Nastavnik/ca
Danijela Janjić
danijelajanjic@eus-br.edu.me
Sub. 23.01.2021
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
MarijaNenezić, JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar Nataša Vujadinović, JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar Jelena Vlahović, JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar Denisa Halimić, JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar Ismeta Dabović, JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar Slađana Markoč, JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar Danijela Janjić, JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar
ISCED nivo

ISCED 3 (Srednja škola 1-4)

Razred
Broj učenika

15

SŠ - 4

Predmet/i
[SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Ekonomija i pravo, [Sektori] Turizam, trgovina, ugostiteljstvo
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.11. Afirmiše naučnu istinu, značaj i relevantnost naučnih istraživanja
4. Digitalna kompetencija
3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa