Nastavnik/ca
Lidija Đukanović
lidija.djukanovic@os-mmiljanov-pg.edu.me
Pon. 21.9. – grupa 04
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
Lidija Đukanović – profesorica razredne nastave Tamara Janjić – profesorica razredne nastave Aleksandra Kostić – profesorice razredne nastave Zdenka Božović – profesorica razredne nastave Dragana Nikezić – profesorica razredne nastave Stana Janković – profesorica informatike i tehnike Snežana Lješnjak – profesorica biologije Olja Grujić – nastavnica hemije Nikola Lješnjak – profesor matematike Marija Keković – profesorica fizike
ISCED nivo

ISCED 2 (OŠ 6-9 razred)

Razred

OŠ - 1

Broj učenika

25

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom
Ključne kompetencije
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
2.3.4. Analizira strukturu i svojstva žive i nežive prirode i njihovu povezanost, 2.3.6. Primjenjuje proporcionalnost, razmjeru i procentni račun u svakodnevnim životnim situacijama, 2.3.7. Analizira bitna svojstva objekata, pojava i procesa i predstavlja ih kao promjenljive, kojima pridružuje numeričke vrijednosti i prati međusobnu zavisnost relevantnih promjenljivih, 2.3.14. Razumije potrebu da se posmatranja i eksperimenti izvode u kontrolisanim uslovima koji omogućavaju da se metod rada i rezultati provjeravaju
4. Digitalna kompetencija
2.4.6. Kreira i dijeli digitalni sadržaj i materijale (npr. tekst, tabele, grafički prikaz, slika, prezentacija, audio i video materijal…) koristeći servise i aplikacije i digitalnu tehnologiju za skladištenje podataka
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
2.5.15. Konstruktivno komunicira i sarađuje s drugima iskazujući fleksibilnost u komunikaciji, mogućnost pronalaska kompromisa, samopouzdanje i osjećaj empatije
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa