Nastavnik/ca
Edin Višnjić
edin.visnjic@os-dkorac.edu.me
Pon. 21.9. – grupa 01
Trener/ica:Ljubica Špirić
Članovi tima
Medina Kajević, JU OŠ “Dušan Korać”, Bijelo Polje Esmana Kajević, JU OŠ “Dušan Korać”, Bijelo Polje Jovanka Despotović, JU OŠ “Dušan Korać”, Bijelo Polje Edin Višnjić, JU OŠ “Dušan Korać”, Bijelo Polje Nataša Nišavić, JU OŠ “Dušan Korać”, Bijelo Polje Nataša Drobnjak, JU OŠ “Dušan Korać”, Bijelo Polje Elvira Dobardžić, JU OŠ “Dušan Korać”, Bijelo Polje Darinka Kljajević, JU OŠ “Dušan Korać”, Bijelo Polje Hidajeta LukačJU OŠ “Dušan Korać”, Bijelo Polje
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 4

Broj učenika

25

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Slobodne Akt.] Računarska obrada i dizajn teksta, [Međupr. teme] Biodiverzitet, [Međupr. teme] Preduzetničko učenje
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
1.1.1. Primjenjuje osnovne standarde jezika u čitanju i pisanju (čita literarne i neliterarne tekstove prilagođene uzrastu uz razumijevanje pisanih informacija; piše tekstove po ugledu na model), 1.1.3. Učestvuje aktivno u interpersonalnoj komunikaciji
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
1.4.1. Istražuje različite mogućnosti upotrebe digitalnih tehnologija u svakodnevnom životu uočavajući efekte i ograničenja njihove primjene, 1.4.3. Koristi različite izvore informacija i podataka u digitalnom okruženju, 1.4.6. Kreira i uređuje jednostavan digitalni sadržaj koristeći različite digitalne alate, 1.4.9. Iskazuje otvorenost i radoznalost prema korištenju digitalno komunikacionih tehnologija i inovacija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
1.5.9. Pronalazi dokaze za svoje tvrdnje, 1.5.14. Komunicira s drugima uz izražavanje i razumijevanje različitih gledišta, 1.5.17. Poštuje različitost drugih i njihove potrebe izgrađujući sopstveni integritet i odnose s drugima na principu uvažavanja i empatije, 1.5.19. Izgrađuje odnos prema prevazilaženju problema i pronalaženju odgovora na izazove
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
1.7.8. Izračuna troškove pretvaranja ideje u aktivnost, 1.7.9. Komunicira jasno svoje ideje s drugima, 1.7.12. Iskazuje empatiju prema drugima, inicijativu i izražen interes za dobrobit ljudi i životne sredine, te uvjerava druge pozivajući se na određene argumente
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa