Nastavnik/ca
Vera Adžić
lelaadzic@gmail.com
Uto. 29.9. – grupa 25
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
Škola:JU OŠ“Branko Božović“- Podgorica Ime/na i prezime/na nastavnika: 1.Milanka Šćepanović -informatika sa tehnikom 2.Jovana Dubak -matematika 3.Biljana Klikovac -biologija 4.Vera Adžić -hemija 5.Daliborka Vujošević -fizika 6.Tamara Nikolić – razredna nastava 7.Željka Samac – razredna nastava 8.Dragana Eraković – razredna nastava 9.Maja Ivanović – razredna nastava
ISCED nivo

ISCED 2 (OŠ 6-9 razred)

Razred

OŠ - 9

Broj učenika

250

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2.1.8. Koristi informacije i podatke da argumentuje svoje tvrdnje upotrebljavajući digitalne tehnologije za obradu teksta, prezentaciju, te pretraživanje i obradu podataka i informacija
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
2.3.4. Analizira strukturu i svojstva žive i nežive prirode i njihovu povezanost, 2.3.6. Primjenjuje proporcionalnost, razmjeru i procentni račun u svakodnevnim životnim situacijama
4. Digitalna kompetencija
2.4.3. Analizira i uporedi validnost i pouzdanost definisanih izvora podataka, informacija i digitalnog sadržaja, 2.4.6. Kreira i dijeli digitalni sadržaj i materijale (npr. tekst, tabele, grafički prikaz, slika, prezentacija, audio i video materijal…) koristeći servise i aplikacije i digitalnu tehnologiju za skladištenje podataka
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
2.5.2. Vodi računa o sopstvenom fizičkom i mentalnom zdravlju i zdravlju drugih
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja