Nastavnik/ca
Ana Rakonjac
ana.kastratovic@pss-nk.edu.me
Sub. 08.05.2021
Trener/ica:Boris Ćurković
Članovi tima
JU Prva srednja stručna škola, Nikšić Vuko Nikolić, profesor biologije Milena Milić, profesor biologije Ana Đurđevac, profesor hemije Biljana Janjušević, profesor hemije Snežana Šupić, profesor preduzetništva Vesna Milović, profesor engleskog Ana Rakonjac, profesor informatike Veselinka Popović, profesor matematike Milan Đurđevac, profesor prakse Marina Šarović, profesor saobraćajne grupe predmeta Dušanka Bulajić, profesor mašinske grupe predmeta Zoran Zelović, profesor mašinske grupe predmeta Nada Terić,profor matematike Tanja Mirković, profesor matematike Borivoje Raičević Radomir Krstajić Napomena: Datum obuke je 22.06 i 29.06 u opadajućoj listi nijesu ponuđeni pa smo izabrali poslednji datum u listi kako bi pripreama bila prihvaćena
ISCED nivo

ISCED 3 (Srednja škola 1-4)

Razred
Broj učenika

30

SŠ - 1

Predmet/i
[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Prvi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Psihologija, [SŠ – Obavezni] Sociologija, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Obavezni] Biohemija, [SŠ – Izborni] Humana genetika, [SŠ – Izborni] Biohemija, [Međupr. teme] Preduzetničko učenje, [Sektori] Inženjerstvo i proizvodne tehnologije, [Sektori] Podsektor Mašinstvo i obrada metala
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.2. Stvara literarne tekstove izražavajući pojmove, osjećaje, činjenice, mišljenja i stavove, 3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame
2. Kompetencija višejezičnosti
3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.2. Koristi vokabular, gramatičke norme osnovne vrste verbalne interakcije i registre drugog stranog jezike najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.5. Sluša, čita, govori i piše drugi strani jezik najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki
4. Digitalna kompetencija
3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.5. Razvija strategiju komuniciranja i uspostavlja interakcije putem digitalnih tehnologija kako bi osnažio sebe i da bi učestvovao u društvu kao građanin, dijeleći informacije i sadržaje i uključujući se u društvene aktivnosti upotrebom digitalne tehnologije
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
3.5.1. Kreira i primjenjuje etički kodeks ponašanja i okvir za konstruktivnu komunikaciju za uspješne međuljudske odnose i društvenu participaciju, 3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja
6. Građanska kompetencija
3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou, 3.6.2. Promoviše zajedničke evropske vrijednosti poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava, ljudskih prava, prava pripadnika manjina, kao i dostojanstvo, slobodu, jednakost, prava građana i pravdu
7. Preduzetnička kompetencija
3.7.3. Afirmiše pristup u kojem su ideje za stvaranje vrijednosti zasnovane na etičkim vrijednostima koje se odnose na jednakost spolova, pravednost, socijalnu pravdu i ekološku održivost.
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
3.8.1. Procjenjuje međusobne uticaje lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura i njihove uticaje na ideje pojedinaca, prihvaćajući različite uticaje i interpretirajući ih u različitim formama i kroz različite medije, 3.8.2. Istražuje načine komunikacije između stvaraoca i publike predstavljajući zadatu temu u raznim stvaralačkim formama i medijima: glumi, plesu, igrama, umjetnosti i dizajnu, muzici, ritualima i arhitekturi, kao i hibridnim oblicima
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa