Nastavnik/ca
Lidija Spasović
lidija.spasovic@gim-ba.edu.me
Pet. 9.10. – grupa 36
Trener/ica:Ljubica Špirić
Članovi tima
Goran Babović- fizika, JU Gimnazija “Panto Mališić”- Berane Radič Radević- matematika, JU Gimnazija “Panto Mališić”- Berane Tanja Bojović- matematika, JU Gimnazija “Panto Mališić”- Berane Milena Lutovac- matemetika, JU Gimnazija “Panto Mališić”- Berane Miljan Petrić- informatika, JU Gimnazija “Panto Mališić”- Berane Lidija Spasović- fizika, JU Gimnazija “Panto Mališić”- Berane Svetlana Radević- biologija, JU Gimnazija “Panto Mališić”- Berane Sanja Vešović- biologija, JU Gimnazija “Panto Mališić”- Berane Tatjana Mićović- hemija, Radoš Raičević- hemija
ISCED nivo

ISCED 3 (Srednja škola 1-4)

Razred
Broj učenika

100

SŠ - 1

Predmet/i
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa