Nastavnik/ca
Spasoje Papić
papic.spasoje@ets-pg.edu.me
Sub. 24.10.
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
Nada Vemić, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Nikola Kojović, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Ana Vujović, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Dragica Milentijević, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Olga Nišavić, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Olivera Ivanović, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Radmila Čogurić, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Dijana Bulatović, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Biljana Šuković, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Jelena Šćekić, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Vesna Ćalasan, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Zoran Radulović, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Spasoje Papić, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica.
ISCED nivo

ISCED 3 (Srednja škola 1-4)

Razred
Broj učenika

15

SŠ - 1, SŠ - 2

Predmet/i
[SŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
3.1.2. Stvara literarne tekstove izražavajući pojmove, osjećaje, činjenice, mišljenja i stavove, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.1. Koristi metodologiju prikupljanja, obrade i analize podataka (posmatra, mjeri, eksperimentom bilježi, analizira i verifikuje rezultate, predstavlja podatke koristeći deskriptivnu statistiku, tabele i grafikone)
4. Digitalna kompetencija
3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
3.5.1. Kreira i primjenjuje etički kodeks ponašanja i okvir za konstruktivnu komunikaciju za uspješne međuljudske odnose i društvenu participaciju, 3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.6. Fokusirano rješava kompleksne probleme u učenju, ličnom i socijalnom razvoju, 3.5.7. Kritički preispituje odluke uzimajući u obzir različite dokaze, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa