Nastavnik/ca
zehra kalac
zehrakalac@os-mdjurovic.edu.me
Uto. 29.9. – grupa 28
Trener/ica:Boris Ćurković
Članovi tima
Zehra Kalac, Stojanka Savic, Ajsela Kalac . JUOS Miroslav Djurovic-Rozaje
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 4

Broj učenika

15

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Fizika
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
1.1.3. Učestvuje aktivno u interpersonalnoj komunikaciji, 1.1.10.Iskazuje interesovanje i otvorenost prema učešću u konstruktivnom u dijalogu saopštavajući argumente i adekvatno reagujući na argumente drugih, prihvatajući ih ili opovrgavajući
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
1.3.1. Koristi osnovne računske operacije sa prirodnim brojevima, matematičke postupke i mjere za rješavanje problema u svakodnevnim životnim situacijama
4. Digitalna kompetencija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
1.5.9. Pronalazi dokaze za svoje tvrdnje
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
1.7.3. Razumije (objasni) jednostavne ekonomske i finansijske koncepte (npr. novac, ponuda i potražnja, tržišna cijena, trgovina, banka i sl.), 1.7.7. Sarađuje sa drugima kako bi se ideje pretočile u aktivnosti
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa