Nastavnik/ca
Jelena Čobrenović
fcobrenovic@gmail.com
Pet. 9.10. – grupa 33
Trener/ica:Ljubica Špirić
Članovi tima
Jelena Čobrenović, JU OŠ ” Srbija”, Bar Dragica Pantović JU OŠ ” Srbija”, Bar Katarina Drobnjak JU OŠ ” Meksiko”, Bar Sandra Đuković JU OŠ ” Jugoslavija”, Bar Ljubica Spahić JU OŠ ” Jugoslavija”, Bar Ana Dević JU OŠ ” Jugoslavija”, Bar Sandra Žižić JU OŠ ” Anto Đedović”, Bar
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 1

Broj učenika

20

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
1.1.8. Tumači slike, znakove, mape, te jednostavne grafikone i tabele i druge vrste nekontinuiranog teksta
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
1.3.1. Koristi osnovne računske operacije sa prirodnim brojevima, matematičke postupke i mjere za rješavanje problema u svakodnevnim životnim situacijama, 1.3.6. Prepoznaje logiku matematičkih postupaka i koristi logiku za argumentovanje svojih ideja i objašnjenja
4. Digitalna kompetencija
1.4.8. Koristi digitalne uređaje i i jednostavne aplikacije za komunikaciju, spremanje i obradu teksta, fotografije i videa
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
1.5.12. Predstavlja izrađenu mapu ličnog razvoja
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
1.8.5. Uključuje se u stvaralačke aktivnosti u školi i zajednici (npr. učestvuje u folkloru, horu, crta i slika kulturne proizvode, igra uloge u predstavi, posjećuje kulturne manifestacije–izložbe, pozorišne predstave za djecu, priredbe, folklorne igre, manifestacije u virtuelnom/digitalnom prostoru i sl.)