Nastavnik/ca
Jelena Kopitovic
jelena.kopitovic@os-smakarije.edu.me
Pet. 9.10. – grupa 34
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
Jelena Kopitović , OŠ “Štampar Makarije”,Podgorica Anja Vojvodić, OŠ “Štampar Makarije”,Podgorica
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 1

Broj učenika

25

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
1.1.1. Primjenjuje osnovne standarde jezika u čitanju i pisanju (čita literarne i neliterarne tekstove prilagođene uzrastu uz razumijevanje pisanih informacija; piše tekstove po ugledu na model), 1.1.5. Komunicira usmeno i pisano koristeći odgovarajući vokabular, 1.1.9. Odvaja bitno od nebitnog nakon slušanja ili čitanja i analize tekstova
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
1.5.20. Iskazuje radoznalost i znatiželju za učenjem
6. Građanska kompetencija
1.6.8. Uočava socioekonomske razlike u pričama i okruženju zastupajući društvenu pravednost, 1.6.10. Iznosi svoje mišljenje i stavove o rješavanju problema, uz uvažavanje mišljenja drugih
7. Preduzetnička kompetencija
1.7.7. Sarađuje sa drugima kako bi se ideje pretočile u aktivnosti, 1.7.9. Komunicira jasno svoje ideje s drugima
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
1.8.4. Izražava svoje ideje i osjećanja u stvaralačkom procesu kroz slikanje, crtanje, sastav, skulpturu, muziku i druge umjetničke i kulturne oblike
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa