Nastavnik/ca
Armin Rebronja
rebronjaarmin995@gmail.com
Pon. 21.9. – grupa 01
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
Armin Rebronja “Mladost” Bijelo Polje Mira Kojović “Mladost” Bijelo Polje Maida Ćatović “Mladost” Bijelo Polje
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 7

Broj učenika

15

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Matematika
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa