Nastavnik/ca
Daliborka Glišić
daliborkamrdak@gmail.com
Uto. 13.03.2021
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
Daliborka Glišić, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgoric; Tamara Jovićević, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica;Vesna Vidaković,JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica, Marina Kapa, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; Vesna Daković, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; Zorica Gojković, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; Aleksandar Bjelajac, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica, Biljana Vlahović, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica, Tamara Asanović, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; Marina Marković- JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; Suzana Novićević, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; Svetlana Mugoša, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica.
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 1, OŠ - 4

Broj učenika

200

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanje
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
1.1.1. Primjenjuje osnovne standarde jezika u čitanju i pisanju (čita literarne i neliterarne tekstove prilagođene uzrastu uz razumijevanje pisanih informacija; piše tekstove po ugledu na model), 1.1.3. Učestvuje aktivno u interpersonalnoj komunikaciji, 1.1.6. Upoređuje pojmove i podatke iz različitih izvora, 1.1.7. Izdvaja ključne pojmove i sa njima povezane podatke koje klasifikuje, upoređuje i dopunjuje, pamti i koristi u novim situacijama, 1.1.9. Odvaja bitno od nebitnog nakon slušanja ili čitanja i analize tekstova
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
1.3.2. Prepoznaje da se mnoge prirodne pojave i procesi mogu opisati naučnim zakonima, modelima i teorijama, 1.3.7. Čita, upoređuje i prikazuje podatke tabelarno i grafički koristeći po potrebi digitalne alate
4. Digitalna kompetencija
1.4.7. Pretražuje, čuva i koristi informacije i sadržaje u digitalnom obliku
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
1.7.11. Pokazuje posvjećenost, upornost, te inicijativu za rješavanje probleme koji utiču na zajednicu
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja