Nastavnik/ca
Nataša Šarović
natasa.sarovic993@gmail.com
Pet. 25.9. – grupa 20
Trener/ica:Srđan Verbić
Članovi tima
Nataša Šarović, Snežana Janković, Vesna Marojević, Nada Orbović, Nada Kosić, Ana Perunović, Momčilo Kosović, Branka Marković, Radmila Ćeha, Ljiljana Đurović
ISCED nivo

ISCED 2 (OŠ 6-9 razred)

Razred

OŠ - 9

Broj učenika

25

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2.1.4. Identifikuje i tumači pojmove, osjećaje, činjenice, mišljenja i stavove u usmenom i pisanom obliku, 2.1.5. Prilagođava verbalnu interakciju, različite stilove i registre jezika kontekstu, 2.1.11 Iskazuje svijest o uticaju jezika na druge uvažavajući sopstvene i emocije drugih, uzdržavajući se od verbalnog napada na druge i povrjeđivanja drugih
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
2.4.4. Primjenjuju različite načine zaštite i dijeljenja sopstvenih ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, štiteći sebe i druge od opasnosti
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
2.5.6. Koristi sampspoznaju za učenje, lični rast i razvoj uz podršku, 2.5.15. Konstruktivno komunicira i sarađuje s drugima iskazujući fleksibilnost u komunikaciji, mogućnost pronalaska kompromisa, samopouzdanje i osjećaj empatije, 2.5.16. Usvoji pozitivne vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji
6. Građanska kompetencija
2.6.2. Upoređuje vrijednosti u društvu u kojem živi sa vrijednostima Evropske unije koje se odnose na demokratiju, jednakost, poštovanje propisanih pravila u društvu, prava pripadnika manjina i drugo, 2.6.10. Obrazlaže svoje stavove i rješava probleme uspostavljajući kriterijume za vrednovanje različitih mišljenja, 2.6.12. Procijenjuje različite medije kao izvore informacija i kritički i odgovorno iznosi svoje stavove na dostupnim tradicionalnim medijima i socijalnim mrežama, 2.6.13. Afirmiše ljudska prava uvažavajući različite identitete, jednakost i slobodu, 2.6.15. Ispoljava pravilan stav prema kulturnim, socijalnim i rodnim razlikama prihvatajući kulturu poštovanja i nenasilja
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
2.8.1. Analizira proizvode i izraze nacionalnih, regionalnih i evropskih kultura (jezike, nasljeđe, rituale, tradiciju), predstavlja stečeno znanje u različitim formama ispitujućI uticaj kulture na ideje pojedinca i međusobni uticaj različitih kultura
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa