Nastavnik/ca
Jasmin Metjahić
jasmin.metjahic@os-hsahmanovic.edu.me
Uto. 13.03.2021
Trener/ica:Rajko Kosović
Članovi tima
Hadzialjević Safeta, OŠ “Hajro Šahmanović”, Plav Šabović Sehada, OŠ “Hajro Šahmanović”, Plav Metjahić Jasmin, OŠ “Hajro Šahmanović”, Plav Šabović Alina, OŠ “Hajro Šahmanović”, Plav Hakaj Agon, OŠ “Hajro Šahmanović”, Plav
ISCED nivo

ISCED 2 (OŠ 6-9 razred)

Razred

OŠ - 9, OŠ - 6, OŠ - 8, OŠ - 7

Broj učenika

90

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Geografija
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2.1.1. Primjenjuje standarde jezika u čitanju i pisanju (čita literarne i neliterarne tekstove uz razumijevanje pisanih informacija; piše tekstove na osnovu datih podataka), 2.1.7. Pronalazi, procjenjuje, obrađuje i prezentira razlilčite vrste podataka i informacija koristeći različite vrste izvora podataka i informacija
2. Kompetencija višejezičnosti
2.2.1. Koristi vokabular, gramatičke norme, osnovne vrste verbalne interakcije i registre prvog stranog jezika (po pravilu engleskog) na nivou A2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 2.2.3. Analizira specifičnosti stranih jezika, uključivo društvene konvencije
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
2.4.1. Povezuje primjenu digitalnih tehnologija s razvojem komunikacija, kreativnošću i inovacijama analizirajući mogućnosti, ograničenja, efekata i rizika digitalnih tehnologija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
2.5.14. Procjenjuje promijenjene uslove učenja i života i prilagođava im se, uz promišljanje i savjetovanje, 2.5.15. Konstruktivno komunicira i sarađuje s drugima iskazujući fleksibilnost u komunikaciji, mogućnost pronalaska kompromisa, samopouzdanje i osjećaj empatije, 2.5.16. Usvoji pozitivne vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji
6. Građanska kompetencija
2.6.1. Procjenjuje pojmove, pojave, ulogu i značaj pojedinca, društvenih grupa, organizacije i ustanove na društvene procese
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
2.8.1. Analizira proizvode i izraze nacionalnih, regionalnih i evropskih kultura (jezike, nasljeđe, rituale, tradiciju), predstavlja stečeno znanje u različitim formama ispitujućI uticaj kulture na ideje pojedinca i međusobni uticaj različitih kultura