Nastavnik/ca
Milica Radovic
milica.radovic@os-lsimonovic.edu.me
Sre. 30.06.2021
Trener/ica:Ljubica Špirić
Članovi tima
Nataša Skakavac Milica Radović Veselinka Đurđevac Željka Šćepanović
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 5

Broj učenika

70

Predmet/i
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa