Nastavnik/ca
Spasoje Papić
papic.spasoje@ets-pg.edu.me
Pet. 9.10. – grupa 34
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
Nada Vemić, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica. Nikola Kojović, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica. Ana Vujović, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica. Dragica Milentijević, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica. Olga Nišavić, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica. Olivera Ivanović, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica. Radmila Čogurić, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica. Dijana Bulatović, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica. Biljana Šuković, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica. Jelena Šćekić, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica. Vesna Ćalasan, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica. Zoran Radulović, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica. Spasoje Papić, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica.
ISCED nivo

ISCED 3 (Srednja škola 1-4)

Razred
Broj učenika

30

SŠ - 1

Predmet/i
[SŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Prvi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Podsektor Elektrotehnika
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame
2. Kompetencija višejezičnosti
3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.3. Uvažava društvene konvencije, kulturne aspekte i promjenljivost stranih jezika u komunikaciji
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.10.Izrađuje tehnički crtež i koristi alate, odgovarajuće materijale i tehnike za izradu maketa, modela i prototipa, 3.3.11. Afirmiše naučnu istinu, značaj i relevantnost naučnih istraživanja
4. Digitalna kompetencija
3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.8. Koristi napredne softvere, različite digitalne uređaje, te jednostavne robote i digitalne alate koji uključuju vještačku inteligenciju
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
3.5.4. Pronalazi načine cjeloživotnog usvajanja vještina, upravljanja vlastitom karijerom i daljim obrazovanjem (formalno, neformalno, informalno), 3.5.6. Fokusirano rješava kompleksne probleme u učenju, ličnom i socijalnom razvoju, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja