Nastavnik/ca
Nataša Šarović
natasa.sarovic993@gmail.com
Pet. 25.9. – grupa 20
Trener/ica:Srđan Verbić
Članovi tima
Ana Perunović, Nada Orbović, Nataša Šarović, Snežana Janković, Vesna Marojević, Nada Kosić, Momčilo Kosović, Branka Marković, Ljiljana Đurović, Radmila Ćeha
ISCED nivo

ISCED 2 (OŠ 6-9 razred)

Razred

OŠ - 6

Broj učenika

23

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanje
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2.1.1. Primjenjuje standarde jezika u čitanju i pisanju (čita literarne i neliterarne tekstove uz razumijevanje pisanih informacija; piše tekstove na osnovu datih podataka), 2.1.7. Pronalazi, procjenjuje, obrađuje i prezentira razlilčite vrste podataka i informacija koristeći različite vrste izvora podataka i informacija
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
2.3.1. Koristi matematičke operacije s realnim brojevima, osnovne matematičke pojmove i koncepte predstavljajući objekte, ideje i postupke riječima, crtežima, dijagramima, grafovima, brojevima i simbolima, 2.3.4. Analizira strukturu i svojstva žive i nežive prirode i njihovu povezanost
4. Digitalna kompetencija
2.4.3. Analizira i uporedi validnost i pouzdanost definisanih izvora podataka, informacija i digitalnog sadržaja, 2.4.8. Koristi digitalne uređaje, aplikacije i jednostavne softvere za kreiranje, obradu, adaptaciju i spremanje teksta, slike, videa i drugih digitalnih sadržaja, 2.4.9. Prihvaća digitalno-komunikacione tehnologije i inovacije i njihovo korišćenje na konstruktivan i promišljen način
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
2.5.12. Dijeli znanje i sopstvenog iskustva s drugima
6. Građanska kompetencija
2.6.9. Angažuje se dobrovoljno u aktivnostima od javnog i zajedničkog interesa na nivou škole i zajednice
7. Preduzetnička kompetencija
2.7.7. Traži aktivno i upoređuje različite izvore informacija kako bi se smanjile nejasnoće, nesigurnosti i rizici u procesu donošenja odluka
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa