Nastavnik/ca
Dragana Nikezić
dragana.nikezic@os-mmiljanov-pg.edu.me
Uto. 29.9. – grupa 25
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
Lidija Đukanović, OŠ ,,Marko Miljanov”Podgorica Dragana Nikezić,OŠ ,,Marko Miljanov”Podgorica Aleksandra Kostić,OŠ ,,Marko Miljanov”Podgorica Zdenka Božović,OŠ ,,Marko Miljanov”Podgorica Tamara Janjić,OŠ ,,Marko Miljanov”Podgorica
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 1

Broj učenika

80

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
1.1.1. Primjenjuje osnovne standarde jezika u čitanju i pisanju (čita literarne i neliterarne tekstove prilagođene uzrastu uz razumijevanje pisanih informacija; piše tekstove po ugledu na model), 1.1.2. Upotrebljava naučena pravila gramatike i pravopisa, te vokabular primjeren kontekstu u pisanju i govoru
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
1.4.3. Koristi različite izvore informacija i podataka u digitalnom okruženju, 1.4.7. Pretražuje, čuva i koristi informacije i sadržaje u digitalnom obliku
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
1.5.2. Razlikuje komponente zdravog uma, tijela i životnog stila od nezdravih navika, 1.5.9. Pronalazi dokaze za svoje tvrdnje
6. Građanska kompetencija
1.6.5. Prepoznaje značaj prirodnih resursa i zaštite životne sredine u očuvanju kvaliteta života
7. Preduzetnička kompetencija
1.7.5. Prepozna uticaj svojih izbora i ponašanja na zajednicu i sredinu, 1.7.7. Sarađuje sa drugima kako bi se ideje pretočile u aktivnosti, 1.7.11. Pokazuje posvjećenost, upornost, te inicijativu za rješavanje probleme koji utiču na zajednicu
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa