Nastavnik/ca
Gordana Kontić
ict@os-pkovacevic.edu.me
Pet. 25.9. – grupa 20
Trener/ica:Rajko Kosović
Članovi tima
Gordana Kontić , OŠ”Pavle Kovačević” Grahovo Nikšić Dragana Bajović OŠ “Pavle Kovačević” Grahovo Nikšić
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 1, OŠ - 5, OŠ - 3

Broj učenika

7

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
1.1.8. Tumači slike, znakove, mape, te jednostavne grafikone i tabele i druge vrste nekontinuiranog teksta
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
1.4.6. Kreira i uređuje jednostavan digitalni sadržaj koristeći različite digitalne alate
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
1.6.10. Iznosi svoje mišljenje i stavove o rješavanju problema, uz uvažavanje mišljenja drugih
7. Preduzetnička kompetencija
1.7.9. Komunicira jasno svoje ideje s drugima
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
1.8.6. Poštuje slobodu u kulturnim i drugim stvaralačkim iskustvima i izražavanjima
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa