Nastavnik/ca
Milenka Rajković
milenka.rajkovic@sss-nk.edu.me
Uto. 29.06.2021
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
Nikitović Željko, Nikolić Snežana, Rajković Ljiljana, Rajković Milenka, Barović Veselinka, Dubljević Dušan, Vujičić Nevenka, Grgurević Ana, Drašković Dušanka, Bulajić Petrana, Delić Dubravka, Vujačić Mirko, Kosović Milisav – JU Srednja stručna škola – Nikšić
ISCED nivo

ISCED 3 (Srednja škola 1-4)

Razred
Broj učenika

30

SŠ - 1, SŠ - 4

Predmet/i
[SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Podsektor Elektrotehnika
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame
2. Kompetencija višejezičnosti
3.2.4. Sluša, čita, govori i piše prvi strani jezika (po pravilu engleski) jezik na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
3.3.9. Tumači, primjenjuje i kreira tehnička uputstva i tehničku dokumentaciju za svakodnevnu upotrebu, 3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka
4. Digitalna kompetencija
3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.18. Podržava sebe i druge u razvoju i prevazilaženju prepreka afirmišući promjene i znatiželju za učenjem
6. Građanska kompetencija
3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja