Nastavnik/ca
Milica Luković
milica.lukovic@os-rmitrovic.edu.me
Sri. 23.9. – grupa 14
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
Milica Luković, prof. razredne nastave – OŠ ,, RADOMIR MITROVIC” – BERANE Tamara Arsović, prof.biologije – OŠ ,, RADOMIR MITROVIC” – BERANE Nataša Tmušić, prof. hemije – OŠ ,, RADOMIR MITROVIC” – BERANE Dijana Zonjić, prof. informatike – OŠ ,, RADOMIR MITROVIC” – BERANE Nikola Raičević, prof, razredne nastave – OŠ ,, RADOMIR MITROVIC” – BERANE Mihailo Đokić, prof. matematike – OŠ ,, RADOMIR MITROVIC” – BERANE Adnan Hadžić, prof. matematike – OŠ ,, RADOMIR MITROVIC” – BERANE Neđeljko Ralević, prof. matematike – OŠ ,, RADOMIR MITROVIC” i OŠ ,,POLICA” – BERANE Katarina Bulatovic, prof. razredne nastave – OŠ ,, RADOMIR MITROVIC” – BERANE Alma Pljakić, dipl. vaspitač – OŠ ,, RADOMIR MITROVIC” – BERANE
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 2

Broj učenika

21

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Priroda i društvo
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
1.1.3. Učestvuje aktivno u interpersonalnoj komunikaciji, 1.1.5. Komunicira usmeno i pisano koristeći odgovarajući vokabular, 1.1.7. Izdvaja ključne pojmove i sa njima povezane podatke koje klasifikuje, upoređuje i dopunjuje, pamti i koristi u novim situacijama, 1.1.8. Tumači slike, znakove, mape, te jednostavne grafikone i tabele i druge vrste nekontinuiranog teksta
2. Kompetencija višejezičnosti
1.2.5. Poštuje jezički i kulturni identitet svakog pojedinca i uvažava različitosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
1.3.7. Čita, upoređuje i prikazuje podatke tabelarno i grafički koristeći po potrebi digitalne alate, 1.3.9. Prepoznaje i koristi jednostavne alate i mašine, 1.3.11. Pokazuje sistematičnost, preciznost i istrajnost u radu i uči na greškama
4. Digitalna kompetencija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
1.5.1. Primjenjuje pravila ponašanja i primjerene komunikacije prepoznavajući važnost uspostavljanja pravila i razloge njihovog uvođenja, 1.5.3. Upravlja vlastitim procesom učenja uz podršku, izabirući pristup učenju i strategije učenja koje su mu najprikladnije, 1.5.6. Prepoznaje različite načine za razvijanje kompetencija, 1.5.9. Pronalazi dokaze za svoje tvrdnje, 1.5.11. Iskazuje radoznalost, želju i istrajnost u učenju prateći svoje rezultate i njihovo napredovanje tokom učenja uz preispitivanje ostvarenog napretka, 1.5.14. Komunicira s drugima uz izražavanje i razumijevanje različitih gledišta, 1.5.20. Iskazuje radoznalost i znatiželju za učenjem
6. Građanska kompetencija
1.6.16. Ističe važnost odgovornog odnosa prema životnoj sredini, 1.6.17. Iskazuje interesovanje za događaje u svojoj sredini podržavajući različitosti
7. Preduzetnička kompetencija
1.7.2. Izrađuje jednostavni projektni prijedlog djelotvorno, koristeći raspoložive resurse
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
1.8.1. Prepoznaje izraze sopstvene i drugih kultura u raznim formama izražavajući na maštovit i spontan način svoje misli i doživljaje, 1.8.4. Izražava svoje ideje i osjećanja u stvaralačkom procesu kroz slikanje, crtanje, sastav, skulpturu, muziku i druge umjetničke i kulturne oblike
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa