Nastavnik/ca
Goran Bigović
goran.bigovic@os-smljubisa.edu.me
Pet. 15.01.2021
Trener/ica:Boris Ćurković
Članovi tima
Mirjana Vukotić Mitrović – nastavnica fizike, JU OŠ ,,Stefan Mitrov Ljubiša” Budva Goran Bigović – nastavnik matematike, JU OŠ ,,Stefan Mitrov Ljubiša” Budva Jadranka Šćekić – nastavnica matematike, JU OŠ ,,Stefan Mitrov Ljubiša” Budva Marina Đelović – nastavnica hemije, JU OŠ ,,Stefan Mitrov Ljubiša” Budva Olivera Mićović – nastavnica informatike i tehnike, JU OŠ ,,Stefan Mitrov Ljubiša” Budva Dijana Mirković – nastavnica informatike i tehnike, JU OŠ ,,Stefan Mitrov Ljubiša” Budva Saša Krivaćević – nastavnik matematike, JU OŠ ,,Stefan Mitrov Ljubiša” Budva
ISCED nivo

ISCED 2 (OŠ 6-9 razred)

Razred

OŠ - 8

Broj učenika

30

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2.1.7. Pronalazi, procjenjuje, obrađuje i prezentira razlilčite vrste podataka i informacija koristeći različite vrste izvora podataka i informacija, 2.1.8. Koristi informacije i podatke da argumentuje svoje tvrdnje upotrebljavajući digitalne tehnologije za obradu teksta, prezentaciju, te pretraživanje i obradu podataka i informacija, 2.1.9. Kritički izražava mišljenje, razlikuje činjenice od subjektivnog mišljenja i prepoznaje lažne vijesti, 2.1.10.Učestvuje kritički u konstruktivnom dijalogu, uvažavajući kvalitete dobrog govora (npr. vokabular primjeren situaciji, primjeren govor koji uključuje svrsishodnost, preciznost, jasnoću govora i sl.) i iskazujući interes za interakciju s drugima
2. Kompetencija višejezičnosti
2.2.1. Koristi vokabular, gramatičke norme, osnovne vrste verbalne interakcije i registre prvog stranog jezika (po pravilu engleskog) na nivou A2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
2.3.1. Koristi matematičke operacije s realnim brojevima, osnovne matematičke pojmove i koncepte predstavljajući objekte, ideje i postupke riječima, crtežima, dijagramima, grafovima, brojevima i simbolima, 2.3.2. Koristi osnovne principe održanja i matematičke jednakosti za opisivanje procesa i zakonitosti u realnom svijetu prepoznavajući primjenu nauke u tehnologiji, 2.3.5. Procjenjuje prednosti i mane opšteprihvaćenih tehnologija prepoznavajući značaj moralnih pitanja za njihovu primjenu i razvoj, 2.3.6. Primjenjuje proporcionalnost, razmjeru i procentni račun u svakodnevnim životnim situacijama, 2.3.15. Upoređuje moguće koristi i štete od upotrebe različitih mašina i prirodnih resursa doprinoseći svojim aktivnostima bezbjednosti ljudi i zaštiti životne sredine
4. Digitalna kompetencija
2.4.3. Analizira i uporedi validnost i pouzdanost definisanih izvora podataka, informacija i digitalnog sadržaja, 2.4.6. Kreira i dijeli digitalni sadržaj i materijale (npr. tekst, tabele, grafički prikaz, slika, prezentacija, audio i video materijal…) koristeći servise i aplikacije i digitalnu tehnologiju za skladištenje podataka, 2.4.7. Napredno pretražuje, čuva i koristi informacije i sadržaje u digitalnom obliku koristeći jednostavnu zaštitu
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
2.5.11. Samovrednuje proces učenja i dostignute rezultate i procjenjuje ostvareni napredak, 2.5.16. Usvoji pozitivne vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji, 2.5.19. Promoviše vrijednosti prevazilaženja problema i pronalaženja odgovora na izazove i ostvarenosti prema promjenama
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
2.7.4. Radi samostalno i sa različitim timovima na mobilisanju ljudskih i drugih resursa kako bi se održale planirane aktivnosti, 2.7.7. Traži aktivno i upoređuje različite izvore informacija kako bi se smanjile nejasnoće, nesigurnosti i rizici u procesu donošenja odluka
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja