Nastavnik/ca
Ranko Pavicevic
ranko.pavicevic@med-pg.edu.me
Sub. 24.10.
Trener/ica:Boris Ćurković
Članovi tima
Biljana Šćepanović- Mihailović –nastavnik stručnog modula; Osnove anatomije sa fiziologijom, stručnog predmeta anatomija sa fiziologijom i Praktične nastave Ana Brajović – nastavnik biologije Milica Anđić – nastavnik matematike Marina Golubović- nastavnik matematike Violeta Vujović- nastavnik matematike Kristina Mirković – nastavnik matematike Ranko Pavićević – nastavnik informatike Valentina Šćepanović – nastavnik biologije Veselinka Obradović – nastavnik hemije Jasmina Pljakić- nastavnik hemije Mileva Milovanović- nastavnik fizike Marija Daković-nastavnik fizike Vaid Frljučkić – nastavnik laboratorijskih tehnika Bojan Kraljević- nastavnik fizioterapeutske grupe predmeta Mirjana Jovanović Đurašković – nastavnik farmaceutske grupe predmeta JU Stručna medicinska škola iz Podgorice
ISCED nivo

ISCED 3 (Srednja škola 1-4)

Razred
Broj učenika

90

SŠ - 1

Predmet/i
[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa