Nastavnik/ca
Danilo Lekic
danilo.lekic@os-vradunovic.edu.me
Uto. 22.9. – grupa 08
Članovi tima
ISCED nivo

ISCED 2 (OŠ 6-9 razred)

Razred

OŠ - 8

Broj učenika

25

Predmet/i
Ključne kompetencije
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa