Nastavnik/ca
Ilinka Lukic
sekalukic26@gmail.com
Pet. 25.9. – grupa 20
Trener/ica:Srđan Verbić
Članovi tima
Anita Marković, Nina Srdanović, Ilinka Lukić, OŠ”Maksim Gorki”, Podgorica
ISCED nivo

ISCED 2 (OŠ 6-9 razred)

Razred

OŠ - 8, OŠ - 4

Broj učenika

15

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija
Ključne kompetencije
2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
2.4.3. Analizira i uporedi validnost i pouzdanost definisanih izvora podataka, informacija i digitalnog sadržaja, 2.4.5. Koristi različite vidove digitalne komunikacije, uključivo socijalne mreže, u svrhu postizanja ličnih i društvenih ciljeva, 2.4.9. Prihvaća digitalno-komunikacione tehnologije i inovacije i njihovo korišćenje na konstruktivan i promišljen način
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
2.6.11. Učestvuje aktivno u radu odjeljenskih i školskih organa i učeničkih udruženja, 2.6.16. Iskazuje stav o odgovornom odnosu prema životnoj sredini prilagođavajući se promjenama u njoj
7. Preduzetnička kompetencija
2.7.2. Sastavlja budžet za aktivnosti koje stvaraju vrijednost, 2.7.5. Planira potrošnju procjenjujući prednosti i nedostatke osnovnih finansijskih usluga, 2.7.9. Motiviše druge sopstvenim primjerima i aktivno se odnosi prema emocijama drugih razvijajući odgovornost, etičnost i brigu o ljudima i svijetu
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa