Nastavnik/ca
Nataša Dragojević
natasa.orbovic@xn--os-bvpodgorianin-37b.edu.me
Uto. 22.9. – grupa 06
Trener/ica:Ljubica Špirić
Članovi tima
Nataša Dragojević Velika Đurović Irena Sekulović Čedo Čolović Branka Božović Dejana Radević-Vučinić Sabaheta Kožar
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 5

Broj učenika

25

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
1.1.5. Komunicira usmeno i pisano koristeći odgovarajući vokabular
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
1.3.7. Čita, upoređuje i prikazuje podatke tabelarno i grafički koristeći po potrebi digitalne alate
4. Digitalna kompetencija
1.4.8. Koristi digitalne uređaje i i jednostavne aplikacije za komunikaciju, spremanje i obradu teksta, fotografije i videa
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
1.5.9. Pronalazi dokaze za svoje tvrdnje
6. Građanska kompetencija
1.6.16. Ističe važnost odgovornog odnosa prema životnoj sredini
7. Preduzetnička kompetencija
1.7.3. Razumije (objasni) jednostavne ekonomske i finansijske koncepte (npr. novac, ponuda i potražnja, tržišna cijena, trgovina, banka i sl.), 1.7.4. Sastavlja jednostavan kućni budžet, 1.7.7. Sarađuje sa drugima kako bi se ideje pretočile u aktivnosti
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa