Uputstva za korišćenje portala

Trenutno dostupna video uputstva za korišćenje portala

  • Uvodni 
  • Registracija
  • Unos Pripreme za nastavu na portal
  • Unos dokaza i nastavnog materijala (najnoviji)
  • Zamjena Pripreme ili Akcionog plana novim dokumentom (najnoviji)

Uvodno objašnjenje koncepta portala

Uvodni video koji objašnjava koncept portala i njegovu osnovnu svrhu kao i koncept prikazivanja podataka i korišćenje unetih podataka. 

Registracija na portal

U videu ispod možete da pogledate upustvo za registraciju, odnosno kreiranje korisničkog naloga, na portal www.ikces.me

Unos Pripreme za nastavu na portal

Unos dokaza i nastavnog materijala (new!!!)

Zamjena Pripreme ili Akcionog plana novim dokumentom (new!!!)