Nastavnik/ca
Senka Petrović
larapetrovic@t-com.me
Sub. 07.11.
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
Aleksandra Babović, Branka Banović, Senka Petrović, Ivana Ćetković, Snježana Radunović, Sandra Kovačević
ISCED nivo

ISCED 3 (Srednja škola 1-4)

Razred
Broj učenika

15

SŠ - 1

Predmet/i
[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Izborni] Ekologija i zaštita životne sredine
Ključne kompetencije
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja
4. Digitalna kompetencija
3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja, 3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa