Pretraga Priprema po ishodima

ISCED 3

Ukoliko želite da filtirate Pripreme po određenim ishodima, izaberite ishod u jednom od 8 polja koja imaju oznake ključnih kompetencija označenih sa KK od 1-8.
TitleKK1KK2KK3KK4KK5KK6KK7KK8
Milkica ČarmakOtpad nije smećed3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.5. Razvija strategiju komuniciranja i uspostavlja interakcije putem digitalnih tehnologija kako bi osnažio sebe i da bi učestvovao u društvu kao građanin, dijeleći informacije i sadržaje i uključujući se u društvene aktivnosti upotrebom digitalne tehnologije, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program3.5.1. Kreira i primjenjuje etički kodeks ponašanja i okvir za konstruktivnu komunikaciju za uspješne međuljudske odnose i društvenu participaciju, 3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.7. Kritički preispituje odluke uzimajući u obzir različite dokaze, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji, 3.5.17. Usvaja sistem vrijednosti pozitivnog odnosa prema učenju i primjeni vlastitih životnih iskustava i iskustava drugih, 3.5.18. Podržava sebe i druge u razvoju i prevazilaženju prepreka afirmišući promjene i znatiželju za učenjem, 3.5.19. Formira kriterijume za odlučivanje i razvija sopstveni integritet3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou, 3.6.4. Kritički se odnosi prema ciljevima, vrijednostima i politikama društvenih i političkih pokreta, upoređujući njihov istorijski razvoj i uticaj na procese u društvu, 3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih, 3.6.11. Uključuje se u rad omladinskih i drugih nevladinih organizacija, te javno zagovara pozitivne promjene u školi, zajednici i društvu3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo, 3.7.10. Djeluje po pitanju novih ideja i prilika proaktivno, motivisano i odlučno, održavajući trud i zainteresovanost, uprkos preprekama, 3.7.11. Inspiriše druge pokazujući vještinu empatije (da se emocionalno stavi u poziciju drugog), prihvatanje odgovornosti za sopstvene postupke, brigu o ljudima i svijetu, te promoviše etičan odnos u procesu pretvaranja ideja u djelo
Milkica ČarmakOtpad nije smeće3.4.5. Razvija strategiju komuniciranja i uspostavlja interakcije putem digitalnih tehnologija kako bi osnažio sebe i da bi učestvovao u društvu kao građanin, dijeleći informacije i sadržaje i uključujući se u društvene aktivnosti upotrebom digitalne tehnologije, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.9. Samovrednuje efikasnost učenja i svoje napredovanje tokom učenja, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.12. Razvija otpornost i sposobnost da se nosi sa nesigurnošću i stresom, 3.5.18. Podržava sebe i druge u razvoju i prevazilaženju prepreka afirmišući promjene i znatiželju za učenjem, 3.5.19. Formira kriterijume za odlučivanje i razvija sopstveni integritet3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou, 3.6.11. Uključuje se u rad omladinskih i drugih nevladinih organizacija, te javno zagovara pozitivne promjene u školi, zajednici i društvu, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.4. Inicira nova rješenja tokom realizacije plana preoblikujući otvorene probleme kako bi odgovarali sopstvenim vještinama, 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo, 3.7.6. Upravlja finansijama kako bi aktivnost koja stvara vrijednost mogla trajati duže, 3.7.11. Inspiriše druge pokazujući vještinu empatije (da se emocionalno stavi u poziciju drugog), prihvatanje odgovornosti za sopstvene postupke, brigu o ljudima i svijetu, te promoviše etičan odnos u procesu pretvaranja ideja u djelo
Tanja ŠoškićSaobraćajna kultura i bezbjednost u saobraćaju
Ana ĆetkovićProjekat „ Očuvanje planete Zemlje“
Maja PoleksićSaobraćaj
Silva DjukanovicUpoznajmo Crnu Goru
Magdalena KilibardaZajednička priprema Olivera, Magdalena3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.2. Stvara literarne tekstove izražavajući pojmove, osjećaje, činjenice, mišljenja i stavove, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.2.5. Sluša, čita, govori i piše drugi strani jezik najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.6. Fokusirano rješava kompleksne probleme u učenju, ličnom i socijalnom razvoju, 3.5.7. Kritički preispituje odluke uzimajući u obzir različite dokaze, 3.5.9. Samovrednuje efikasnost učenja i svoje napredovanje tokom učenja, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.12. Razvija otpornost i sposobnost da se nosi sa nesigurnošću i stresom, 3.5.14. Koristi tehnike pregovaranja u komunikaciji za postizanje ciljeva izgrađujući pozitivnu međuzavisnost i interakciju s drugima, 3.5.17. Usvaja sistem vrijednosti pozitivnog odnosa prema učenju i primjeni vlastitih životnih iskustava i iskustava drugih3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou, 3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih, 3.6.11. Uključuje se u rad omladinskih i drugih nevladinih organizacija, te javno zagovara pozitivne promjene u školi, zajednici i društvu, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.7.3. Afirmiše pristup u kojem su ideje za stvaranje vrijednosti zasnovane na etičkim vrijednostima koje se odnose na jednakost spolova, pravednost, socijalnu pravdu i ekološku održivost., 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo, 3.7.8. Rješava konflikte i suočava se s konkurencijom na pozitivan način, 3.7.11. Inspiriše druge pokazujući vještinu empatije (da se emocionalno stavi u poziciju drugog), prihvatanje odgovornosti za sopstvene postupke, brigu o ljudima i svijetu, te promoviše etičan odnos u procesu pretvaranja ideja u djelo
Jelena PopovićČuvamo okolinu
Olga VukićevićNovogodišnje čestitke
Milica RadovicMjerenje vremena
Kovacevic21majZdravlje
Milenka RajkovićEnergetska efikasnost3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame3.2.4. Sluša, čita, govori i piše prvi strani jezika (po pravilu engleski) jezik na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike3.3.9. Tumači, primjenjuje i kreira tehnička uputstva i tehničku dokumentaciju za svakodnevnu upotrebu, 3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.18. Podržava sebe i druge u razvoju i prevazilaženju prepreka afirmišući promjene i znatiželju za učenjem3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja
Jelena PljevaljčićJESEN
Milica DraškovićNacionalni parkovi Crne Gore
Milijana StrikovicBiljke i zivotinje mog mjesta (livada i jezero)
Milena GaličićU šumi
Jasmina RadovićPRIJATELJSTVO
Anđela ĆetkovićPriprema KK Savo Pejanovic
Željko VujovićTuristički vodič Danilovgrada3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.2.4. Sluša, čita, govori i piše prvi strani jezika (po pravilu engleski) jezik na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.8. Koristi napredne softvere, različite digitalne uređaje, te jednostavne robote i digitalne alate koji uključuju vještačku inteligenciju3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.13. Asertivno komunicira koristeći različite tehnike verbalne i neverbalne komunikacije i uspješno rješavajući probleme u komunikaciji i konflikte u različitim situacijama, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou, 3.6.2. Promoviše zajedničke evropske vrijednosti poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava, ljudskih prava, prava pripadnika manjina, kao i dostojanstvo, slobodu, jednakost, prava građana i pravdu, 3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih, 3.6.13. Izražava odgovoran i konstruktivan stav prema poštovanju ljudskih prava kao osnove demokratije3.7.2. Izrađuje plan za realizaciju projekta na osnovu procjene snaga i slabosti, rezultata istraživanja i analize resursa i rizika, učestvujući samostalno ili timski u fazama realizacije projekta, 3.7.4. Inicira nova rješenja tokom realizacije plana preoblikujući otvorene probleme kako bi odgovarali sopstvenim vještinama, 3.7.10. Djeluje po pitanju novih ideja i prilika proaktivno, motivisano i odlučno, održavajući trud i zainteresovanost, uprkos preprekama, 3.7.11. Inspiriše druge pokazujući vještinu empatije (da se emocionalno stavi u poziciju drugog), prihvatanje odgovornosti za sopstvene postupke, brigu o ljudima i svijetu, te promoviše etičan odnos u procesu pretvaranja ideja u djelo
Nataša PapovicŠume
Biljana DobrovićMoje drvo
Marko MarojevicIntegrisana nastava – Oksidoredukcioni procesi3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma, 3.3.7. Koristi nizove logičkih argumenata za zaključivanje, dokazivanje, uopštavanja i prepoznavanje specijalnih slučajeva3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.8. Koristi napredne softvere, različite digitalne uređaje, te jednostavne robote i digitalne alate koji uključuju vještačku inteligenciju3.5.6. Fokusirano rješava kompleksne probleme u učenju, ličnom i socijalnom razvoju, 3.5.9. Samovrednuje efikasnost učenja i svoje napredovanje tokom učenja, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju
Alma ZajmovićJa i moja okolina
Rajka AjkovićBiljni organi
Dijana VujoševićJesen
Tatijana Vukčević Janjušević18. septembar „Dan oslobođenja Nikšića“- turistička ponuda grada nekad i sad3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.10.Izrađuje tehnički crtež i koristi alate, odgovarajuće materijale i tehnike za izradu maketa, modela i prototipa, 3.3.12. Piše i diskutuje esej kroz istraživački rad, koristeći naučne koncepte i provjerljive izvore informacija3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju3.5.14. Koristi tehnike pregovaranja u komunikaciji za postizanje ciljeva izgrađujući pozitivnu međuzavisnost i interakciju s drugima, 3.5.17. Usvaja sistem vrijednosti pozitivnog odnosa prema učenju i primjeni vlastitih životnih iskustava i iskustava drugih3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.2. Izrađuje plan za realizaciju projekta na osnovu procjene snaga i slabosti, rezultata istraživanja i analize resursa i rizika, učestvujući samostalno ili timski u fazama realizacije projekta, 3.7.7. Definiše strategiju komunikacije kako bi mobilisao ljude kada je u pitanju sopstvena ili aktivnost tima i pregovara o podršci za ideje za stvaranje vrijednosti, 3.7.10. Djeluje po pitanju novih ideja i prilika proaktivno, motivisano i odlučno, održavajući trud i zainteresovanost, uprkos preprekama3.8.5. Stvara i učestvuje u manifestacijama razmjene kulturnih i drugih stvaralačkih iskustava u školi, zajednici i širim društvenim okvirima
Zagorka VujačićZdrava hrana
Ana RakonjacProizvodnja zdrave hrane3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.2. Stvara literarne tekstove izražavajući pojmove, osjećaje, činjenice, mišljenja i stavove, 3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.2. Koristi vokabular, gramatičke norme osnovne vrste verbalne interakcije i registre drugog stranog jezike najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.5. Sluša, čita, govori i piše drugi strani jezik najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.5. Razvija strategiju komuniciranja i uspostavlja interakcije putem digitalnih tehnologija kako bi osnažio sebe i da bi učestvovao u društvu kao građanin, dijeleći informacije i sadržaje i uključujući se u društvene aktivnosti upotrebom digitalne tehnologije3.5.1. Kreira i primjenjuje etički kodeks ponašanja i okvir za konstruktivnu komunikaciju za uspješne međuljudske odnose i društvenu participaciju, 3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou, 3.6.2. Promoviše zajedničke evropske vrijednosti poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava, ljudskih prava, prava pripadnika manjina, kao i dostojanstvo, slobodu, jednakost, prava građana i pravdu3.7.3. Afirmiše pristup u kojem su ideje za stvaranje vrijednosti zasnovane na etičkim vrijednostima koje se odnose na jednakost spolova, pravednost, socijalnu pravdu i ekološku održivost.3.8.1. Procjenjuje međusobne uticaje lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura i njihove uticaje na ideje pojedinaca, prihvaćajući različite uticaje i interpretirajući ih u različitim formama i kroz različite medije, 3.8.2. Istražuje načine komunikacije između stvaraoca i publike predstavljajući zadatu temu u raznim stvaralačkim formama i medijima: glumi, plesu, igrama, umjetnosti i dizajnu, muzici, ritualima i arhitekturi, kao i hibridnim oblicima
Nada AdžićPraznici
Stojanka SavićMatematika
Biljana BorozanSaobraćaj
Stojanka SavićMjerenje. razumiju mjerenje zapremine tijela, pravilnog i nepravilnog oblika
Ljiljana MilovićŠkolski projekat UČIMO DA UČIMO
Olivera PustinjakPutujemo Crnom Gorom
Milica LabovićProljeće
Marija KekicćSAOBRAĆAJ
Milka JokovićNaziv Pripreme
Vesna BanicevicPriprema za čas informatike3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života
Selma KajevićPrirodne pojave
Vesna BanicevicPriprema za čas matematike3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.7. Koristi nizove logičkih argumenata za zaključivanje, dokazivanje, uopštavanja i prepoznavanje specijalnih slučajeva, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih, 3.6.13. Izražava odgovoran i konstruktivan stav prema poštovanju ljudskih prava kao osnove demokratije, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života
Vesna BanicevicUticaj buke na organizam i zdravlje čovjeka3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života
Milena KelemenAnketa
LjuboPriprema za čas fizike3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.7. Koristi nizove logičkih argumenata za zaključivanje, dokazivanje, uopštavanja i prepoznavanje specijalnih slučajeva, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja
Elma ĆemanKruženje vode
Armin RebronjaPredmeti u prostoru i odnosi među njima (I i II razred) Trougao (VII razred)
Ilinka LukicCvijet
Vesna BanicevicBuka i uticaj buke na životnu sredinu3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.7. Koristi nizove logičkih argumenata za zaključivanje, dokazivanje, uopštavanja i prepoznavanje specijalnih slučajeva, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih, 3.6.13. Izražava odgovoran i konstruktivan stav prema poštovanju ljudskih prava kao osnove demokratije, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života
Fitore HakajLjubav prema abstraktnoj umjetnosti
Toni ĐuraševićŠume su naše bogatstvo
Biserina BaltićNarodna književnost- ,,Sedam prutova”
Milica Jokić“22. maj – Dan biodiverziteta”
Slađana RosićNedeljni ručak
Zivanaa BulatovicMjerenje i obrada rezultata mjerenja u fizici imatematici
JELENA BAKRACPovezanost izmedju prirodne i društvene sredine – Jesen
Vesna LuketaĐačka užina
Slobodanka KučZdrava hrana
Danijela RadovićDan planete Zemlje
Tatjana DamjanovićSvjetski dan pčele
Snežana StanišićZaštita životne sredine
Lidija RoganovićEvropski dan parkova
BOJANA BULATOVICMORSKI EKOSISTEM – VODA
Enisa LukačIntegrisana nastava na temu “Moja porodica”
Sonja MirkovićDan planete zemlje
Miloš MarovićGodišnja doba
Ljiljana JovićevićSkadarsko jezero3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.8. Uvažava službeni jezik/jezike kao zajednički okvir za interakciju3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.6. Fokusirano rješava kompleksne probleme u učenju, ličnom i socijalnom razvoju, 3.5.9. Samovrednuje efikasnost učenja i svoje napredovanje tokom učenja, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.14. Koristi tehnike pregovaranja u komunikaciji za postizanje ciljeva izgrađujući pozitivnu međuzavisnost i interakciju s drugima, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji, 3.5.18. Podržava sebe i druge u razvoju i prevazilaženju prepreka afirmišući promjene i znatiželju za učenjem3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou, 3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja, 3.6.9. Inicira i aktivno učestvuje u humanitarnim, umjetničkim, preduzetničkim, ekološkim i drugim aktivnostima na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.4. Inicira nova rješenja tokom realizacije plana preoblikujući otvorene probleme kako bi odgovarali sopstvenim vještinama, 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo, 3.7.11. Inspiriše druge pokazujući vještinu empatije (da se emocionalno stavi u poziciju drugog), prihvatanje odgovornosti za sopstvene postupke, brigu o ljudima i svijetu, te promoviše etičan odnos u procesu pretvaranja ideja u djelo3.8.4. Tumači figurativne i apstraktne ideje i transponuje/ugrađuje svoje ideje, osjećanja i emocije u stvaralačko djelo (npr. interpretira ili adaptira umjetnička djela i druge kulturne oblike, sastavlja originalnu priču, pjesmu, kompoziciju, poster, sliku, koreografiju za ples i sl.), 3.8.7. Ispoljava radoznalost i otvorenost za učestvovanje u kulturnim iskustvima, uključivo inovativne kulturne i umjetničke forme
Ljiljana PerovicDan planete Zemlje
Emir AvdicDan planete Zemlje
Tijana KneževićProljeće
Milena BrakovićŽivim zdravo
Svetlana ŠćepanovićReciklaža, zdrava životna okolina
Samira IdrizovićPrsten na morskom dnu
Valentina ŠćekićDan planete Zemlje
Mirjana VukčevićEnergetska efikasnost
Milica SamardžićDan planete Zemlje
Azra KojićProljeće
Sladjana VujovicBoka-nekada i danas
Marija KrulanovicGodišnja doba
Safet KlimentaŠkola Bać.docx
Zoran ĐukićMotorna vozila3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno3.2.2. Koristi vokabular, gramatičke norme osnovne vrste verbalne interakcije i registre drugog stranog jezike najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.5. Sluša, čita, govori i piše drugi strani jezik najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.6. Pronalazi i koristi različite komunikacijske situacije i izvore za učenje različitih jezika (npr. stručna i druga literatura, filmovi, muzika, komunikacija preko socijalnih mreža, digitalna uputstva i tutorijali, on-line kursevi, mogućnosti razmjene, studijskih i drugih putovanja, kursevi i škole jezika i sl.), 3.2.7. Ponašanjem i djelovanjem demonstrira uvažavanje kulturnih različitosti, interesovanje i radoznalosti o različitim jezicima i interkulturnoj komunikaciji, 3.2.8. Uvažava službeni jezik/jezike kao zajednički okvir za interakciju3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.4. Procjenjuje motive koji dovode do inovacija i razvoja tehnologije analizirajući profit koji bi bio ostvaren njihovom upotrebom, opštu dobrobit i njihov suštinski uticaj na podizanje kvaliteta života svih ljudi, 3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma, 3.3.7. Koristi nizove logičkih argumenata za zaključivanje, dokazivanje, uopštavanja i prepoznavanje specijalnih slučajeva, 3.3.1. Koristi metodologiju prikupljanja, obrade i analize podataka (posmatra, mjeri, eksperimentom bilježi, analizira i verifikuje rezultate, predstavlja podatke koristeći deskriptivnu statistiku, tabele i grafikone), 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.9. Tumači, primjenjuje i kreira tehnička uputstva i tehničku dokumentaciju za svakodnevnu upotrebu, 3.3.10.Izrađuje tehnički crtež i koristi alate, odgovarajuće materijale i tehnike za izradu maketa, modela i prototipa, 3.3.11. Afirmiše naučnu istinu, značaj i relevantnost naučnih istraživanja3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou, 3.6.3. Kritički se odnosi prema aktuelnim događajima povezujući ih sa ključnim događajima iz nacionalne, evropske i svjetske istorije, 3.6.4. Kritički se odnosi prema ciljevima, vrijednostima i politikama društvenih i političkih pokreta, upoređujući njihov istorijski razvoj i uticaj na procese u društvu, 3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja, 3.6.8. Procjenjuje socio-ekonomske dimenzije evropskih društava, 3.6.9. Inicira i aktivno učestvuje u humanitarnim, umjetničkim, preduzetničkim, ekološkim i drugim aktivnostima na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, 3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih, 3.6.12. Kritički procjenjuje informacije iz različitih medija, uviđajući njihov značaj u demokratskim društvima i izrađuje jednostavne medijske sadržaje u kojima odgovorno iznosi svoja mišljenja i stavove, 3.6.13. Izražava odgovoran i konstruktivan stav prema poštovanju ljudskih prava kao osnove demokratije, 3.6.14. Afirmiše principe demokratskog odlučivanja na svim nivoima, javnog zagovaranja i socijalne pravednosti, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.2. Izrađuje plan za realizaciju projekta na osnovu procjene snaga i slabosti, rezultata istraživanja i analize resursa i rizika, učestvujući samostalno ili timski u fazama realizacije projekta, 3.7.4. Inicira nova rješenja tokom realizacije plana preoblikujući otvorene probleme kako bi odgovarali sopstvenim vještinama, 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo, 3.7.7. Definiše strategiju komunikacije kako bi mobilisao ljude kada je u pitanju sopstvena ili aktivnost tima i pregovara o podršci za ideje za stvaranje vrijednosti, 3.7.9. Osmisli strategije za prevazilaženje standardnih nepovoljnih okolnosti redefinišući prioritete i planove kako bi se prilagodio izmijenjenim okolnostima i procjenjujući rizik kako bi donio odluku, 3.7.10. Djeluje po pitanju novih ideja i prilika proaktivno, motivisano i odlučno, održavajući trud i zainteresovanost, uprkos preprekama
Suada BatilovićAgregatna stanja
Anela BejtićIzvor
Ratka Kankarasmaterijali i njihove osobine
Milena Bećir“Dan planete Zemlje”
Nita AdemagicZdrava hrana
Jelena ČobrenovićMajstori za palačinke
Mirjana SolujicDan planete zemlje
Ana VujovićUzroci klimatskih promjena i njihove posljedice
Vesna BubanjaDan planete Zemlje
Snezana Scekic RadojevicCvjetnim stazama proljeća
alma DacićCvijet
Nataša BiberdžićDan planete Zemlje
Suzana RoganovicPriprema za implementaciju ključnih kompetencija
Snezana Scekic RadojevicCvjetnim stazama proljeća
Marija BogićevićPriprema za čas Zaštita životne sredine – Integrisana nastava – Fizika, matematika, hemija, biologija, informatika
Spasoje PapićKarakteristike zvuka i način prostiranja zvučnog talasa3.1.2. Stvara literarne tekstove izražavajući pojmove, osjećaje, činjenice, mišljenja i stavove, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.1. Koristi metodologiju prikupljanja, obrade i analize podataka (posmatra, mjeri, eksperimentom bilježi, analizira i verifikuje rezultate, predstavlja podatke koristeći deskriptivnu statistiku, tabele i grafikone)3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom3.5.1. Kreira i primjenjuje etički kodeks ponašanja i okvir za konstruktivnu komunikaciju za uspješne međuljudske odnose i društvenu participaciju, 3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.6. Fokusirano rješava kompleksne probleme u učenju, ličnom i socijalnom razvoju, 3.5.7. Kritički preispituje odluke uzimajući u obzir različite dokaze, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju
Mirela LjaićBrinem o zdravlju 1
Dragana KovačevićSaobraćaj
Sanela FeratovićZdravlje
Merisa MuratovićDan planete Zemlje – obilježavanje Dana planete Zemlje u cilju očuvanja iste
Tamara LabovićDan planete Zemlje
Rešad MukovićVirusi-specifičnosti virusa i preventivne mjere zaštite
Zymer KukajGeometrija
Kemal NurkovićUzajamno djelovanje tijela u neposrednom dodiru i posledice takvog djelovanja. Sila.
Selmir PurisicPravljenje sapuna
Medina BećiroskiPriroda- imenuje nacionalne parkove u Crnoj Gori
Kemal NurkovićUzajamno djelovanje tijela u neposrednom dodiru i posledice takvog djelovanja. Sila.
Katarina DrobnjakNew Post
Sanja ŠaracProjekat “Dan knjige” – Obilježavanje Dana knjige u cilju razvijanja ljubavi prema knjizi i čitanju
Jasmin MetjahićKulturno-istorijski spomenici u našem mjestu
Ivana Lekić“Čamac za žabe” Milenko Ratković
Obrad ObradovićOsnovne konstrukcije trouglova
Biljana MandicDan planete zemlje- Godina planete zemlje
Rajna Popović‘A World Without Bees’ „ Svijet bez pčela“
Vesna StamatovicVODE CRNE GORE – BARA
Esma VukeljObrada broja 7
Enis GavazovicDomaće životinje- Integrisana nastava-Ključne kompetencije
Milica KovačevićPusto ostrvo
Vera LazovićOdrživa energija ( Zelena energija)
Branka AntovićOsobine živih bića
Mirela LjaićBrinem o zdravlju
Maja JaninovićVoda
Fahrudin NurkovicRaznolikost zavicaja kao bogatstvo-biodivergentnost biljaka i zivotinja,hrana i obicaji
Rabija SukalicTurizam u Ulcinju
Maja JaninovićU zdravom tijelu zdrav duh
Slavica DžakovićPravilno odlaganje otpada i reciklaža
Olivera PustinjakPutujemo Crnom Gorom
Tamara TanjevićZdrav život
Daniela Vasilijević-BegzićDan planete Zemlje
Biljana BorozanBal pod maskama – projektna nastava
Aleksandra StojanovicPodgorica-nekad i sad
Daliborka GlišićDomaće životinje
Nina SekulićSaobraćaj u mom mjestu i okolini
Anđela KneževićUspavanka, Narodna lirska pjesma
Dragana NikezićDan voda
Smiljana LazovićPiramida
Branko Knezevic,,Ulcinj kroz vjekove,,
Edina ResuljbegovićULCINJ KROZ VIJEKOVE
Dragan MarkovićZagađenje mora u Sutomoru (integrisana nastava)
Marina Andrijević PetrovićOBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Radmila PetrovićNaše more-upoznavanje i očuvanje ekosistema
Denis RastoderUticaj čovjeka na zagađenje životne sredine
Dragana AprcovićMaslina
Lindita LlesheviqUlcinj kroz vijekove
Jelena KaluđerovićIzgled mjesta i okoline- reljef Boke
Andjelija DakovicAlkoholizam-Molekuli sreće i nesreće
vera bogosavacOdrživa energija (zelena energija)
Branka AntovićOsobine živih bića
Ljubica MatijaševićDan žena
Jelena Damjanac – KučProljeće
Milena StojovicOrijentacija u prostoru
Nikola LjesnjakPriprema iz matematike
Stana JankovićObilježavanje Dana voda (22.mart)
Snezana LjesnjakPriprema za cas biologije povodom dana voda (22.mart)
Serija KalacKlimatske promjene
Ljubinka VujičićNovčano tržište i kreditno poslovanje na novčanom tržištu3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja
Ivana PerovićEvidentira obrtna sredstva u propisanom knjigovodstvu, gotovine, gotovinskih ekvivalenata i hartija od vrijednost3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama3.2.7. Ponašanjem i djelovanjem demonstrira uvažavanje kulturnih različitosti, interesovanje i radoznalosti o različitim jezicima i interkulturnoj komunikaciji3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju
Senabija RamčilovićBrinem o zdravlju
Milica RaicevicProcijeniti masu drveta sa slike
Ivana KurtovicSvjetski dan voda
Danka Ivanovic“Praznik mimoze”
Olivera GrujićDan voda
Marija KekovićDan vode
Vlado MoškovGvožđe
Danica ŠaranovićPrijedlog obrasca za pripremu nastave koja implementira razvoj ključnih kompetencija u opštim i predmetima u srednjem stručnom obrazovanju – SMŠ Mladost Tivat – Informatika, matematika
Danijela JanjićObračun turističkog aranžmana i analiza ekonomskih pokazateljauspiješnosti istih3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.11. Afirmiše naučnu istinu, značaj i relevantnost naučnih istraživanja3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju
Aleksandar VukazićBaze podataka3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama3.3.7. Koristi nizove logičkih argumenata za zaključivanje, dokazivanje, uopštavanja i prepoznavanje specijalnih slučajeva3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom3.5.7. Kritički preispituje odluke uzimajući u obzir različite dokaze3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih
Branko GolubovićProjektovanje i montaža elemenata centralnog grijanja za jednu stambenu jedinicu3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.10.Izrađuje tehnički crtež i koristi alate, odgovarajuće materijale i tehnike za izradu maketa, modela i prototipa3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom3.5.1. Kreira i primjenjuje etički kodeks ponašanja i okvir za konstruktivnu komunikaciju za uspješne međuljudske odnose i društvenu participaciju3.6.15. Vrednuje pozitivno socijalne i kulturne raznolikosti, rodnu ravnopravnost, poštujući privatnost drugih i afirmišući društvenu koheziju, mir i nenasilje, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo
Goran BigovićEnergija
Sanja BanićevićPrijateljstvo
Sanja BanićevićPrijateljstvo
Sanja BanićevićPrijateljstvo
Sanja BanićevićPrijateljstvo
Sanja BanićevićPrijateljstvo
srednja mjesovita skola Bratstvo jedinstvo, Ulcinj UlcinjPriprema nastave koja implementira razvoj ključnih kompetencija- SMŠ Ulcinj3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.2. Stvara literarne tekstove izražavajući pojmove, osjećaje, činjenice, mišljenja i stavove, 3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.3. Prepoznaje da razvoj tehnologije i medicine svoj uspjeh duguju dosljednoj primjeni naučnih rezultata, 3.3.4. Procjenjuje motive koji dovode do inovacija i razvoja tehnologije analizirajući profit koji bi bio ostvaren njihovom upotrebom, opštu dobrobit i njihov suštinski uticaj na podizanje kvaliteta života svih ljudi, 3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma, 3.3.7. Koristi nizove logičkih argumenata za zaključivanje, dokazivanje, uopštavanja i prepoznavanje specijalnih slučajeva, 3.3.1. Koristi metodologiju prikupljanja, obrade i analize podataka (posmatra, mjeri, eksperimentom bilježi, analizira i verifikuje rezultate, predstavlja podatke koristeći deskriptivnu statistiku, tabele i grafikone), 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.9. Tumači, primjenjuje i kreira tehnička uputstva i tehničku dokumentaciju za svakodnevnu upotrebu, 3.3.10.Izrađuje tehnički crtež i koristi alate, odgovarajuće materijale i tehnike za izradu maketa, modela i prototipa, 3.3.11. Afirmiše naučnu istinu, značaj i relevantnost naučnih istraživanja, 3.3.12. Piše i diskutuje esej kroz istraživački rad, koristeći naučne koncepte i provjerljive izvore informacija, 3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.5. Razvija strategiju komuniciranja i uspostavlja interakcije putem digitalnih tehnologija kako bi osnažio sebe i da bi učestvovao u društvu kao građanin, dijeleći informacije i sadržaje i uključujući se u društvene aktivnosti upotrebom digitalne tehnologije, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.8. Koristi napredne softvere, različite digitalne uređaje, te jednostavne robote i digitalne alate koji uključuju vještačku inteligenciju, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju3.5.1. Kreira i primjenjuje etički kodeks ponašanja i okvir za konstruktivnu komunikaciju za uspješne međuljudske odnose i društvenu participaciju, 3.5.12. Razvija otpornost i sposobnost da se nosi sa nesigurnošću i stresom, 3.5.13. Asertivno komunicira koristeći različite tehnike verbalne i neverbalne komunikacije i uspješno rješavajući probleme u komunikaciji i konflikte u različitim situacijama3.6.8. Procjenjuje socio-ekonomske dimenzije evropskih društava, 3.6.9. Inicira i aktivno učestvuje u humanitarnim, umjetničkim, preduzetničkim, ekološkim i drugim aktivnostima na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, 3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih3.8.1. Procjenjuje međusobne uticaje lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura i njihove uticaje na ideje pojedinaca, prihvaćajući različite uticaje i interpretirajući ih u različitim formama i kroz različite medije, 3.8.2. Istražuje načine komunikacije između stvaraoca i publike predstavljajući zadatu temu u raznim stvaralačkim formama i medijima: glumi, plesu, igrama, umjetnosti i dizajnu, muzici, ritualima i arhitekturi, kao i hibridnim oblicima, 3.8.3. Istražuje obrasce nastanka svoje i drugih kultura i kulturnih formi i tumači njihov uticaj na suvremenog čovjeka, 3.8.4. Tumači figurativne i apstraktne ideje i transponuje/ugrađuje svoje ideje, osjećanja i emocije u stvaralačko djelo (npr. interpretira ili adaptira umjetnička djela i druge kulturne oblike, sastavlja originalnu priču, pjesmu, kompoziciju, poster, sliku, koreografiju za ples i sl.), 3.8.5. Stvara i učestvuje u manifestacijama razmjene kulturnih i drugih stvaralačkih iskustava u školi, zajednici i širim društvenim okvirima, 3.8.6. Afirmiše različita kulturna iskustva, načine kulturnog izražavanja i umjetničke slobode, te poštovanje intelektualnog i kulturnog vlasništva, 3.8.7. Ispoljava radoznalost i otvorenost za učestvovanje u kulturnim iskustvima, uključivo inovativne kulturne i umjetničke forme
Slavica NarančićJesen i jesenji plodovi
Vesna BubanjaDan planete zemlje
RADOMIRKA DAMJANOVSKIGrafičko i tabelarno prikazivanje podataka
Alisa NikčevićNacionalni parkovi Crne Gore3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.5. Sluša, čita, govori i piše drugi strani jezik najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.6. Pronalazi i koristi različite komunikacijske situacije i izvore za učenje različitih jezika (npr. stručna i druga literatura, filmovi, muzika, komunikacija preko socijalnih mreža, digitalna uputstva i tutorijali, on-line kursevi, mogućnosti razmjene, studijskih i drugih putovanja, kursevi i škole jezika i sl.), 3.2.7. Ponašanjem i djelovanjem demonstrira uvažavanje kulturnih različitosti, interesovanje i radoznalosti o različitim jezicima i interkulturnoj komunikaciji3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.7. Kritički preispituje odluke uzimajući u obzir različite dokaze, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.8.6. Afirmiše različita kulturna iskustva, načine kulturnog izražavanja i umjetničke slobode, te poštovanje intelektualnog i kulturnog vlasništva
Mirjana VukoslavčevićEnergija
Marko ŠušterOdrživa energija(zelena energija)
Violeta ĐukanovićTržišna cijena3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.19. Formira kriterijume za odlučivanje i razvija sopstveni integritet3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.8. Rješava konflikte i suočava se s konkurencijom na pozitivan način
Andrej BardekDan planete Zemlje
Miodrag RakovićLinearne funkcije3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.7. Kritički preispituje odluke uzimajući u obzir različite dokaze, 3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.11. Preuzima odgovornosti za lični i profesionalni rast, izrađuje svoj CV, piše motivaciono pismo i razvija tehnike nastupa na intervjuu za posao ili prijem u organizaciju
Daliborka KneževićEnergetska efikasnost
Ljiljana ŽivkovićEnergetska efikasnost_Matematika
Ljiljana ŽivkovićEnergetska efikasnost
Jelena DrecunMore
Valmir ArbneshiObrazovanje za odrivi razvoj
Izabela HodžićEnergetska efikasnost
Milena PedovicJesen i jesenji plodovi
Dragica BokanSačuvaj energiju za bolju planetu
Vesna BanicevicBuka kao zagađivač životne sredine3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.12. Piše i diskutuje esej kroz istraživački rad, koristeći naučne koncepte i provjerljive izvore informacija3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.7.2. Izrađuje plan za realizaciju projekta na osnovu procjene snaga i slabosti, rezultata istraživanja i analize resursa i rizika, učestvujući samostalno ili timski u fazama realizacije projekta, 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo
Vesna SamardžićPraznik Mimoze
Đoko BurzanovićZdrava ishrana
Aleksandra SamardžićSaobraćaj
Lulzim HoxhaObilježavanje Dana nediskriminacije
Mira BuškovićOrijentacija
Jelena VukčevićOdrživo upravljanje otpadom
Jelisava GarovićGrafičko i tabelarno prikazivanje podataka
NATAŠA PAVLOVIĆTABELARNO I GRAFIČKO PRIKAZIVANJE PODATAKA
JELENA LUČIĆGRAFIČKO I TABELARNO PRIKAZIVANJE PODATAKA
Lucija PeričićPriprema za realizaciju ishoda učenja u nastavi koja ukjljučuje razvoj ključnih kompetencija
Maja LukolićZdrava ishrana
OŠ Djerdj Kastrioti Skenderbeu OstrosDrvo mira – maslina
Zdravka DjuranovicMeđunarodni Dan rijeka
Goran DrobnjakGrafičko i tabelarno prikazivanje podataka
Ajhana LošićZdrava hrana
natasa devicProcenti3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.4. Sluša, čita, govori i piše prvi strani jezika (po pravilu engleski) jezik na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.5. Razvija strategiju komuniciranja i uspostavlja interakcije putem digitalnih tehnologija kako bi osnažio sebe i da bi učestvovao u društvu kao građanin, dijeleći informacije i sadržaje i uključujući se u društvene aktivnosti upotrebom digitalne tehnologije, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.12. Razvija otpornost i sposobnost da se nosi sa nesigurnošću i stresom, 3.5.18. Podržava sebe i druge u razvoju i prevazilaženju prepreka afirmišući promjene i znatiželju za učenjem3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.10. Djeluje po pitanju novih ideja i prilika proaktivno, motivisano i odlučno, održavajući trud i zainteresovanost, uprkos preprekama3.8.7. Ispoljava radoznalost i otvorenost za učestvovanje u kulturnim iskustvima, uključivo inovativne kulturne i umjetničke forme
Siniša KrivokapićReciklaža
Željko MiladinovićBrajevo pismo3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.6. Pronalazi i koristi različite komunikacijske situacije i izvore za učenje različitih jezika (npr. stručna i druga literatura, filmovi, muzika, komunikacija preko socijalnih mreža, digitalna uputstva i tutorijali, on-line kursevi, mogućnosti razmjene, studijskih i drugih putovanja, kursevi i škole jezika i sl.)3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.8. Koristi napredne softvere, različite digitalne uređaje, te jednostavne robote i digitalne alate koji uključuju vještačku inteligenciju3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.7. Kritički preispituje odluke uzimajući u obzir različite dokaze, 3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji, 3.5.17. Usvaja sistem vrijednosti pozitivnog odnosa prema učenju i primjeni vlastitih životnih iskustava i iskustava drugih3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.2. Izrađuje plan za realizaciju projekta na osnovu procjene snaga i slabosti, rezultata istraživanja i analize resursa i rizika, učestvujući samostalno ili timski u fazama realizacije projekta, 3.7.3. Afirmiše pristup u kojem su ideje za stvaranje vrijednosti zasnovane na etičkim vrijednostima koje se odnose na jednakost spolova, pravednost, socijalnu pravdu i ekološku održivost., 3.7.4. Inicira nova rješenja tokom realizacije plana preoblikujući otvorene probleme kako bi odgovarali sopstvenim vještinama, 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo, 3.7.6. Upravlja finansijama kako bi aktivnost koja stvara vrijednost mogla trajati duže, 3.7.7. Definiše strategiju komunikacije kako bi mobilisao ljude kada je u pitanju sopstvena ili aktivnost tima i pregovara o podršci za ideje za stvaranje vrijednosti, 3.7.8. Rješava konflikte i suočava se s konkurencijom na pozitivan način, 3.7.9. Osmisli strategije za prevazilaženje standardnih nepovoljnih okolnosti redefinišući prioritete i planove kako bi se prilagodio izmijenjenim okolnostima i procjenjujući rizik kako bi donio odluku, 3.7.10. Djeluje po pitanju novih ideja i prilika proaktivno, motivisano i odlučno, održavajući trud i zainteresovanost, uprkos preprekama, 3.7.11. Inspiriše druge pokazujući vještinu empatije (da se emocionalno stavi u poziciju drugog), prihvatanje odgovornosti za sopstvene postupke, brigu o ljudima i svijetu, te promoviše etičan odnos u procesu pretvaranja ideja u djelo
Mira KrulanovićReciklaža
Silvija MarnikovićRazmišljajmo zeleno
Nikola RadojičićObilježavanje Dana planete Zemlje
Vaso ObradovicStari zanati u XXI vijeku
Marijeta JovicevicTalasno kretanje3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.2. Stvara literarne tekstove izražavajući pojmove, osjećaje, činjenice, mišljenja i stavove, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.6. Pronalazi i koristi različite komunikacijske situacije i izvore za učenje različitih jezika (npr. stručna i druga literatura, filmovi, muzika, komunikacija preko socijalnih mreža, digitalna uputstva i tutorijali, on-line kursevi, mogućnosti razmjene, studijskih i drugih putovanja, kursevi i škole jezika i sl.), 3.2.8. Uvažava službeni jezik/jezike kao zajednički okvir za interakciju3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.3. Prepoznaje da razvoj tehnologije i medicine svoj uspjeh duguju dosljednoj primjeni naučnih rezultata, 3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma, 3.3.7. Koristi nizove logičkih argumenata za zaključivanje, dokazivanje, uopštavanja i prepoznavanje specijalnih slučajeva, 3.3.1. Koristi metodologiju prikupljanja, obrade i analize podataka (posmatra, mjeri, eksperimentom bilježi, analizira i verifikuje rezultate, predstavlja podatke koristeći deskriptivnu statistiku, tabele i grafikone), 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.8. Koristi napredne softvere, različite digitalne uređaje, te jednostavne robote i digitalne alate koji uključuju vještačku inteligenciju, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.4. Pronalazi načine cjeloživotnog usvajanja vještina, upravljanja vlastitom karijerom i daljim obrazovanjem (formalno, neformalno, informalno), 3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.6. Fokusirano rješava kompleksne probleme u učenju, ličnom i socijalnom razvoju, 3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.12. Razvija otpornost i sposobnost da se nosi sa nesigurnošću i stresom, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji, 3.5.16. Usvaja sistem vrijednosti saradnje, asertivnosti, integriteta, poštovanja različitosti drugih i njihovih potreba i spremnost da se prevaziđu predrasude i naprave kompromisi, 3.5.17. Usvaja sistem vrijednosti pozitivnog odnosa prema učenju i primjeni vlastitih životnih iskustava i iskustava drugih, 3.5.18. Podržava sebe i druge u razvoju i prevazilaženju prepreka afirmišući promjene i znatiželju za učenjem
Semir MuratovićUticaj pandemije virusa Covid-19 na zdravlje i ekonomiju3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.2. Stvara literarne tekstove izražavajući pojmove, osjećaje, činjenice, mišljenja i stavove, 3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.2. Koristi vokabular, gramatičke norme osnovne vrste verbalne interakcije i registre drugog stranog jezike najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.3. Uvažava društvene konvencije, kulturne aspekte i promjenljivost stranih jezika u komunikaciji, 3.2.4. Sluša, čita, govori i piše prvi strani jezika (po pravilu engleski) jezik na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.7. Ponašanjem i djelovanjem demonstrira uvažavanje kulturnih različitosti, interesovanje i radoznalosti o različitim jezicima i interkulturnoj komunikaciji, 3.2.8. Uvažava službeni jezik/jezike kao zajednički okvir za interakciju3.3.3. Prepoznaje da razvoj tehnologije i medicine svoj uspjeh duguju dosljednoj primjeni naučnih rezultata, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.12. Piše i diskutuje esej kroz istraživački rad, koristeći naučne koncepte i provjerljive izvore informacija, 3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.5. Razvija strategiju komuniciranja i uspostavlja interakcije putem digitalnih tehnologija kako bi osnažio sebe i da bi učestvovao u društvu kao građanin, dijeleći informacije i sadržaje i uključujući se u društvene aktivnosti upotrebom digitalne tehnologije, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom3.5.1. Kreira i primjenjuje etički kodeks ponašanja i okvir za konstruktivnu komunikaciju za uspješne međuljudske odnose i društvenu participaciju, 3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.9. Samovrednuje efikasnost učenja i svoje napredovanje tokom učenja, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.14. Koristi tehnike pregovaranja u komunikaciji za postizanje ciljeva izgrađujući pozitivnu međuzavisnost i interakciju s drugima, 3.5.16. Usvaja sistem vrijednosti saradnje, asertivnosti, integriteta, poštovanja različitosti drugih i njihovih potreba i spremnost da se prevaziđu predrasude i naprave kompromisi, 3.5.17. Usvaja sistem vrijednosti pozitivnog odnosa prema učenju i primjeni vlastitih životnih iskustava i iskustava drugih3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou, 3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja, 3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih, 3.6.11. Uključuje se u rad omladinskih i drugih nevladinih organizacija, te javno zagovara pozitivne promjene u školi, zajednici i društvu, 3.6.12. Kritički procjenjuje informacije iz različitih medija, uviđajući njihov značaj u demokratskim društvima i izrađuje jednostavne medijske sadržaje u kojima odgovorno iznosi svoja mišljenja i stavove3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.3. Afirmiše pristup u kojem su ideje za stvaranje vrijednosti zasnovane na etičkim vrijednostima koje se odnose na jednakost spolova, pravednost, socijalnu pravdu i ekološku održivost., 3.7.6. Upravlja finansijama kako bi aktivnost koja stvara vrijednost mogla trajati duže, 3.7.7. Definiše strategiju komunikacije kako bi mobilisao ljude kada je u pitanju sopstvena ili aktivnost tima i pregovara o podršci za ideje za stvaranje vrijednosti, 3.7.9. Osmisli strategije za prevazilaženje standardnih nepovoljnih okolnosti redefinišući prioritete i planove kako bi se prilagodio izmijenjenim okolnostima i procjenjujući rizik kako bi donio odluku, 3.7.10. Djeluje po pitanju novih ideja i prilika proaktivno, motivisano i odlučno, održavajući trud i zainteresovanost, uprkos preprekama3.8.5. Stvara i učestvuje u manifestacijama razmjene kulturnih i drugih stvaralačkih iskustava u školi, zajednici i širim društvenim okvirima
Gordana PejovicTalasno kretanje3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame3.2.4. Sluša, čita, govori i piše prvi strani jezika (po pravilu engleski) jezik na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.6. Pronalazi i koristi različite komunikacijske situacije i izvore za učenje različitih jezika (npr. stručna i druga literatura, filmovi, muzika, komunikacija preko socijalnih mreža, digitalna uputstva i tutorijali, on-line kursevi, mogućnosti razmjene, studijskih i drugih putovanja, kursevi i škole jezika i sl.)3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih3.7.2. Izrađuje plan za realizaciju projekta na osnovu procjene snaga i slabosti, rezultata istraživanja i analize resursa i rizika, učestvujući samostalno ili timski u fazama realizacije projekta
Ana DrobnjakIzrada aplikacije za upotrebu dijela Periodnog sistema elemenata, dopunjena
Mihaela MarkovicZaštita životne sredine3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.2.5. Sluša, čita, govori i piše drugi strani jezik najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.6. Pronalazi i koristi različite komunikacijske situacije i izvore za učenje različitih jezika (npr. stručna i druga literatura, filmovi, muzika, komunikacija preko socijalnih mreža, digitalna uputstva i tutorijali, on-line kursevi, mogućnosti razmjene, studijskih i drugih putovanja, kursevi i škole jezika i sl.), 3.2.8. Uvažava službeni jezik/jezike kao zajednički okvir za interakciju3.3.4. Procjenjuje motive koji dovode do inovacija i razvoja tehnologije analizirajući profit koji bi bio ostvaren njihovom upotrebom, opštu dobrobit i njihov suštinski uticaj na podizanje kvaliteta života svih ljudi, 3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.12. Razvija otpornost i sposobnost da se nosi sa nesigurnošću i stresom, 3.5.19. Formira kriterijume za odlučivanje i razvija sopstveni integritet3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou, 3.6.3. Kritički se odnosi prema aktuelnim događajima povezujući ih sa ključnim događajima iz nacionalne, evropske i svjetske istorije, 3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo, 3.7.9. Osmisli strategije za prevazilaženje standardnih nepovoljnih okolnosti redefinišući prioritete i planove kako bi se prilagodio izmijenjenim okolnostima i procjenjujući rizik kako bi donio odluku, 3.7.10. Djeluje po pitanju novih ideja i prilika proaktivno, motivisano i odlučno, održavajući trud i zainteresovanost, uprkos preprekama3.8.7. Ispoljava radoznalost i otvorenost za učestvovanje u kulturnim iskustvima, uključivo inovativne kulturne i umjetničke forme
Maja KilibardaSačuvaj energiju za bolju planetu
Arta ResulbegovicOcuvanje zivotne sredine-sa posebnim osvrtom na zagadjivanje kanala Port Milene
Muhedin HadžićUticaj digitalizacije na nastavu
Vesna MatovićPrijedlog obrasca za pripremu nastave koja implementira razvoj ključnih kompetencija
Luljeta Avdiu CuraIntegrisana nastava-Poezija
Nenad MeštrovićVrmac – park prirode3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.7.3. Afirmiše pristup u kojem su ideje za stvaranje vrijednosti zasnovane na etičkim vrijednostima koje se odnose na jednakost spolova, pravednost, socijalnu pravdu i ekološku održivost.
Marija JeremićŽiva i neživa priroda
Petar ŠpadijerCovid19 , Gimnazija, Cetinje3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.2. Koristi vokabular, gramatičke norme osnovne vrste verbalne interakcije i registre drugog stranog jezike najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.3. Uvažava društvene konvencije, kulturne aspekte i promjenljivost stranih jezika u komunikaciji, 3.2.4. Sluša, čita, govori i piše prvi strani jezika (po pravilu engleski) jezik na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.5. Sluša, čita, govori i piše drugi strani jezik najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.6. Pronalazi i koristi različite komunikacijske situacije i izvore za učenje različitih jezika (npr. stručna i druga literatura, filmovi, muzika, komunikacija preko socijalnih mreža, digitalna uputstva i tutorijali, on-line kursevi, mogućnosti razmjene, studijskih i drugih putovanja, kursevi i škole jezika i sl.), 3.2.8. Uvažava službeni jezik/jezike kao zajednički okvir za interakciju3.3.3. Prepoznaje da razvoj tehnologije i medicine svoj uspjeh duguju dosljednoj primjeni naučnih rezultata, 3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.8. Koristi napredne softvere, različite digitalne uređaje, te jednostavne robote i digitalne alate koji uključuju vještačku inteligenciju3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.7. Kritički preispituje odluke uzimajući u obzir različite dokaze, 3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou, 3.6.3. Kritički se odnosi prema aktuelnim događajima povezujući ih sa ključnim događajima iz nacionalne, evropske i svjetske istorije, 3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.8.1. Procjenjuje međusobne uticaje lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura i njihove uticaje na ideje pojedinaca, prihvaćajući različite uticaje i interpretirajući ih u različitim formama i kroz različite medije
Elza NumanovićUTICAJ BUKE NA ORGANIZAM I ZDRAVLJE ČOVJEKA
Edita ŠahmanPiramida3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.3. Prepoznaje da razvoj tehnologije i medicine svoj uspjeh duguju dosljednoj primjeni naučnih rezultata, 3.3.4. Procjenjuje motive koji dovode do inovacija i razvoja tehnologije analizirajući profit koji bi bio ostvaren njihovom upotrebom, opštu dobrobit i njihov suštinski uticaj na podizanje kvaliteta života svih ljudi, 3.3.7. Koristi nizove logičkih argumenata za zaključivanje, dokazivanje, uopštavanja i prepoznavanje specijalnih slučajeva, 3.3.1. Koristi metodologiju prikupljanja, obrade i analize podataka (posmatra, mjeri, eksperimentom bilježi, analizira i verifikuje rezultate, predstavlja podatke koristeći deskriptivnu statistiku, tabele i grafikone), 3.3.10.Izrađuje tehnički crtež i koristi alate, odgovarajuće materijale i tehnike za izradu maketa, modela i prototipa3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.5. Razvija strategiju komuniciranja i uspostavlja interakcije putem digitalnih tehnologija kako bi osnažio sebe i da bi učestvovao u društvu kao građanin, dijeleći informacije i sadržaje i uključujući se u društvene aktivnosti upotrebom digitalne tehnologije, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.13. Asertivno komunicira koristeći različite tehnike verbalne i neverbalne komunikacije i uspješno rješavajući probleme u komunikaciji i konflikte u različitim situacijama, 3.5.16. Usvaja sistem vrijednosti saradnje, asertivnosti, integriteta, poštovanja različitosti drugih i njihovih potreba i spremnost da se prevaziđu predrasude i naprave kompromisi, 3.5.17. Usvaja sistem vrijednosti pozitivnog odnosa prema učenju i primjeni vlastitih životnih iskustava i iskustava drugih3.6.12. Kritički procjenjuje informacije iz različitih medija, uviđajući njihov značaj u demokratskim društvima i izrađuje jednostavne medijske sadržaje u kojima odgovorno iznosi svoja mišljenja i stavove, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.7.2. Izrađuje plan za realizaciju projekta na osnovu procjene snaga i slabosti, rezultata istraživanja i analize resursa i rizika, učestvujući samostalno ili timski u fazama realizacije projekta, 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo
Ana DrobnjakRegulisanje osvetljenja u prostoriji primjenom Dimera3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora3.2.6. Pronalazi i koristi različite komunikacijske situacije i izvore za učenje različitih jezika (npr. stručna i druga literatura, filmovi, muzika, komunikacija preko socijalnih mreža, digitalna uputstva i tutorijali, on-line kursevi, mogućnosti razmjene, studijskih i drugih putovanja, kursevi i škole jezika i sl.)3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.10.Izrađuje tehnički crtež i koristi alate, odgovarajuće materijale i tehnike za izradu maketa, modela i prototipa, 3.3.11. Afirmiše naučnu istinu, značaj i relevantnost naučnih istraživanja3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom3.5.9. Samovrednuje efikasnost učenja i svoje napredovanje tokom učenja, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.13. Asertivno komunicira koristeći različite tehnike verbalne i neverbalne komunikacije i uspješno rješavajući probleme u komunikaciji i konflikte u različitim situacijama3.8.6. Afirmiše različita kulturna iskustva, načine kulturnog izražavanja i umjetničke slobode, te poštovanje intelektualnog i kulturnog vlasništva
Ana DrobnjakIzrada aplikacije za upotrebu dijela Periodnog sistema elemenata3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora3.2.6. Pronalazi i koristi različite komunikacijske situacije i izvore za učenje različitih jezika (npr. stručna i druga literatura, filmovi, muzika, komunikacija preko socijalnih mreža, digitalna uputstva i tutorijali, on-line kursevi, mogućnosti razmjene, studijskih i drugih putovanja, kursevi i škole jezika i sl.)3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma, 3.3.12. Piše i diskutuje esej kroz istraživački rad, koristeći naučne koncepte i provjerljive izvore informacija3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.5. Razvija strategiju komuniciranja i uspostavlja interakcije putem digitalnih tehnologija kako bi osnažio sebe i da bi učestvovao u društvu kao građanin, dijeleći informacije i sadržaje i uključujući se u društvene aktivnosti upotrebom digitalne tehnologije, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program3.5.1. Kreira i primjenjuje etički kodeks ponašanja i okvir za konstruktivnu komunikaciju za uspješne međuljudske odnose i društvenu participaciju, 3.5.6. Fokusirano rješava kompleksne probleme u učenju, ličnom i socijalnom razvoju, 3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.4. Inicira nova rješenja tokom realizacije plana preoblikujući otvorene probleme kako bi odgovarali sopstvenim vještinama
Esada NukovićVodovodne cijevi od različitih materijala i profila3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.17. Usvaja sistem vrijednosti pozitivnog odnosa prema učenju i primjeni vlastitih životnih iskustava i iskustava drugih3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti
Aldina Murić-MuratovićPorodica
Svetlana IvanovićCOVID 193.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou, 3.6.3. Kritički se odnosi prema aktuelnim događajima povezujući ih sa ključnim događajima iz nacionalne, evropske i svjetske istorije3.8.1. Procjenjuje međusobne uticaje lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura i njihove uticaje na ideje pojedinaca, prihvaćajući različite uticaje i interpretirajući ih u različitim formama i kroz različite medije
Lela VojvodićMoment sprega sila – Integrisana nastava3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.2.2. Koristi vokabular, gramatičke norme osnovne vrste verbalne interakcije i registre drugog stranog jezike najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma, 3.3.7. Koristi nizove logičkih argumenata za zaključivanje, dokazivanje, uopštavanja i prepoznavanje specijalnih slučajeva, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.10.Izrađuje tehnički crtež i koristi alate, odgovarajuće materijale i tehnike za izradu maketa, modela i prototipa, 3.3.11. Afirmiše naučnu istinu, značaj i relevantnost naučnih istraživanja3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.8. Koristi napredne softvere, različite digitalne uređaje, te jednostavne robote i digitalne alate koji uključuju vještačku inteligenciju, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način3.5.1. Kreira i primjenjuje etički kodeks ponašanja i okvir za konstruktivnu komunikaciju za uspješne međuljudske odnose i društvenu participaciju, 3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.4. Pronalazi načine cjeloživotnog usvajanja vještina, upravljanja vlastitom karijerom i daljim obrazovanjem (formalno, neformalno, informalno), 3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.7. Kritički preispituje odluke uzimajući u obzir različite dokaze, 3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.9. Samovrednuje efikasnost učenja i svoje napredovanje tokom učenja, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.11. Preuzima odgovornosti za lični i profesionalni rast, izrađuje svoj CV, piše motivaciono pismo i razvija tehnike nastupa na intervjuu za posao ili prijem u organizaciju, 3.5.12. Razvija otpornost i sposobnost da se nosi sa nesigurnošću i stresom, 3.5.14. Koristi tehnike pregovaranja u komunikaciji za postizanje ciljeva izgrađujući pozitivnu međuzavisnost i interakciju s drugima, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji, 3.5.18. Podržava sebe i druge u razvoju i prevazilaženju prepreka afirmišući promjene i znatiželju za učenjem, 3.5.19. Formira kriterijume za odlučivanje i razvija sopstveni integritet3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou, 3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih
Darinka ĐondovićRedovna nastava3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.4. Sluša, čita, govori i piše prvi strani jezika (po pravilu engleski) jezik na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.5. Sluša, čita, govori i piše drugi strani jezik najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.7. Ponašanjem i djelovanjem demonstrira uvažavanje kulturnih različitosti, interesovanje i radoznalosti o različitim jezicima i interkulturnoj komunikaciji3.3.1. Koristi metodologiju prikupljanja, obrade i analize podataka (posmatra, mjeri, eksperimentom bilježi, analizira i verifikuje rezultate, predstavlja podatke koristeći deskriptivnu statistiku, tabele i grafikone), 3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.5. Razvija strategiju komuniciranja i uspostavlja interakcije putem digitalnih tehnologija kako bi osnažio sebe i da bi učestvovao u društvu kao građanin, dijeleći informacije i sadržaje i uključujući se u društvene aktivnosti upotrebom digitalne tehnologije, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju3.5.1. Kreira i primjenjuje etički kodeks ponašanja i okvir za konstruktivnu komunikaciju za uspješne međuljudske odnose i društvenu participaciju, 3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.12. Razvija otpornost i sposobnost da se nosi sa nesigurnošću i stresom, 3.5.14. Koristi tehnike pregovaranja u komunikaciji za postizanje ciljeva izgrađujući pozitivnu međuzavisnost i interakciju s drugima, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji, 3.5.18. Podržava sebe i druge u razvoju i prevazilaženju prepreka afirmišući promjene i znatiželju za učenjem, 3.5.19. Formira kriterijume za odlučivanje i razvija sopstveni integritet3.6.3. Kritički se odnosi prema aktuelnim događajima povezujući ih sa ključnim događajima iz nacionalne, evropske i svjetske istorije, 3.6.13. Izražava odgovoran i konstruktivan stav prema poštovanju ljudskih prava kao osnove demokratije, 3.6.15. Vrednuje pozitivno socijalne i kulturne raznolikosti, rodnu ravnopravnost, poštujući privatnost drugih i afirmišući društvenu koheziju, mir i nenasilje, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.7.2. Izrađuje plan za realizaciju projekta na osnovu procjene snaga i slabosti, rezultata istraživanja i analize resursa i rizika, učestvujući samostalno ili timski u fazama realizacije projekta, 3.7.8. Rješava konflikte i suočava se s konkurencijom na pozitivan način, 3.7.9. Osmisli strategije za prevazilaženje standardnih nepovoljnih okolnosti redefinišući prioritete i planove kako bi se prilagodio izmijenjenim okolnostima i procjenjujući rizik kako bi donio odluku, 3.7.11. Inspiriše druge pokazujući vještinu empatije (da se emocionalno stavi u poziciju drugog), prihvatanje odgovornosti za sopstvene postupke, brigu o ljudima i svijetu, te promoviše etičan odnos u procesu pretvaranja ideja u djelo
Vladica AvramovićIzrada mobilne i WEB aplikacije za dopunu računa mobilnog telefona3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.5. Razvija strategiju komuniciranja i uspostavlja interakcije putem digitalnih tehnologija kako bi osnažio sebe i da bi učestvovao u društvu kao građanin, dijeleći informacije i sadržaje i uključujući se u društvene aktivnosti upotrebom digitalne tehnologije, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.8. Koristi napredne softvere, različite digitalne uređaje, te jednostavne robote i digitalne alate koji uključuju vještačku inteligenciju3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.4. Pronalazi načine cjeloživotnog usvajanja vještina, upravljanja vlastitom karijerom i daljim obrazovanjem (formalno, neformalno, informalno), 3.5.17. Usvaja sistem vrijednosti pozitivnog odnosa prema učenju i primjeni vlastitih životnih iskustava i iskustava drugih, 3.5.19. Formira kriterijume za odlučivanje i razvija sopstveni integritet3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.4. Inicira nova rješenja tokom realizacije plana preoblikujući otvorene probleme kako bi odgovarali sopstvenim vještinama, 3.7.7. Definiše strategiju komunikacije kako bi mobilisao ljude kada je u pitanju sopstvena ili aktivnost tima i pregovara o podršci za ideje za stvaranje vrijednosti
Bratislav RadunovićMetali u građevinskom otpadu i njihov uticaj na životnu sredinu3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.19. Formira kriterijume za odlučivanje i razvija sopstveni integritet3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja, 3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.7.10. Djeluje po pitanju novih ideja i prilika proaktivno, motivisano i odlučno, održavajući trud i zainteresovanost, uprkos preprekama, 3.7.11. Inspiriše druge pokazujući vještinu empatije (da se emocionalno stavi u poziciju drugog), prihvatanje odgovornosti za sopstvene postupke, brigu o ljudima i svijetu, te promoviše etičan odnos u procesu pretvaranja ideja u djelo
Ljiljana DubakKreiranje i prezentovanje grafikona3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame3.3.1. Koristi metodologiju prikupljanja, obrade i analize podataka (posmatra, mjeri, eksperimentom bilježi, analizira i verifikuje rezultate, predstavlja podatke koristeći deskriptivnu statistiku, tabele i grafikone), 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo
Desimir MojovićMehatronika3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.2.2. Koristi vokabular, gramatičke norme osnovne vrste verbalne interakcije i registre drugog stranog jezike najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma, 3.3.7. Koristi nizove logičkih argumenata za zaključivanje, dokazivanje, uopštavanja i prepoznavanje specijalnih slučajeva3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju
Admir DurovićUticaj pandemije virusa Covid-19 na zdravlje i ekonomiju
Mileva LucicSimulacija prijavljivanja i intervjua za posao grafičkog dizajnera u stranoj firmi3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.2. Koristi vokabular, gramatičke norme osnovne vrste verbalne interakcije i registre drugog stranog jezike najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.6. Pronalazi i koristi različite komunikacijske situacije i izvore za učenje različitih jezika (npr. stručna i druga literatura, filmovi, muzika, komunikacija preko socijalnih mreža, digitalna uputstva i tutorijali, on-line kursevi, mogućnosti razmjene, studijskih i drugih putovanja, kursevi i škole jezika i sl.)3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program
Marija StankovićModna revija3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.7. Ponašanjem i djelovanjem demonstrira uvažavanje kulturnih različitosti, interesovanje i radoznalosti o različitim jezicima i interkulturnoj komunikaciji, 3.2.8. Uvažava službeni jezik/jezike kao zajednički okvir za interakciju3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma, 3.3.7. Koristi nizove logičkih argumenata za zaključivanje, dokazivanje, uopštavanja i prepoznavanje specijalnih slučajeva, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.10.Izrađuje tehnički crtež i koristi alate, odgovarajuće materijale i tehnike za izradu maketa, modela i prototipa, 3.3.11. Afirmiše naučnu istinu, značaj i relevantnost naučnih istraživanja3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.7. Kritički preispituje odluke uzimajući u obzir različite dokaze, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.12. Razvija otpornost i sposobnost da se nosi sa nesigurnošću i stresom, 3.5.13. Asertivno komunicira koristeći različite tehnike verbalne i neverbalne komunikacije i uspješno rješavajući probleme u komunikaciji i konflikte u različitim situacijama, 3.5.14. Koristi tehnike pregovaranja u komunikaciji za postizanje ciljeva izgrađujući pozitivnu međuzavisnost i interakciju s drugima, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji, 3.5.16. Usvaja sistem vrijednosti saradnje, asertivnosti, integriteta, poštovanja različitosti drugih i njihovih potreba i spremnost da se prevaziđu predrasude i naprave kompromisi, 3.5.17. Usvaja sistem vrijednosti pozitivnog odnosa prema učenju i primjeni vlastitih životnih iskustava i iskustava drugih, 3.5.18. Podržava sebe i druge u razvoju i prevazilaženju prepreka afirmišući promjene i znatiželju za učenjem, 3.5.19. Formira kriterijume za odlučivanje i razvija sopstveni integritet3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih, 3.6.15. Vrednuje pozitivno socijalne i kulturne raznolikosti, rodnu ravnopravnost, poštujući privatnost drugih i afirmišući društvenu koheziju, mir i nenasilje3.7.2. Izrađuje plan za realizaciju projekta na osnovu procjene snaga i slabosti, rezultata istraživanja i analize resursa i rizika, učestvujući samostalno ili timski u fazama realizacije projekta, 3.7.4. Inicira nova rješenja tokom realizacije plana preoblikujući otvorene probleme kako bi odgovarali sopstvenim vještinama, 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo, 3.7.11. Inspiriše druge pokazujući vještinu empatije (da se emocionalno stavi u poziciju drugog), prihvatanje odgovornosti za sopstvene postupke, brigu o ljudima i svijetu, te promoviše etičan odnos u procesu pretvaranja ideja u djelo3.8.1. Procjenjuje međusobne uticaje lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura i njihove uticaje na ideje pojedinaca, prihvaćajući različite uticaje i interpretirajući ih u različitim formama i kroz različite medije, 3.8.2. Istražuje načine komunikacije između stvaraoca i publike predstavljajući zadatu temu u raznim stvaralačkim formama i medijima: glumi, plesu, igrama, umjetnosti i dizajnu, muzici, ritualima i arhitekturi, kao i hibridnim oblicima, 3.8.4. Tumači figurativne i apstraktne ideje i transponuje/ugrađuje svoje ideje, osjećanja i emocije u stvaralačko djelo (npr. interpretira ili adaptira umjetnička djela i druge kulturne oblike, sastavlja originalnu priču, pjesmu, kompoziciju, poster, sliku, koreografiju za ples i sl.), 3.8.5. Stvara i učestvuje u manifestacijama razmjene kulturnih i drugih stvaralačkih iskustava u školi, zajednici i širim društvenim okvirima, 3.8.7. Ispoljava radoznalost i otvorenost za učestvovanje u kulturnim iskustvima, uključivo inovativne kulturne i umjetničke forme
Jelena BogićevićP
Stefan DjurisicUticaj KAP-a na zagadjenje životne sredinu u Zeti3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.2.2. Koristi vokabular, gramatičke norme osnovne vrste verbalne interakcije i registre drugog stranog jezike najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.5. Sluša, čita, govori i piše drugi strani jezik najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou, 3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja, 3.6.8. Procjenjuje socio-ekonomske dimenzije evropskih društava, 3.6.9. Inicira i aktivno učestvuje u humanitarnim, umjetničkim, preduzetničkim, ekološkim i drugim aktivnostima na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, 3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo, 3.7.10. Djeluje po pitanju novih ideja i prilika proaktivno, motivisano i odlučno, održavajući trud i zainteresovanost, uprkos preprekama, 3.7.11. Inspiriše druge pokazujući vještinu empatije (da se emocionalno stavi u poziciju drugog), prihvatanje odgovornosti za sopstvene postupke, brigu o ljudima i svijetu, te promoviše etičan odnos u procesu pretvaranja ideja u djelo
Slavica Vuković OgnjenovićJesen
Vladan CvijovicRačunarski hardver3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.6. Pronalazi i koristi različite komunikacijske situacije i izvore za učenje različitih jezika (npr. stručna i druga literatura, filmovi, muzika, komunikacija preko socijalnih mreža, digitalna uputstva i tutorijali, on-line kursevi, mogućnosti razmjene, studijskih i drugih putovanja, kursevi i škole jezika i sl.)3.3.1. Koristi metodologiju prikupljanja, obrade i analize podataka (posmatra, mjeri, eksperimentom bilježi, analizira i verifikuje rezultate, predstavlja podatke koristeći deskriptivnu statistiku, tabele i grafikone)3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.4. Inicira nova rješenja tokom realizacije plana preoblikujući otvorene probleme kako bi odgovarali sopstvenim vještinama, 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo
Mirela ĆemanUzroci i posljedice klimatskih promjena3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu3.2.6. Pronalazi i koristi različite komunikacijske situacije i izvore za učenje različitih jezika (npr. stručna i druga literatura, filmovi, muzika, komunikacija preko socijalnih mreža, digitalna uputstva i tutorijali, on-line kursevi, mogućnosti razmjene, studijskih i drugih putovanja, kursevi i škole jezika i sl.)3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.14. Koristi tehnike pregovaranja u komunikaciji za postizanje ciljeva izgrađujući pozitivnu međuzavisnost i interakciju s drugima3.6.3. Kritički se odnosi prema aktuelnim događajima povezujući ih sa ključnim događajima iz nacionalne, evropske i svjetske istorije, 3.6.4. Kritički se odnosi prema ciljevima, vrijednostima i politikama društvenih i političkih pokreta, upoređujući njihov istorijski razvoj i uticaj na procese u društvu, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života
Armin RebronjaGeometrijska tijela
Vera MirkovićDan nauke
Lidija PejovićKorona virus-uticajnaživot i aktivnosti čovjeka
Marija Daković JovanovićFizika i medicina.3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.8. Uvažava službeni jezik/jezike kao zajednički okvir za interakciju3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.3. Prepoznaje da razvoj tehnologije i medicine svoj uspjeh duguju dosljednoj primjeni naučnih rezultata, 3.3.4. Procjenjuje motive koji dovode do inovacija i razvoja tehnologije analizirajući profit koji bi bio ostvaren njihovom upotrebom, opštu dobrobit i njihov suštinski uticaj na podizanje kvaliteta života svih ljudi, 3.3.12. Piše i diskutuje esej kroz istraživački rad, koristeći naučne koncepte i provjerljive izvore informacija, 3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.5. Razvija strategiju komuniciranja i uspostavlja interakcije putem digitalnih tehnologija kako bi osnažio sebe i da bi učestvovao u društvu kao građanin, dijeleći informacije i sadržaje i uključujući se u društvene aktivnosti upotrebom digitalne tehnologije, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju3.5.1. Kreira i primjenjuje etički kodeks ponašanja i okvir za konstruktivnu komunikaciju za uspješne međuljudske odnose i društvenu participaciju, 3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.9. Samovrednuje efikasnost učenja i svoje napredovanje tokom učenja, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou
Šabo ĆemanAKCIONI PLAN
Senka PetrovićUšteda energije3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja, 3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih
Mirela MurićPorodica
Vinka MiloševićVoda u hemijskim reakcijama3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.1. Koristi metodologiju prikupljanja, obrade i analize podataka (posmatra, mjeri, eksperimentom bilježi, analizira i verifikuje rezultate, predstavlja podatke koristeći deskriptivnu statistiku, tabele i grafikone), 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.11. Afirmiše naučnu istinu, značaj i relevantnost naučnih istraživanja3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program3.5.1. Kreira i primjenjuje etički kodeks ponašanja i okvir za konstruktivnu komunikaciju za uspješne međuljudske odnose i društvenu participaciju, 3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života
Marija ŽeželjAkcioni plan I grupa3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.4. Sluša, čita, govori i piše prvi strani jezika (po pravilu engleski) jezik na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.6. Pronalazi i koristi različite komunikacijske situacije i izvore za učenje različitih jezika (npr. stručna i druga literatura, filmovi, muzika, komunikacija preko socijalnih mreža, digitalna uputstva i tutorijali, on-line kursevi, mogućnosti razmjene, studijskih i drugih putovanja, kursevi i škole jezika i sl.)3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.10.Izrađuje tehnički crtež i koristi alate, odgovarajuće materijale i tehnike za izradu maketa, modela i prototipa, 3.3.11. Afirmiše naučnu istinu, značaj i relevantnost naučnih istraživanja3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.5. Razvija strategiju komuniciranja i uspostavlja interakcije putem digitalnih tehnologija kako bi osnažio sebe i da bi učestvovao u društvu kao građanin, dijeleći informacije i sadržaje i uključujući se u društvene aktivnosti upotrebom digitalne tehnologije, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.8. Koristi napredne softvere, različite digitalne uređaje, te jednostavne robote i digitalne alate koji uključuju vještačku inteligenciju, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju3.5.1. Kreira i primjenjuje etički kodeks ponašanja i okvir za konstruktivnu komunikaciju za uspješne međuljudske odnose i društvenu participaciju, 3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.4. Pronalazi načine cjeloživotnog usvajanja vještina, upravljanja vlastitom karijerom i daljim obrazovanjem (formalno, neformalno, informalno), 3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.9. Samovrednuje efikasnost učenja i svoje napredovanje tokom učenja, 3.5.11. Preuzima odgovornosti za lični i profesionalni rast, izrađuje svoj CV, piše motivaciono pismo i razvija tehnike nastupa na intervjuu za posao ili prijem u organizaciju, 3.5.12. Razvija otpornost i sposobnost da se nosi sa nesigurnošću i stresom, 3.5.13. Asertivno komunicira koristeći različite tehnike verbalne i neverbalne komunikacije i uspješno rješavajući probleme u komunikaciji i konflikte u različitim situacijama, 3.5.14. Koristi tehnike pregovaranja u komunikaciji za postizanje ciljeva izgrađujući pozitivnu međuzavisnost i interakciju s drugima, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji, 3.5.16. Usvaja sistem vrijednosti saradnje, asertivnosti, integriteta, poštovanja različitosti drugih i njihovih potreba i spremnost da se prevaziđu predrasude i naprave kompromisi, 3.5.17. Usvaja sistem vrijednosti pozitivnog odnosa prema učenju i primjeni vlastitih životnih iskustava i iskustava drugih3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih, 3.6.13. Izražava odgovoran i konstruktivan stav prema poštovanju ljudskih prava kao osnove demokratije, 3.6.14. Afirmiše principe demokratskog odlučivanja na svim nivoima, javnog zagovaranja i socijalne pravednosti, 3.6.15. Vrednuje pozitivno socijalne i kulturne raznolikosti, rodnu ravnopravnost, poštujući privatnost drugih i afirmišući društvenu koheziju, mir i nenasilje, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.3. Afirmiše pristup u kojem su ideje za stvaranje vrijednosti zasnovane na etičkim vrijednostima koje se odnose na jednakost spolova, pravednost, socijalnu pravdu i ekološku održivost., 3.7.4. Inicira nova rješenja tokom realizacije plana preoblikujući otvorene probleme kako bi odgovarali sopstvenim vještinama, 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo, 3.7.8. Rješava konflikte i suočava se s konkurencijom na pozitivan način
Marija ŽeželjRekonstrukcija električnih instalacija u računarskoj učionici3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.4. Sluša, čita, govori i piše prvi strani jezika (po pravilu engleski) jezik na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.6. Pronalazi i koristi različite komunikacijske situacije i izvore za učenje različitih jezika (npr. stručna i druga literatura, filmovi, muzika, komunikacija preko socijalnih mreža, digitalna uputstva i tutorijali, on-line kursevi, mogućnosti razmjene, studijskih i drugih putovanja, kursevi i škole jezika i sl.)3.3.1. Predstavlja i opisuje objekte i pojave apstraktnim matematičkim strukturama i relacijama prepoznajući na koja pitanja matematika može dati odgovore, 3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma, 3.3.7. Koristi nizove logičkih argumenata za zaključivanje, dokazivanje, uopštavanja i prepoznavanje specijalnih slučajeva, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.10.Izrađuje tehnički crtež i koristi alate, odgovarajuće materijale i tehnike za izradu maketa, modela i prototipa, 3.3.11. Afirmiše naučnu istinu, značaj i relevantnost naučnih istraživanja3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.4. Poštuje koncept autorskih prava u digitalnom okruženju i odabire najprikladnije načine zaštite i dijeljenja ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju, istovremeno štiteći sebe i druge od oštećenja, 3.4.5. Razvija strategiju komuniciranja i uspostavlja interakcije putem digitalnih tehnologija kako bi osnažio sebe i da bi učestvovao u društvu kao građanin, dijeleći informacije i sadržaje i uključujući se u društvene aktivnosti upotrebom digitalne tehnologije, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.8. Koristi napredne softvere, različite digitalne uređaje, te jednostavne robote i digitalne alate koji uključuju vještačku inteligenciju, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju3.5.1. Kreira i primjenjuje etički kodeks ponašanja i okvir za konstruktivnu komunikaciju za uspješne međuljudske odnose i društvenu participaciju, 3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.4. Pronalazi načine cjeloživotnog usvajanja vještina, upravljanja vlastitom karijerom i daljim obrazovanjem (formalno, neformalno, informalno), 3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj, 3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.9. Samovrednuje efikasnost učenja i svoje napredovanje tokom učenja, 3.5.12. Razvija otpornost i sposobnost da se nosi sa nesigurnošću i stresom, 3.5.13. Asertivno komunicira koristeći različite tehnike verbalne i neverbalne komunikacije i uspješno rješavajući probleme u komunikaciji i konflikte u različitim situacijama, 3.5.14. Koristi tehnike pregovaranja u komunikaciji za postizanje ciljeva izgrađujući pozitivnu međuzavisnost i interakciju s drugima, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji, 3.5.16. Usvaja sistem vrijednosti saradnje, asertivnosti, integriteta, poštovanja različitosti drugih i njihovih potreba i spremnost da se prevaziđu predrasude i naprave kompromisi, 3.5.17. Usvaja sistem vrijednosti pozitivnog odnosa prema učenju i primjeni vlastitih životnih iskustava i iskustava drugih, 3.5.18. Podržava sebe i druge u razvoju i prevazilaženju prepreka afirmišući promjene i znatiželju za učenjem3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih, 3.6.13. Izražava odgovoran i konstruktivan stav prema poštovanju ljudskih prava kao osnove demokratije, 3.6.14. Afirmiše principe demokratskog odlučivanja na svim nivoima, javnog zagovaranja i socijalne pravednosti, 3.6.15. Vrednuje pozitivno socijalne i kulturne raznolikosti, rodnu ravnopravnost, poštujući privatnost drugih i afirmišući društvenu koheziju, mir i nenasilje, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.3. Afirmiše pristup u kojem su ideje za stvaranje vrijednosti zasnovane na etičkim vrijednostima koje se odnose na jednakost spolova, pravednost, socijalnu pravdu i ekološku održivost., 3.7.4. Inicira nova rješenja tokom realizacije plana preoblikujući otvorene probleme kako bi odgovarali sopstvenim vještinama, 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo, 3.7.7. Definiše strategiju komunikacije kako bi mobilisao ljude kada je u pitanju sopstvena ili aktivnost tima i pregovara o podršci za ideje za stvaranje vrijednosti, 3.7.8. Rješava konflikte i suočava se s konkurencijom na pozitivan način
Bojana BulatovićBakterije i antibiotici3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame3.3.2. Provjerava podatke i tvrđenja svjestan da se nauka i tehnologija razvijaju kroz nepristrasno prikupljanje podataka i neprestano testiranje teorijskih pretpostavki, 3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.1. Koristi metodologiju prikupljanja, obrade i analize podataka (posmatra, mjeri, eksperimentom bilježi, analizira i verifikuje rezultate, predstavlja podatke koristeći deskriptivnu statistiku, tabele i grafikone), 3.3.11. Afirmiše naučnu istinu, značaj i relevantnost naučnih istraživanja, 3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.12. Razvija otpornost i sposobnost da se nosi sa nesigurnošću i stresom3.6.12. Kritički procjenjuje informacije iz različitih medija, uviđajući njihov značaj u demokratskim društvima i izrađuje jednostavne medijske sadržaje u kojima odgovorno iznosi svoja mišljenja i stavove3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.11. Inspiriše druge pokazujući vještinu empatije (da se emocionalno stavi u poziciju drugog), prihvatanje odgovornosti za sopstvene postupke, brigu o ljudima i svijetu, te promoviše etičan odnos u procesu pretvaranja ideja u djelo3.8.2. Istražuje načine komunikacije između stvaraoca i publike predstavljajući zadatu temu u raznim stvaralačkim formama i medijima: glumi, plesu, igrama, umjetnosti i dizajnu, muzici, ritualima i arhitekturi, kao i hibridnim oblicima
Matije ZorićKako se pozdravljamo
Ranko PavicevicPriprema- Medicinska škola
Veselin GrdinićUticaj otpadnih voda na zagađenost rijeke Tare3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.1. Koristi metodologiju prikupljanja, obrade i analize podataka (posmatra, mjeri, eksperimentom bilježi, analizira i verifikuje rezultate, predstavlja podatke koristeći deskriptivnu statistiku, tabele i grafikone)3.6.1. Procjenjuje ulogu, značaj, i uticaj pojedinca, različitih društvenih grupa, škole, ekonomije, kulture i različitih organizacija na lokalnom i globalnom nivou, 3.6.3. Kritički se odnosi prema aktuelnim događajima povezujući ih sa ključnim događajima iz nacionalne, evropske i svjetske istorije, 3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja3.8.3. Istražuje obrasce nastanka svoje i drugih kultura i kulturnih formi i tumači njihov uticaj na suvremenog čovjeka
Vera HakajTri susreta
Spasoje PapićKarakteristike zvuka i način prostiranja zvučnog talasa3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.5. Komunicira koristeći različite komunikacijske kanale (usmeno, pismeno, digitalno, medijski i sl.) efikasno se povezujući sa drugima, na primjeren i kreativan način, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.3. Uvažava društvene konvencije, kulturne aspekte i promjenljivost stranih jezika u komunikaciji3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.10.Izrađuje tehnički crtež i koristi alate, odgovarajuće materijale i tehnike za izradu maketa, modela i prototipa, 3.3.11. Afirmiše naučnu istinu, značaj i relevantnost naučnih istraživanja3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.8. Koristi napredne softvere, različite digitalne uređaje, te jednostavne robote i digitalne alate koji uključuju vještačku inteligenciju3.5.4. Pronalazi načine cjeloživotnog usvajanja vještina, upravljanja vlastitom karijerom i daljim obrazovanjem (formalno, neformalno, informalno), 3.5.6. Fokusirano rješava kompleksne probleme u učenju, ličnom i socijalnom razvoju, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju
Mirka PopadićElktronski otpad3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.8. Kritički analizira argumente i tvrdnje, iznoseći ih kroz učešće u diskusijama i debatama, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način3.3.6. Analizira složeni problem, dijeli ga na korake i rješava putem algoritma, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.13. Uvažava značaj etičkih pitanja povezanih sa zdravljem, sigurnošću i održivošću životne sredine u pogledu naučnog i tehnološkog napretka3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.7. Kritički preispituje odluke uzimajući u obzir različite dokaze, 3.5.9. Samovrednuje efikasnost učenja i svoje napredovanje tokom učenja, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja, 3.6.9. Inicira i aktivno učestvuje u humanitarnim, umjetničkim, preduzetničkim, ekološkim i drugim aktivnostima na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, 3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.3. Afirmiše pristup u kojem su ideje za stvaranje vrijednosti zasnovane na etičkim vrijednostima koje se odnose na jednakost spolova, pravednost, socijalnu pravdu i ekološku održivost., 3.7.4. Inicira nova rješenja tokom realizacije plana preoblikujući otvorene probleme kako bi odgovarali sopstvenim vještinama
Toni ĐuraševićŠume su naše bogatstvo
Jovana VelimirovićPorodica kao jezgro zajednice
Lidija SpasovićPriprema za implementaciju i razvoj ključnih kompetencija
Lidija ĐukanovićObilježavanje Dana vode ( 22. mart ) ISCED2
sonja krgovićTipovi naselja i vode u njima
Gordana KljajevićVoće
kristina tasicJeževa kućica
Dragana DutinaMaca papučarka – Ela Peroci
Armin Rebronjamatematika
Vesna DjukicMatematika-odnosi gore, dole
Bojana Vujačićizložbeni bazar “Mirisi jeseni”
Sanja GurešićObilježavanje Dana planete Zemlje
Senada HaxhiasllaniPrijedlog obrasca za pripremu nastave koja implementira razvoj kljucnih kompetencija
Selmir PurisicPravljenje sapuna
Verica KovačevićPRAZNIK MIMOZE
Danica BulatovicTurizam Kolašinskog kraja
Sandra Žižić“Majstori za palačinke”-CSBH jezik i književnost
Nevena JašovićJeževa kućica
Ljubica Slavković“Od sjemena do ploda”
Jelena KopitovicBajka u stihovima “Ježeva kućica”- Branko Čopić
Džemila KalačTri susreta – Slobodan Lazić
Snežana ZdraveskaUticaj zaštite životne sredine na životinje i njihova staništa
Jasmina Šutković„Tri susreta“ Slobodan Lazić
Sanida muric8.mart
Sandra RadulovićPriroda i društvo – Rođendan
Senka DelićPriprema Senka Delić
Suzana PopovicZivot ljudi nekad i sad
Aida KolašinacIzrada sapuna
Biljana JoksimovićJeaen
Angelina DraškovićPravljenje kućica ptice iz naše okoline
Dragana DutinaPriprema za CSHB jezik i književnost – obrada teksta Maca Papučarka
Marina LakovićKrug – matematika
Dušica FilipovićJesen
Aldina Murić-MuratovićPorodica
Mirela MurićPorodica
Jelena DragašPriprema za KK- Tri međeda
Slobodanka BulatovićPriprema za KK – Tri međeda
Milica JelićJesen i jesenji plodovi
Milena BrakovićZdrava užina
Mujesira DautovićElasticna sila
Slobodanka PapicKruženje vode u prirodi
Vidosava MicanovicPovezanost prirodne i društvene sredine – Jesen
Dragana BogavacGodišnje doba- Proljeće
Danijela PopovićŠume (drvo problema i matrica pitanja)
Danijela JovanovićUticaj virusa Korona na zdravlje ljudi
Sava KovacevicKrug
Danijela PericEnergetska efikasnost
Jasna JovanovićJesen
Ana ĐurovićEkološki otisak
Amera ŠutkovićBrinem o zdravlju – virusi
marijana pekovicŽIVOT LJUDI U PROŠLOSTI
Tatjana PerovićIzračunavanje obima i površine mnogougla-Matematika
Živana BulatovićMjerenje i obrada rezultata mjerenja u fizici i matematici
Marija RadečDan planete Zemlje
Mersid SijarićMOJA OKOLINA – IZRADA BROŠURE SVOG MJESTA
Rosa StanisicKruženje materije i proticanje energije u ekosistemu
Rajka AntovićVode zavičaja
Rešad MukovićAkcioni plan
Zilha KardovićPrijedlog obrasca za pripremu nastave koja implementira razvoj ključnih kompetencija
Majda RedzepagicRazvoj zajednice
Vera AdžićZdravlje i pravilna ishrana
Жељко ГолубовићЕнергетика и околина-утицај вјетро електрана
Sandra RašovićPorodica kao jezgro zajednice
Zorka ĆetkovićMjerenje
Nina knezevicIzrada školskog časopisa
Ankica MrtinovicJeževa kućica Branko Ćopić
Mirjana DobrasinovicPojam istrazivackog rada – izvori energije
Elida HadzimusovicKulturna baština
Dragana JočićZapremina tijela
Milica JelićMoja planeta u jednoj fotografiji – vannastavna aktivnost
Rešad MukovićVirusi-specifične osobine i značaj
Enis HasićPriprema nastave koja implementira razvoj ključnih kompetencija
Marijana ĐokićEKO KATUN KOMANI (predstava)
Natalija BaošićŠkolski ljubimac
Jelena PerovićNastava jezika: Na kraju učenja učenik će biti sposoban da razgovjetno i prirodno govori i u usmenoj komunikaciji demonstrira pravilan izgovor, a u pisanoj komunikaciji primjenjuje osnovna pravopisna pravila.
Marija RadečDan planete Zemlje
Snežana BoljevićGIS – zelenila, opština Podgorica
aida hodzicInsekti- gradja pcele
Đina JankovićDan žena- 8. mart
Milica StamatovićŽivot ljudi u prošlosti
Marija RadunovicVannastavna akivnost ,,U potrazi za blagom”
Milja BožovićNamjena i značaj nezvaničnih tekstova razglednice i čestitke
Radenko RadovićKako smanjiti potrošnju električne energije u domaćinstvu
Marko DjokajParagraf i rečenica
menton kukiqpriprema za ključne kompetencije
Mirjana ŠaranovićGeometrijska tijela u prostoru
Sanja JanjićIntegrisana nastava Zdrava ishrana
zehra kalacMjerenje
Milosava NikolićČUVAJMO SVAKU KAPLJICU VODE
Ismeta FatićAkcioni plan – Obilježavanje Dana energije
Marijana VesovicPismena priprema integrisane nastave za kljucne kompetencije
Mirela LuboderCSBH JEZIK I KNJIZEVNOST SA KLJUCNIM KOMPETENCIJAMA ( ,,KISA'”)
JELICA KOVACEVICBrojevi
Radojica KovačevićSaobraćaj
Nermina GarčevićGeometrijska tijela i figure
Ivana ŠkuletićNacionalni parkovi
Slobodanka DelicZanimanje i hobi
Tamara ĆetkovićPrimjena procenta
Maja PerovićJesen
Tamara JanjuševićPismo
Aida KolasinacEnergija
Zumreta ZulićElementi u perodnom sistemu – Metali
Vinka DjurovicNaziv pripreme 1
Milena RadanovićRazlomci, V razred
Radivoje RadevićŠkola
Radivoje RadevićPovršina složenih figura u problemskim zadacima
Jelena BojovićObilježavanje Dana planete Zemlje
Ivana MrdakJESEN
Veselinka AvramovićGodišnja doba
Sanja MartinovićNovogodišnji bazar
Snežana KneževićTimski akcioni plan (nakon obuke) za temu Dan igre
Refik ŠkrijeljUticaj privrede na sredinu sa ekološkog aspekta
Dragana MarinkovićPriprema za implementaciju ključnih kompetencija u nastavi
Danijela LalićMišićni sistem, mjerenje pulsa i brzine tračnja. Prikaz dobijenih podataka
Edita ZecirovicBiosfera
Fetiha Ćorovićdjeljivost brojeva – rastavljanje brojeva na proste cinioce
Vera MiletićTimski akcioni plan (nakon obuke) za temu Dan igre
Svetlana NikolićElektrična energija
Milica LipovinaDan planete Zemlje
Sonja VlaovićGrafičko prikazivanje podataka
Bojana ŠiljakProšlost i sadašnjost, električna energija
Veljko ŽižićDan nauke
Vasiljka CauševićTimski godišnji plana rada nastavnika vezanog za razvoj ključnih kompetencija učenika-tema Dan igre
Ivana DragašJesen
Marica Milić,,Pilipenda,,Simo Matavulj
Sandra StanojevićDan planete Zemlje
Aldina OmerovicRibarceta san
Jovana ŠobićJa i drugi (Priroda i društvo)
Suzana JokićGodišnja doba
Gordana KontićSaobraćaj
Veselinka AvramovićGodišnja doba
Sanida HajdarpašićJesnji plodovi
Elma KahvedžićDNK-između nauke i umjetnosti
Rajka MilatovićMeđunarodni dan djevojčica u ICT-u
Suada ZoronjicRijeke Crne Gore
Ana BakicAlbumi nam pricaju
Snežana KneževićDan igre
Robert IvezajLjekovito Bilje našeg kraja
Danijela VranesZdrava ishrana-uslov zdravog života
Shaqe CamajLjekovito bilje našeg kraja
Ismeta FatićDikotiledone i monokotiledone biljke-ljekovito bilje moga kraja
Violeta LukovicPrirodni brojevi u skupu N
NADA BOGAVACJesen
Ivana KljajićJesen
Ivan ObrenićINTEGRISANA NEDJELJA CSBH jezik i književnost, Informatika sa tehnikom, Matematika, Muzička kultura
Mersad CikoticUdahni Vazduh
Vanja TerzićPriprema_Voda_23.9._RTPljevlja
Tamara NikolićObilježavanje Dana planete Zemlje
Vera MiletićDan igre
Vasiljka CauševićDan igre
Tijana LakovićJesen
DUBRAVKA LEKIĆJEZERA CRNE GORE
Veselinka šćekićUticaj metala na zdravlje lljudi
Ivana VukićIntegracija ključnih kompetencija u obrazovnom sistemu
Brankica PupovićPriprema za cas
Branka KastratovićPriprema za nastavu koja implementira razvoj kljucnih kompetencija
Лазар ЦупараZdrava ishrana-uslov zdravog života
Anela MuricNedjeljni ručak
Ana MilovicVoda i značaj vode
Maja ŽujovićDan zdrave hrane
Dragica KatnićOsobine ekosistema
Omer KardovicObnovljivi izvori energije
Nermina DurovićMoja domovina
Sonja MićunovićZaštita životne sredine, Dan planete Zemlje
Branislav MiladinovicMinihidroeletrane: ekologija i/ili ekonomija
Darko ĐuraškovićPriprema za nastavu matematike
Radisav MedojevićOpišu drvenaste i zeljaste biljke(V razred);objasne karakteristike i najznačajnije predstavnike grupa biljnog carstva
Ljiljana DrpljaninOralno zdravlje
Dubravka PeruničićDan planete Zemlje
Goran TrifunovićRIMSKE CIFRE
Anika JovićIshrana i varenje
Lucija PalibrkDan planete Zemlje
Mihailo DjokicTrougao. Elementi trougla. Podjela trouglova
Milja BožovićRazlikovanje nezvaničnih tekstova
Biljana StanisicAlbumi nam pričaju
Radisav MedojevicPriprema za realizaciju KK na međupredmetnu temu,,Opišu drvenaste i zeljaste biljke(V razred);objasne karakteristike i najznačajnije predstavnike grupa biljnog carstva(Vl r))
Vesna JasnićŽivi svijet moga mjesta (Rijeke Bijelog Polja)
Mela GredicRijeke Crne Gore
Amra DžukljanPorodica
Sladjana KnjeginjicIzrada flajera – Dan planete Zemlje
Katarina BulatoviZima
Katarina Bulatovipriprema za integrisanu nastavu – ZIMA
Milo BubanjaJesen
Emina ČindrakMjerenje u fizici (dužina, masa, vrijeme i zapremina)
Milica LukovićKalendar
Adnan HadzicRacionalni brojevi
Biserina BaltićNarodna književnost
Neđeljko RalevićRacionalni brojevi
Dijana ZonjicAlgoritam i program
Alma PljakićNarodne pjesme
Nataša TmušićPeriodni sistem elemenata
Sabina ČivovićPriprema nastave koja implementira razvoj ključnih kompetencija
Nikola RaičevićBiljni svijet
Tamara ArsovićMikroskop i mikroskopiranje
Safet KojićGRAVITACIONE SILE U SUNČEVOM SISTEMU
Nataša DragojevićOdakle dolazi hrana
Ilma AličkovićHranim se zdravo
Sanja MagovčevićUticaj zdrave hrane na organizam i zdravlje čovjeka
Branimirka RadojevicVoce
Šabo ĆemanJesen
Hajrija Gačevićhemija-estri
Marijana IlinčićIntegrisana nastava – Kruženje vode u prirodi
Marijana IlinčićKruženje vode u prirodi
Asima GrbovićDan zdrave hrane
Nermina GarčevićGeometrijska tijela i figure
Ivana ĐalovićOd cvijeta do ploda
Elida HadzimusovicOčuvanje kulturne baštine.
Danilo LekicEnergetika i okolina – uticaj vjetroelektrana na zivotnu sredinu
Jelena BlečićAgregatna stanja
Nataša ŠarovićProcenti i razmjera
Nataša ŠarovićPreduzetničko učenje, lutkarska predstava
Nataša ŠarovićNediskriminacija
Azra PilicaHRANIM SE ZDRAVO
Zorica MiljanicReciklaža
Ilinka LukićCvijet
Nataša ŠarovićSvjetski dan zastite zivotne sredine
Jovana NenezićDan voda
Marica ŠćekićSaobraćaj – raskrsnica
Asima GrbovićDan zdrave hrane
Marija KrulanovicGodisnja doba
Denisa ErovićRijeke Crne Gore
Samka KandićNarušavanje prirodne ravnoteže -zagađenje i posljedice po živi svijet
Mira DejanovicVoda
Mirjana IvanovićZagadivanje vazduha,vode i zemljista
Dragica KastratovićSnalaženje u prostoru – Orijentacija
Edin VišnjićБиљке мога краја
Aleksandar BandovićPlanine i ravnice Crne Gore – Limska dolina
Marija RončevićPisanje i dizajn zvanične i nezvanične pozivnice
Violeta VelickovicObrada teksta
Ivana AnđelićKnjiževnost i pisci engleskog govornog područja
Đorđije RadovićIzrada ankete i prikazivanje podataka
Ljiljana FilipovicProsti i složeni brojevi
Edin VišnjićZaštita životne sredine
Hidajeta LukačRadionica (izrada modela- lepeza)
Violeta VelickovicPriprema informatika 6 razred
Edin VišnjićZdrava ishrana