Nastavnik/ca
Branko Knezevic
branko.knezevic@os-jtomasevic.edu.me
Sub. 27.02.2021
Trener/ica:Boris Ćurković
Članovi tima
Jetmira Sellaj i Branko Knezevic
ISCED nivo

ISCED 2 (OŠ 6-9 razred)

Razred

OŠ - 9

Broj učenika

8

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Istorija
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2.1.1. Primjenjuje standarde jezika u čitanju i pisanju (čita literarne i neliterarne tekstove uz razumijevanje pisanih informacija; piše tekstove na osnovu datih podataka), 2.1.3. Povećava broj riječi u vokabularu uključujući termine iz različitih oblasti
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
2.4.1. Povezuje primjenu digitalnih tehnologija s razvojem komunikacija, kreativnošću i inovacijama analizirajući mogućnosti, ograničenja, efekata i rizika digitalnih tehnologija, 2.4.2. Odabire digitalne uređaje, alate i softvere primjenjujući opšte principe, mehanizme i logiku njihovih funkcija, 2.4.3. Analizira i uporedi validnost i pouzdanost definisanih izvora podataka, informacija i digitalnog sadržaja, 2.4.6. Kreira i dijeli digitalni sadržaj i materijale (npr. tekst, tabele, grafički prikaz, slika, prezentacija, audio i video materijal…) koristeći servise i aplikacije i digitalnu tehnologiju za skladištenje podataka, 2.4.10. Ponaša se u skladu s pravilima poželjnog ponašanja u internet zajednici (netiquette), pravilima koja se odnose na korištenje i sigurnost digitalnih uređaja, aplikacija i softvera
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
2.6.3. Procjenjuje aktuelne događaje u odnosu na ključne događaje nacionalne, evropske i svjetske istorije, 2.6.7. Upoređuje osnovne karakteristike svoje i drugih kultura uvažavajući multikulturalnu dimenziju evropskih društava, 2.6.9. Angažuje se dobrovoljno u aktivnostima od javnog i zajedničkog interesa na nivou škole i zajednice, 2.6.10. Obrazlaže svoje stavove i rješava probleme uspostavljajući kriterijume za vrednovanje različitih mišljenja, 2.6.15. Ispoljava pravilan stav prema kulturnim, socijalnim i rodnim razlikama prihvatajući kulturu poštovanja i nenasilja
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa