Nastavnik/ca
Ivana Perović
ivana.s.perovic@gmail.com
Sub. 23.01.2021
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
ISCED nivo

ISCED 3 (Srednja škola 1-4)

Razred
Broj učenika

13

SŠ - 2

Predmet/i
[Sektori] Ekonomija i pravo
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama
2. Kompetencija višejezičnosti
3.2.7. Ponašanjem i djelovanjem demonstrira uvažavanje kulturnih različitosti, interesovanje i radoznalosti o različitim jezicima i interkulturnoj komunikaciji
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma
4. Digitalna kompetencija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa