Nastavnik/ca
Vesna Banicevic
vesna.banicevic@sms-hn.edu.me
Sub. 23.01.2021
Trener/ica:Rajko Kosović
Članovi tima
Valerija Koprivica, Žana Gardašević, Alen Lalovac, Jasenka Prlja, Vesna Banićević, Anđela Marinović, Ljubo Đurišić
ISCED nivo

ISCED 3 (Srednja škola 1-4)

Razred
Broj učenika

25

SŠ - 2

Predmet/i
[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Izborni] Ekologija i zaštita životne sredine, [Sektori] Građevinarstvo i uređenje prostora
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.12. Piše i diskutuje esej kroz istraživački rad, koristeći naučne koncepte i provjerljive izvore informacija
4. Digitalna kompetencija
3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života
7. Preduzetnička kompetencija
3.7.2. Izrađuje plan za realizaciju projekta na osnovu procjene snaga i slabosti, rezultata istraživanja i analize resursa i rizika, učestvujući samostalno ili timski u fazama realizacije projekta, 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa