Nastavnik/ca
Veselin Grdinić
grca24@hotmail.com
Pon. 21.9. – grupa 02
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
Veselin Grdinić, profesor matematike JUSMŠ,,Vuksan Đukić,, Mojkovac Zora Bjelajac, profesorica biologije JUSMŠ,,Vuksan Žukić,, Mojkovac Dragan Damjanović ,profesor hemije JUSMŠ,,Vuksan Đukić,, Mojkovac Zorica Slavković, profesorica fizike JUSMŠ,,Vuksan Đukić,, Mojkovac Vidoje Minić, profesor informatike JUSMŠ,,Vuksan Đukić Mojkovac
ISCED nivo

ISCED 3 (Srednja škola 1-4)

Razred
Broj učenika

80

SŠ - 1

Predmet/i
[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Izborni] Biodiverzitet, [SŠ – Izborni] Ekologija i zaštita životne sredine, [Međupr. teme] Zelena ekonomija, [Međupr. teme] Zaštita životne sredine, [Međupr. teme] Biodiverzitet
Ključne kompetencije
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.1. Koristi metodologiju prikupljanja, obrade i analize podataka (posmatra, mjeri, eksperimentom bilježi, analizira i verifikuje rezultate, predstavlja podatke koristeći deskriptivnu statistiku, tabele i grafikone)
4. Digitalna kompetencija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou, 3.6.3. Kritički se odnosi prema aktuelnim događajima povezujući ih sa ključnim događajima iz nacionalne, evropske i svjetske istorije, 3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
3.8.3. Istražuje obrasce nastanka svoje i drugih kultura i kulturnih formi i tumači njihov uticaj na suvremenog čovjeka
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa