Nastavnik/ca
Samira Idrizović
kemo@t-com.me
Pet. 9.10. – grupa 33
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
Samira Idrizović, Snežana Kuzmanović, Danijela Vukadinović i Snežana Šofranac, OŠ “Pavle Rovinski” – Podgorica; Kristina Tasić i Dijana MInić, OŠ “Oktoih” – Podgorica
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 1

Broj učenika

15

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 6. Građanska kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa