Nastavnik/ca
Marija Krulanovic
marija.krulanovic@gmail.com
Pet. 25.9. – grupa 22
Trener/ica:Rajko Kosović
Članovi tima
Branka Jaramaz, uciteljica, JU OS “Jovan Draganic” Petrovici, Niksic Marija Krulanovic, nastavnica biologije, JU OS “Jovan Draganic” Petrovici, Niksic, Ljilja Krivokapić, uciteljica, JU OS “Jovan Draganic” Petrovici, Niksic
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 4

Broj učenika

3

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
1.3.7. Čita, upoređuje i prikazuje podatke tabelarno i grafički koristeći po potrebi digitalne alate
4. Digitalna kompetencija
1.4.3. Koristi različite izvore informacija i podataka u digitalnom okruženju
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
1.5.3. Upravlja vlastitim procesom učenja uz podršku, izabirući pristup učenju i strategije učenja koje su mu najprikladnije
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
1.7.5. Prepozna uticaj svojih izbora i ponašanja na zajednicu i sredinu
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa