Nastavnik/ca
Selmir Purisic
admin@os-hsahmanovic.edu.me
Pon. 21.9. – grupa 02
Trener/ica:Ljubica Špirić
Članovi tima
1.Sabrija Luković – JU OŠ Hajro Šahmanović Plav 2.Esma Redžematović- JU OŠ Hajro Šahmanović Plav 3.Milenko Komatina- JU OŠ Hajro Šahmanović Plav 4.Selmir Purišić -JU OŠ Hajro Šahmanović Plav
ISCED nivo

ISCED 2 (OŠ 6-9 razred)

Razred

OŠ - 8

Broj učenika

20

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa