Nastavnik/ca
Zymer Kukaj
zymer.kukaj@os-hsahmanovic.edu.me
Sub. 27.03.2021
Trener/ica:Rajko Kosović
Članovi tima
Zymer Kukaj ,OS ˝Hajro Sahmanovic˝ ,Plav Samra Markišić,OS ˝Hajro Sahmanovic˝ ,Plav Nusreta Bektešević,OS ˝Hajro Sahmanovic˝ ,Plav Azra Palavrtić,OS ˝Hajro Sahmanovic˝ ,Plav Jelena Komatina,OS ˝Hajro Sahmanovic˝ ,Plav
ISCED nivo

ISCED 2 (OŠ 6-9 razred)

Razred

OŠ - 7

Broj učenika

10

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Matematika
Ključne kompetencije
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
2.3.1. Koristi matematičke operacije s realnim brojevima, osnovne matematičke pojmove i koncepte predstavljajući objekte, ideje i postupke riječima, crtežima, dijagramima, grafovima, brojevima i simbolima, 2.3.7. Analizira bitna svojstva objekata, pojava i procesa i predstavlja ih kao promjenljive, kojima pridružuje numeričke vrijednosti i prati međusobnu zavisnost relevantnih promjenljivih
4. Digitalna kompetencija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa