Nastavnik/ca
Rosa Stanisic
rosa.stanisic@os-vmilic.edu.me
Sub. 3.10. – grupa 30
Trener/ica:Rajko Kosović
Članovi tima
Djina Micovic
ISCED nivo

ISCED 2 (OŠ 6-9 razred)

Razred

OŠ - 9

Broj učenika

25

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2.1.7. Pronalazi, procjenjuje, obrađuje i prezentira razlilčite vrste podataka i informacija koristeći različite vrste izvora podataka i informacija
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
2.4.6. Kreira i dijeli digitalni sadržaj i materijale (npr. tekst, tabele, grafički prikaz, slika, prezentacija, audio i video materijal…) koristeći servise i aplikacije i digitalnu tehnologiju za skladištenje podataka, 2.4.8. Koristi digitalne uređaje, aplikacije i jednostavne softvere za kreiranje, obradu, adaptaciju i spremanje teksta, slike, videa i drugih digitalnih sadržaja
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
2.5.9. Planira samostalno učenje, učenje sa drugima i traženje podrške kada je to prikladno i efikasno
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa