Uspješno ste unijeli Pripremu za nastavu!

Nakon revizije dokumenta od strane našeg tima, on će biti na vidljiv na portalu.   

ZA DIREKTORE/KE

Da biste unijeli Akcioni plan na Portal IKCES, kliknite na dugme ispod i slijedite uputstva.

ZA NASTAVNIKE/CE

Da biste unijeli Pripremu za nastavu na Portal IKCES, kliknite na dugme ispod i slijedite uputstva.

Lista mojih dokumenata

Ukoliko želite da korigujete nešto u unosu Pripreme, ili da zamjenite sam dokument, ili da unesete Dokaze ili Nastavni materijal, KLIKNITE NA NAZIV Pripreme.