Nastavnik/ca
Rabija Sukalic
rabija.sukalic@gmail.com
Uto. 13.03.2021
Trener/ica:Ljubica Špirić
Članovi tima
Verica Janković, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Šefkije Selaj, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Amra Mećikukić, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Fadile Sukaliq, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Dritan Mustafa, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Špresa Đenčić, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Mimoza Alović, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Fortesa Perović, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Naile Llolla, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Arijana Kollari, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Teuta Hoxha, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Medina Lajka, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Aiše Telja, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Dilja Zadrima, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Havo Kurti, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Šaće Nuculović, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Selim Tula, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Lena Lukiq, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Vjollca Marshiq, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Ranka Milošević, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Binasa Coković, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Gordana Glendža, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Ljumnije Metanović, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Rabija Sukalić, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Brankica Ražnatović, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Florina Ibrahimi, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Emina Muja, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Mersiha Mavrić, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Vera Filipović, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 5

Broj učenika

23

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Albanski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Geografija
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
1.1.1. Primjenjuje osnovne standarde jezika u čitanju i pisanju (čita literarne i neliterarne tekstove prilagođene uzrastu uz razumijevanje pisanih informacija; piše tekstove po ugledu na model), 1.1.2. Upotrebljava naučena pravila gramatike i pravopisa, te vokabular primjeren kontekstu u pisanju i govoru, 1.1.10.Iskazuje interesovanje i otvorenost prema učešću u konstruktivnom u dijalogu saopštavajući argumente i adekvatno reagujući na argumente drugih, prihvatajući ih ili opovrgavajući
2. Kompetencija višejezičnosti
1.2.2. Sluša, čita, govori i piše jedan strani (po pravilu engleski) jezik na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
1.3.6. Prepoznaje logiku matematičkih postupaka i koristi logiku za argumentovanje svojih ideja i objašnjenja, 1.3.7. Čita, upoređuje i prikazuje podatke tabelarno i grafički koristeći po potrebi digitalne alate
4. Digitalna kompetencija
1.4.6. Kreira i uređuje jednostavan digitalni sadržaj koristeći različite digitalne alate, 1.4.8. Koristi digitalne uređaje i i jednostavne aplikacije za komunikaciju, spremanje i obradu teksta, fotografije i videa, 1.4.10.Vodi računa o pravilnoj upotrebi digitalnih i komunikacijskih tehnologija u odnosu na ponašanje u digitalnom okruženju, zaštitu podataka i uređaja
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
1.5.12. Predstavlja izrađenu mapu ličnog razvoja, 1.5.13. Prilagođava se promijenjenim uslovima učenja i života bez značajnog napora, uz podršku, 1.5.15. Podržava ličnu, društvenu i fizičku dobrobit i saradnju
6. Građanska kompetencija
1.6.16. Ističe važnost odgovornog odnosa prema životnoj sredini
7. Preduzetnička kompetencija
1.7.7. Sarađuje sa drugima kako bi se ideje pretočile u aktivnosti, 1.7.10. Prevazilazi jednostavne nepovoljne okolnosti i ne plaši se greške dok isprobava nove stvari
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
1.8.5. Uključuje se u stvaralačke aktivnosti u školi i zajednici (npr. učestvuje u folkloru, horu, crta i slika kulturne proizvode, igra uloge u predstavi, posjećuje kulturne manifestacije–izložbe, pozorišne predstave za djecu, priredbe, folklorne igre, manifestacije u virtuelnom/digitalnom prostoru i sl.)
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa