Nastavnik/ca
Azra Kojić
azra.kojic@os-hsahmanovic.edu.me
Sub. 27.03.2021
Članovi tima
Ilda Radončić, nastavnica (profesor razredne nastave), OŠ “Hajro Šahmanović” Plav Danijela Rajković, nastavnica (profesor razredne nastave), OŠ “Hajro Šahmanović” Plav Tatjana Arsović, nastavnica (profesor razredne nastave), OŠ “Hajro Šahmanović” Plav Rajna Živanović, nastavnica (profesor razredne nastave), OŠ “Džafer Nikočević” Gusinje Lihnida Hadžimušović, vaspitačica, OŠ “Hajro Šahmanović” Plav Melsina Bašić, nastavnica (profesor razredne nastave), OŠ “Hajro Šahmanović” Plav Muamera Kojić, nastavnica (profesor razredne nastave), OŠ “Hajro Šahmanović” Plav Azra Kojić, nastavnica (profesor razredne nastave), OŠ “Hajro Šahmanović” Plav Biljana Knežević, Tatjana Novović
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 3

Broj učenika

100

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
1.1.1. Primjenjuje osnovne standarde jezika u čitanju i pisanju (čita literarne i neliterarne tekstove prilagođene uzrastu uz razumijevanje pisanih informacija; piše tekstove po ugledu na model), 1.1.4. Razlikuje vrste književnih i neliterarnih tekstova, te osnovne stilove jezika, 1.1.9. Odvaja bitno od nebitnog nakon slušanja ili čitanja i analize tekstova
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
1.3.7. Čita, upoređuje i prikazuje podatke tabelarno i grafički koristeći po potrebi digitalne alate, 1.3.10. Prihvaća matematičke iskaze uočavajući da se njima mogu opisati pojave u prirodi i prirodni zakoni
4. Digitalna kompetencija
1.4.3. Koristi različite izvore informacija i podataka u digitalnom okruženju, 1.4.6. Kreira i uređuje jednostavan digitalni sadržaj koristeći različite digitalne alate
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
1.5.2. Razlikuje komponente zdravog uma, tijela i životnog stila od nezdravih navika, 1.5.3. Upravlja vlastitim procesom učenja uz podršku, izabirući pristup učenju i strategije učenja koje su mu najprikladnije
6. Građanska kompetencija
1.6.5. Prepoznaje značaj prirodnih resursa i zaštite životne sredine u očuvanju kvaliteta života, 1.6.9. Učestvuje u društveno korisnim aktivnostima na nivou razreda i škole
7. Preduzetnička kompetencija
1.7.7. Sarađuje sa drugima kako bi se ideje pretočile u aktivnosti, 1.7.9. Komunicira jasno svoje ideje s drugima
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa