Nastavnik/ca
Svetlana Šćepanović
svetlana.scepanovic@os-kradojevic.edu.me
Sub. 24.04.2021
Trener/ica:Boris Ćurković
Članovi tima
Ljubinka Bugarin, OŠ “Krsto Radojević”, Bijelo Polje Svetlana Šćepanović,OŠ “Krsto Radojević”, Bijelo Polje Dijana Mihailović, OŠ “Krsto Radojević”, Bijelo Polje
ISCED nivo

ISCED 2 (OŠ 6-9 razred)

Razred

OŠ - 8, OŠ - 9, OŠ - 5

Broj učenika

27

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo
Ključne kompetencije
2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2. Kompetencija višejezičnosti
2.2.4. Sluša, čita, govori i piše prvi strani (po pravilu engleski) jezik na nivou A2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
2.4.3. Analizira i uporedi validnost i pouzdanost definisanih izvora podataka, informacija i digitalnog sadržaja, 2.4.8. Koristi digitalne uređaje, aplikacije i jednostavne softvere za kreiranje, obradu, adaptaciju i spremanje teksta, slike, videa i drugih digitalnih sadržaja
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
2.5.2. Vodi računa o sopstvenom fizičkom i mentalnom zdravlju i zdravlju drugih, 2.5.7. Fokusirano rješava probleme u učenju, ličnom i socijalnom razvoju
6. Građanska kompetencija
2.6.5. Razlikuje uzroke i posljedice klimatskih promjena, promjena biodiverziteta i demografskih promjena na lokalnom i globalnom nivou, 2.6.16. Iskazuje stav o odgovornom odnosu prema životnoj sredini prilagođavajući se promjenama u njoj
7. Preduzetnička kompetencija
2.7.4. Radi samostalno i sa različitim timovima na mobilisanju ljudskih i drugih resursa kako bi se održale planirane aktivnosti
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
2.8.7. Ispoljava radoznalost i za istraživanje različitih kulturnih i umjetničkih formi i oblika
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa