Nastavnik/ca
Elma Ćeman
elmaceman@gmail.com
Sub. 24.04.2021
Trener/ica:Ljubica Špirić
Članovi tima
Elma Ćeman, OŠ “Savin Bor” Petnjica Mersudin Rastoder, OŠ “Savin Bor” Petnjica Ismet Prentić, OŠ “Savin Bor” Petnjica
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 2, OŠ - 5

Broj učenika

15

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Priroda
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
1.1.3. Učestvuje aktivno u interpersonalnoj komunikaciji, 1.1.8. Tumači slike, znakove, mape, te jednostavne grafikone i tabele i druge vrste nekontinuiranog teksta
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
1.4.1. Istražuje različite mogućnosti upotrebe digitalnih tehnologija u svakodnevnom životu uočavajući efekte i ograničenja njihove primjene
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
1.6.5. Prepoznaje značaj prirodnih resursa i zaštite životne sredine u očuvanju kvaliteta života
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
1.8.4. Izražava svoje ideje i osjećanja u stvaralačkom procesu kroz slikanje, crtanje, sastav, skulpturu, muziku i druge umjetničke i kulturne oblike
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa