Nastavnik/ca
Ilinka Lukić
ilinka.lukic@os-mgorki.edu.me
Pet. 25.9. – grupa 20
Članovi tima
Anita Markovic , Nina Srdanovic, Ilinka Lukic , svi smo iz JU OS Maksim Gorki Podgorica
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 3

Broj učenika

28

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
1.1.6. Upoređuje pojmove i podatke iz različitih izvora
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
1.3.2. Prepoznaje da se mnoge prirodne pojave i procesi mogu opisati naučnim zakonima, modelima i teorijama
4. Digitalna kompetencija
1.4.6. Kreira i uređuje jednostavan digitalni sadržaj koristeći različite digitalne alate
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
1.5.7. Prepoznaje svoje sposobnosti i intersovanja i koristi ih za učenje, lični rast i razvoj uz podršku, 1.5.9. Pronalazi dokaze za svoje tvrdnje
6. Građanska kompetencija
1.6.9. Učestvuje u društveno korisnim aktivnostima na nivou razreda i škole
7. Preduzetnička kompetencija
1.7.8. Izračuna troškove pretvaranja ideje u aktivnost, 1.7.9. Komunicira jasno svoje ideje s drugima
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa