Nastavnik/ca
Milica Kovačević
milica.kovacevic@os-dpavicic.edu.me
Uto. 13.03.2021
Trener/ica:Boris Ćurković
Članovi tima
Save Subotić, JU OŠ“Dašo Pavičić“, Herceg Novi Bojana Mijović,JU OŠ“Dašo Pavičić“, Herceg Novi Zlata Krivokapić,JU OŠ“Dašo Pavičić“, Herceg Novi Milica Kovačević,JU OŠ“Dašo Pavičić“, Herceg Novi
ISCED nivo

ISCED 2 (OŠ 6-9 razred)

Razred

OŠ - 6

Broj učenika

26

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Biologija
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2.1.4. Identifikuje i tumači pojmove, osjećaje, činjenice, mišljenja i stavove u usmenom i pisanom obliku, 2.1.7. Pronalazi, procjenjuje, obrađuje i prezentira razlilčite vrste podataka i informacija koristeći različite vrste izvora podataka i informacija, 2.1.8. Koristi informacije i podatke da argumentuje svoje tvrdnje upotrebljavajući digitalne tehnologije za obradu teksta, prezentaciju, te pretraživanje i obradu podataka i informacija
2. Kompetencija višejezičnosti
2.2.1. Koristi vokabular, gramatičke norme, osnovne vrste verbalne interakcije i registre prvog stranog jezika (po pravilu engleskog) na nivou A2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 2.2.7. Iskazuje pozitivan stav prema drugim jezicima i kulturama, 2.2.8. Ispoljava interesovanja za proučavanje drugih jezika i kultura
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
2.4.6. Kreira i dijeli digitalni sadržaj i materijale (npr. tekst, tabele, grafički prikaz, slika, prezentacija, audio i video materijal…) koristeći servise i aplikacije i digitalnu tehnologiju za skladištenje podataka
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja