Ministarstvo prosvjete Crne Gore,
  • Zavod za školstvo Crne Gore,
  • Centar za stručno obrazovanje Crne Gore,
  • Ispitni centar Crne Gore,
  • Univerzitet Crne Gore, posebno: Filozofski fakultet, Filološki fakultet i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore
  • Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore
  • Osnovne (166) i srednje (56) škole u Crnoj Gori
Facebook
Twitter
LinkedIn