Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore

Materijali za nastavnike i direktore

Unos materijala na portal

Registracija

Da biste pristupili portalu IKCES.ME i unijeli svoje materijale neophodno je da budete registrovani. Registraciju možete da obavite kliknuvši da dugme ispod i popunjavajući ponuđeni formular. 

Ukoliko ste se već registrivali na portalu, možete se preći na formu desno gde se možete ulogovati i koristiti portal dalje prema Uputstvu za korišćenje portala koje možete učitati ovdje

Trenutno dostupna video uputstva za korišćenje portala

  • Uvodni 
  • Registracija
  • Unos Pripreme za nastavu na portal
  • Unos dokaza i nastavnog materijala (najnoviji)
  • Zamjena Pripreme ili Akcionog plana novim dokumentom (najnoviji)

Unos Priprema za nastavu

Nastavnici mogu svoje Pripreme unijeti kliknuvši na dugme ispod i popunjavajući priloženu formu. 

VAŽNA NAPOMENA:

Nakon što unesete Pripremu na portal, ona će biti VIDLJIVA na spisku svih Priprema tek kada je vaši teneri pogledaju i odobre

Unos Akcionog plana

Direktori svoje Akcione planove mogu unijeti na portal popunivši forum nakon što kliknete na dugme ispod. 

Prijavi se na portal

Ukoliko već imate kreiran nalog na našem portalu, ovdje možete da se ulogujete i da unesete Pripremu ili Akcioni plan.

Ukoliko imate bilo kakvih problema sa korišćenjem portala, molimo Vas da nam se javite koristeći ovu formu. 

Najnovije Pripreme za nastavu sa nastavnim materijalima i dokaza

NazivISCED nivoKljučne kompetenecijeRazred OŠPredmeti OŠRazred SŠPredmeti SŠUčitaj dokument
1092307.09.2021Otpad nije smećedMilkica ČarmakISCED 3 (Srednja škola 1-4)4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Prvi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Drugi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Istorija, [SŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanje, [SŠ – Obavezni] Muzička umjetnost, [SŠ – Obavezni] Likovna umjetnost, [SŠ – Obavezni] Latinski jezik, [SŠ – Obavezni] Geografija, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Psihologija, [SŠ – Obavezni] Sociologija, [SŠ – Obavezni] Filozofija, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Izborni] Umjetnost i vizuelne komunikacije, [SŠ – Izborni] Humana genetika, [SŠ – Izborni] Preduzetništvo, [SŠ – Izborni] Komunikologija, [SŠ – Izborni] Debata, [SŠ – Izborni] Zdravi stilovi života, [Međupr. teme] Preduzetničko učenjeUčitajSub. 28.11.
1092107.09.2021Otpad nije smećeMilkica ČarmakISCED 3 (Srednja škola 1-4)4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Prvi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Drugi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Istorija, [SŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanje, [SŠ – Obavezni] Muzička umjetnost, [SŠ – Obavezni] Likovna umjetnost, [SŠ – Obavezni] Latinski jezik, [SŠ – Obavezni] Geografija, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Psihologija, [SŠ – Obavezni] Sociologija, [SŠ – Obavezni] Filozofija, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Obavezni] Biohemija, [SŠ – Izborni] Turistička geografija Crne Gore, [SŠ – Izborni] Humana genetika, [SŠ – Izborni] Biohemija, [SŠ – Izborni] Logika, [SŠ – Izborni] Etika, [SŠ – Izborni] Preduzetništvo, [SŠ – Izborni] Komunikologija, [SŠ – Izborni] Izabrani sport, [SŠ – Izborni] Građansko obrazovanjeSub. 28.11.
1081112.08.2021Saobraćajna kultura i bezbjednost u saobraćajuTanja ŠoškićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1074608.08.2021Projekat „ Očuvanje planete Zemlje“Ana ĆetkovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5, OŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 4, OŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1069614.07.2021SaobraćajMaja PoleksićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 3, OŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društvaUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1069214.07.2021Upoznajmo Crnu GoruSilva DjukanovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1068813.07.2021Zajednička priprema Olivera, MagdalenaMagdalena KilibardaISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Izborni] Ekologija i zaštita životne sredineUčitajUto. 29.06.2021Pregledana
1068413.07.2021Čuvamo okolinuJelena PopovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1068112.07.2021Novogodišnje čestitkeOlga VukićevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1067812.07.2021Mjerenje vremenaMilica RadovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5UčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1067112.07.2021ZdravljeKovacevic21majISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4, OŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajUto. 29.06.2021Pregledana
1066711.07.2021Energetska efikasnostMilenka RajkovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaSŠ – 1, SŠ – 4[SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Podsektor ElektrotehnikaUčitajUto. 29.06.2021Pregledana
1065311.07.2021JESENJelena PljevaljčićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 3, OŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1064809.07.2021Nacionalni parkovi Crne GoreMilica DraškovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 5, OŠ – 2, OŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1064309.07.2021Biljke i zivotinje mog mjesta (livada i jezero)Milijana StrikovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1064008.07.2021U šumiMilena GaličićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1063608.07.2021PRIJATELJSTVOJasmina RadovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Ruski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kulturaUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1062908.07.2021Priprema KK Savo PejanovicAnđela ĆetkovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Slobodne Akt.] Izrada multimedijalnih slajd prezentacija, [Međupr. teme] Zaštita životne sredine, [Međupr. teme] Okvir-digitalna kompetencijaUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1062307.07.2021Turistički vodič DanilovgradaŽeljko VujovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 1, SŠ – 2, SŠ – 3, SŠ – 4[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Prvi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Istorija, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Sociologija, [SŠ – Obavezni] InformatikaUčitajUto. 29.06.2021Pregledana
1062007.07.2021ŠumeNataša PapovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1061107.07.2021Moje drvoBiljana DobrovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 3, OŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1060707.07.2021Integrisana nastava – Oksidoredukcioni procesiMarko MarojevicISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiSŠ – 1, SŠ – 2[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] InformatikaUčitajUto. 29.06.2021Pregledana
1060106.07.2021Ja i moja okolinaAlma ZajmovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[Međupr. teme] Zaštita životne sredineUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1059706.07.2021Biljni organiRajka AjkovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1059206.07.2021JesenDijana VujoševićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 3, OŠ – 4, OŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1058805.07.202118. septembar „Dan oslobođenja Nikšića“- turistička ponuda grada nekad i sadTatijana Vukčević JanjuševićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 2, SŠ – 3[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Izborni] Preduzetništvo, [Sektori] Ekonomija i pravo, [Sektori] Turizam, trgovina, ugostiteljstvoUčitajUto. 29.06.2021Pregledana
1058505.07.2021Zdrava hranaZagorka VujačićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Slobodne Akt.] Slobodne aktivnostiUčitajSre. 30.06.2021Pregledana
1058105.07.2021Proizvodnja zdrave hraneAna RakonjacISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Prvi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Psihologija, [SŠ – Obavezni] Sociologija, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Obavezni] Biohemija, [SŠ – Izborni] Humana genetika, [SŠ – Izborni] Biohemija, [Međupr. teme] Preduzetničko učenje, [Sektori] Inženjerstvo i proizvodne tehnologije, [Sektori] Podsektor Mašinstvo i obrada metalaUčitajSub. 08.05.2021Pregledana
1057804.07.2021PrazniciNada AdžićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3, OŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društvaUčitajSub. 24.04.2021Pregledana
1052622.06.2021MatematikaStojanka SavićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1UčitajUto. 29.9. – grupa 25Pregledana
1047616.06.2021SaobraćajBiljana BorozanISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
1047216.06.2021Mjerenje. razumiju mjerenje zapremine tijela, pravilnog i nepravilnog oblikaStojanka SavićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] FizikaUčitajUto. 29.9. – grupa 25Pregledana
1034014.06.2021Školski projekat UČIMO DA UČIMOLjiljana MilovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeSub. 10.04.2021Pregledana
1027109.06.2021Putujemo Crnom GoromOlivera PustinjakISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
1025008.06.2021ProljećeMilica LabovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 24.04.2021Pregledana
1023308.06.2021SAOBRAĆAJMarija KekicćISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
1013203.06.2021Naziv PripremeMilka JokovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajUto. 29.9. – grupa 25Pregledana
999631.05.2021Priprema za čas informatikeVesna BanicevicISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencijaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] InformatikaUčitajSub. 23.01.2021Pregledana
999231.05.2021Prirodne pojaveSelma KajevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSub. 24.04.2021Pregledana
998131.05.2021Priprema za čas matematikeVesna BanicevicISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 6. Građanska kompetencijaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] MatematikaUčitajSub. 23.01.2021Pregledana
997331.05.2021Uticaj buke na organizam i zdravlje čovjekaVesna BanicevicISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencijaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] InformatikaUčitajSub. 23.01.2021Pregledana
995730.05.2021AnketaMilena KelemenISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 6, OŠ – 7, OŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSub. 24.04.2021Pregledana
987728.05.2021Priprema za čas fizikeLjuboISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 3[SŠ – Obavezni] FizikaUčitajSub. 23.01.2021Pregledana
985426.05.2021Kruženje vodeElma ĆemanISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2, OŠ – 5[OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSub. 24.04.2021Pregledana
984025.05.2021Predmeti u prostoru i odnosi među njima (I i II razred) Trougao (VII razred)Armin RebronjaISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
983825.05.2021CvijetIlinka LukicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 8, OŠ – 4[OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajPet. 25.9. – grupa 20Pregledana
979624.05.2021Buka i uticaj buke na životnu sredinuVesna BanicevicISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencijaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Izborni] Ekologija i zaštita životne sredineUčitajSub. 23.01.2021Pregledana
973724.05.2021Ljubav prema abstraktnoj umjetnostiFitore HakajISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Likovna kulturaUčitajSub. 27.03.2021Pregledana
972722.05.2021Šume su naše bogatstvoToni ĐuraševićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSri. 23.9. – grupa 11Pregledana
972421.05.2021Narodna književnost- ,,Sedam prutova”Biserina BaltićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajSri. 23.9. – grupa 13Pregledana
961318.05.2021“22. maj – Dan biodiverziteta”Milica JokićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSub. 24.04.2021Pregledana
951614.05.2021Nedeljni ručakSlađana RosićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 3.10. – grupa 29Pregledana
950514.05.2021Mjerenje i obrada rezultata mjerenja u fizici imatematiciZivanaa BulatovicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] FizikaUčitajSub. 3.10. – grupa 29Pregledana
948614.05.2021Povezanost izmedju prirodne i društvene sredine – JesenJELENA BAKRACISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUto. 22.9. – grupa 07Pregledana
947414.05.2021Đačka užinaVesna LuketaISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kulturaUčitajSub. 3.10. – grupa 29Pregledana
947214.05.2021Zdrava hranaSlobodanka KučISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 4, OŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSub. 24.04.2021Pregledana
947014.05.2021Dan planete ZemljeDanijela RadovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 16.01.2021Pregledana
936013.05.2021Svjetski dan pčeleTatjana DamjanovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Izborni] Građansko vaspitanjeUčitajSub. 24.04.2021Pregledana
919611.05.2021Zaštita životne sredineSnežana StanišićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 3, OŠ – 7[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] GeografijaUčitajSub. 08.05.2021Pregledana
919411.05.2021Evropski dan parkovaLidija RoganovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5, OŠ – 2, OŠ – 8[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Ruski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSub. 08.05.2021Pregledana
919211.05.2021MORSKI EKOSISTEM – VODABOJANA BULATOVICISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 7, OŠ – 6[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Priroda, [Međupr. teme] Zaštita životne sredine, [Međupr. teme] BiodiverzitetUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
919011.05.2021Integrisana nastava na temu “Moja porodica”Enisa LukačISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 3, OŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 24.04.2021Pregledana
903410.05.2021Dan planete zemljeSonja MirkovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] FizikaUčitajSub. 16.01.2021Pregledana
900110.05.2021Godišnja dobaMiloš MarovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4, OŠ – 5[OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 27.03.2021Pregledana
896010.05.2021Skadarsko jezeroLjiljana JovićevićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] BiologijaUčitajČet. 14.01.2021Pregledana
882306.05.2021Dan planete ZemljeLjiljana PerovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 3.10. – grupa 30Pregledana
881506.05.2021Dan planete ZemljeEmir AvdicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 7, OŠ – 8, OŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Njemački jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Istorija, [OŠ – Obavezni] Geografija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajSub. 10.04.2021Pregledana
875205.05.2021ProljećeTijana KneževićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Geografija, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajSub. 27.03.2021Pregledana
874505.05.2021Živim zdravoMilena BrakovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 3.10. – grupa 29Pregledana
874205.05.2021Reciklaža, zdrava životna okolinaSvetlana ŠćepanovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 8, OŠ – 9, OŠ – 5[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 24.04.2021Pregledana
853601.05.2021Prsten na morskom dnuSamira IdrizovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
849801.05.2021Dan planete ZemljeValentina ŠćekićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajSub. 16.01.2021Pregledana
843430.04.2021Energetska efikasnostMirjana VukčevićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
828130.04.2021Dan planete ZemljeMilica SamardžićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Likovna kulturaUčitajSre. 13.01.Pregledana
826330.04.2021ProljećeAzra KojićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 27.03.2021Pregledana
821129.04.2021Boka-nekada i danasSladjana VujovicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6, OŠ – 7, OŠ – 5, OŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 10.04.2021Pregledana
815529.04.2021Godišnja dobaMarija KrulanovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPet. 25.9. – grupa 22Pregledana
802529.04.2021Škola Bać.docxSafet KlimentaISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2, OŠ – 4, OŠ – 6, OŠ – 7, OŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Ruski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSub. 24.04.2021Pregledana
796729.04.2021Motorna vozilaZoran ĐukićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] Prvi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Drugi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Istorija, [SŠ – Izborni] Preduzetništvo, [SŠ – Izborni] Treći strani jezik: Engleski jezik, [SŠ – Izborni] Treći strani jezik: Italijanski jezik, [Sektori] Podsektor Mašinstvo i obrada metalaUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
794029.04.2021Agregatna stanjaSuada BatilovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] Fizika, [Međupr. teme] BiodiverzitetUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
784929.04.2021IzvorAnela BejtićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajSub. 27.03.2021Pregledana
777228.04.2021materijali i njihove osobineRatka KankarasISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 5, OŠ – 6[OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPet. 25.9. – grupa 20Pregledana
769228.04.2021“Dan planete Zemlje”Milena BećirISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 3, OŠ – 4, OŠ – 5, OŠ – 6, OŠ – 7, OŠ – 8, OŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Slobodne Akt.] Slobodne aktivnosti, [Međupr. teme] Klimatske promjene, [Međupr. teme] Zaštita životne sredine, [Međupr. teme] Biodiverzitet, [Međupr. teme] Okvir-digitalna kompetencijaUčitajSub. 24.04.2021Pregledana
762528.04.2021Zdrava hranaNita AdemagicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društvaUčitajSub. 10.04.2021Pregledana
758828.04.2021Majstori za palačinkeJelena ČobrenovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
755728.04.2021Dan planete zemljeMirjana SolujicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajSre. 13.01.Pregledana
752428.04.2021Uzroci klimatskih promjena i njihove posljediceAna VujovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajSub. 10.04.2021Pregledana
748728.04.2021Dan planete ZemljeVesna BubanjaISCED 2 (OŠ 6-9 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 8, OŠ – 1[OŠ – Slobodne Akt.] Slobodne aktivnostiUčitajSre. 13.01.Pregledana
734927.04.2021Cvjetnim stazama proljećaSnezana Scekic RadojevicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2, OŠ – 3, OŠ – 4, OŠ – 6, OŠ – 7[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Ruski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajSub. 10.04.2021Pregledana
719427.04.2021Cvijetalma DacićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4, OŠ – 6, OŠ – 8, OŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Francuski jezik, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajSub. 10.04.2021Pregledana
705127.04.2021Dan planete ZemljeNataša BiberdžićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 3, OŠ – 4, OŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 10.04.2021
704827.04.2021Priprema za implementaciju ključnih kompetencijaSuzana RoganovicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajPet. 25.9. – grupa 21Pregledana
704727.04.2021Cvjetnim stazama proljećaSnezana Scekic RadojevicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencijaOŠ – 2, OŠ – 3, OŠ – 4, OŠ – 6, OŠ – 7[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 24.04.2021Pregledana
701027.04.2021Priprema za čas Zaštita životne sredine – Integrisana nastava – Fizika, matematika, hemija, biologija, informatikaMarija BogićevićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajUto. 22.9. – grupa 07Pregledana
681126.04.2021Karakteristike zvuka i način prostiranja zvučnog talasaSpasoje PapićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiSŠ – 1, SŠ – 2[SŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] InformatikaUčitajSub. 24.10.Pregledana
669726.04.2021Brinem o zdravlju 1Mirela LjaićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajSub. 27.03.2021Pregledana
641824.04.2021SaobraćajDragana KovačevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSre. 13.01.Pregledana
638823.04.2021ZdravljeSanela FeratovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 3, OŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSub. 27.03.2021Pregledana
638323.04.2021Dan planete Zemlje – obilježavanje Dana planete Zemlje u cilju očuvanja isteMerisa MuratovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 3, OŠ – 4, OŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 10.04.2021Pregledana
630823.04.2021Dan planete ZemljeTamara LabovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 3, OŠ – 4, OŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSub. 27.03.2021Pregledana
630323.04.2021Virusi-specifičnosti virusa i preventivne mjere zaštiteRešad MukovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajUto. 22.9. – grupa 09Pregledana
621721.04.2021GeometrijaZymer KukajISCED 2 (OŠ 6-9 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvuOŠ – 7[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajSub. 27.03.2021Pregledana
619421.04.2021Uzajamno djelovanje tijela u neposrednom dodiru i posledice takvog djelovanja. Sila.Kemal NurkovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] FizikaUčitajSub. 27.03.2021Pregledana
617820.04.2021Pravljenje sapunaSelmir PurisicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPon. 21.9. – grupa 02Pregledana
616819.04.2021Priroda- imenuje nacionalne parkove u Crnoj GoriMedina BećiroskiISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSub. 27.03.2021Pregledana
616319.04.2021Uzajamno djelovanje tijela u neposrednom dodiru i posledice takvog djelovanja. Sila.Kemal NurkovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] FizikaUčitajSub. 27.03.2021Pregledana
614818.04.2021New PostKatarina DrobnjakISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
613515.04.2021Projekat “Dan knjige” – Obilježavanje Dana knjige u cilju razvijanja ljubavi prema knjizi i čitanjuSanja ŠaracISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6, OŠ – 7, OŠ – 8, OŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Italijanski jezik, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] IstorijaUčitajSub. 10.04.2021Pregledana
612013.04.2021Kulturno-istorijski spomenici u našem mjestuJasmin MetjahićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9, OŠ – 6, OŠ – 8, OŠ – 7[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] GeografijaUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
604308.04.2021“Čamac za žabe” Milenko RatkovićIvana LekićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostSŠ – 1UčitajUto. 13.03.2021Pregledana
604108.04.2021Osnovne konstrukcije trouglovaObrad ObradovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 7[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
602108.04.2021Dan planete zemlje- Godina planete zemljeBiljana MandicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6, OŠ – 7, OŠ – 8, OŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Istorija, [OŠ – Obavezni] Geografija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
601907.04.2021‘A World Without Bees’ „ Svijet bez pčela“Rajna PopovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] Engleski jezikUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
598506.04.2021VODE CRNE GORE – BARAVesna StamatovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
597805.04.2021Obrada broja 7Esma VukeljISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 1[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
597005.04.2021Domaće životinje- Integrisana nastava-Ključne kompetencijeEnis GavazovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
596805.04.2021Pusto ostrvoMilica KovačevićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencijaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
594804.04.2021Održiva energija ( Zelena energija)Vera LazovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [Međupr. teme] Klimatske promjene, [Međupr. teme] Zelena ekonomija, [Međupr. teme] Zaštita životne sredine, [Međupr. teme] Održivi gradovi i naselja, [Međupr. teme] Biodiverzitet, [Međupr. teme] Preduzetničko učenje, [Međupr. teme] Okvir-digitalna kompetencijaUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
592701.04.2021Osobine živih bićaBranka AntovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
590831.03.2021Brinem o zdravljuMirela LjaićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
590231.03.2021VodaMaja JaninovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 2, OŠ – 5[OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
589730.03.2021Raznolikost zavicaja kao bogatstvo-biodivergentnost biljaka i zivotinja,hrana i obicajiFahrudin NurkovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
589530.03.2021Turizam u UlcinjuRabija SukalicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Albanski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] GeografijaUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
588730.03.2021U zdravom tijelu zdrav duhMaja JaninovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 3, OŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
574928.03.2021Pravilno odlaganje otpada i reciklažaSlavica DžakovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Francuski jezik, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
573927.03.2021Putujemo Crnom GoromOlivera PustinjakISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
573727.03.2021Zdrav životTamara TanjevićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
570826.03.2021Dan planete ZemljeDaniela Vasilijević-BegzićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6, OŠ – 7, OŠ – 8, OŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Geografija, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [OŠ – Izborni] Literarna i novinarska radionicaUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
569624.03.2021Bal pod maskama – projektna nastavaBiljana BorozanISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2, OŠ – 3, OŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Slobodne Akt.] Izrada grafike i obrada slike i fotografije, [OŠ – Slobodne Akt.] Izrada multimedijalnih slajd prezentacijaUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
569424.03.2021Podgorica-nekad i sadAleksandra StojanovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
568724.03.2021Domaće životinjeDaliborka GlišićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1, OŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
568524.03.2021Saobraćaj u mom mjestu i okoliniNina SekulićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2, OŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
567220.03.2021Uspavanka, Narodna lirska pjesmaAnđela KneževićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2, OŠ – 3, OŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajUto. 13.03.2021Pregledana
564020.03.2021Dan vodaDragana NikezićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajUto. 29.9. – grupa 25Pregledana
561617.03.2021PiramidaSmiljana LazovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
561417.03.2021,,Ulcinj kroz vjekove,,Branko KnezevicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] IstorijaUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
561115.03.2021ULCINJ KROZ VIJEKOVEEdina ResuljbegovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Albanski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Njemački jezik, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] IstorijaUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
560915.03.2021Zagađenje mora u Sutomoru (integrisana nastava)Dragan MarkovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 7, OŠ – 8, OŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Geografija, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezne Akt.] Dani culture, tehnike I sportaUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
560715.03.2021OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJEMarina Andrijević PetrovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 8, OŠ – 7, OŠ – 3, OŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 6, OŠ – 5[OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSre. 13.01.Pregledana
555315.03.2021Naše more-upoznavanje i očuvanje ekosistemaRadmila PetrovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 4, OŠ – 5, OŠ – 7, OŠ – 8[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] FizikaUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
555115.03.2021Uticaj čovjeka na zagađenje životne sredineDenis RastoderISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
554714.03.2021MaslinaDragana AprcovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 3, OŠ – 6[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
554514.03.2021Ulcinj kroz vijekoveLindita LlesheviqISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Albanski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
554414.03.2021Izgled mjesta i okoline- reljef BokeJelena KaluđerovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4, OŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Geografija, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeSub. 27.02.2021
554214.03.2021Alkoholizam-Molekuli sreće i nesrećeAndjelija DakovicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] HemijaUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
553913.03.2021Održiva energija (zelena energija)vera bogosavacISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5, OŠ – 2, OŠ – 6, OŠ – 8[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [Međupr. teme] Klimatske promjene, [Međupr. teme] Zelena ekonomija, [Međupr. teme] Zaštita životne sredine, [Međupr. teme] BiodiverzitetUčitajSub. 23.01.2021Pregledana
553713.03.2021Osobine živih bićaBranka AntovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajSub. 23.01.2021Pregledana
544911.03.2021Dan ženaLjubica MatijaševićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPon. 21.9. – grupa 04Pregledana
544711.03.2021ProljećeJelena Damjanac – KučISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 2, OŠ – 4, OŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSub. 27.02.2021Pregledana
544511.03.2021Orijentacija u prostoruMilena StojovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Istorija, [OŠ – Obavezni] Geografija, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanje, [OŠ – Izborni] PreduzetništvoUčitajSub. 23.01.2021Pregledana
543509.03.2021Priprema iz matematikeNikola LjesnjakISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Izborni] Literarna i novinarska radionica, [OŠ – Izborni] Geometrija, [OŠ – Slobodne Akt.] Karakteristike morskog ekosistema, [Međupr. teme] Zaštita životne sredine, [Međupr. teme] Preduzetničko učenjeUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
535408.03.2021Obilježavanje Dana voda (22.mart)Stana JankovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPon. 21.9. – grupa 04Pregledana
526805.03.2021Priprema za cas biologije povodom dana voda (22.mart)Snezana LjesnjakISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Izborni] Likovna radionica, [OŠ – Izborni] Zdravi stilovi života, [OŠ – Izborni] Preduzetništvo, [Međupr. teme] Preduzetničko učenjeUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
524905.03.2021Klimatske promjeneSerija KalacISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [Međupr. teme] Preduzetničko učenjeUčitajUto. 22.9. – grupa 09Pregledana
516627.02.2021Novčano tržište i kreditno poslovanje na novčanom tržištuLjubinka VujičićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvuSŠ – 3[Sektori] Ekonomija i pravoUčitajSub. 23.01.2021Pregledana
510325.02.2021Evidentira obrtna sredstva u propisanom knjigovodstvu, gotovine, gotovinskih ekvivalenata i hartija od vrijednostIvana PerovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiSŠ – 2[Sektori] Ekonomija i pravoUčitajSub. 23.01.2021Pregledana
508624.02.2021Brinem o zdravljuSenabija RamčilovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajUto. 22.9. – grupa 08Pregledana
499014.02.2021Procijeniti masu drveta sa slikeMilica RaicevicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 9[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
498814.02.2021Svjetski dan vodaIvana KurtovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
494511.02.2021“Praznik mimoze”Danka IvanovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
493211.02.2021Dan vodaOlivera GrujićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] HemijaUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
491410.02.2021Dan vodeMarija KekovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] FizikaUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
491210.02.2021GvožđeVlado MoškovISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajČet. 14.01.2021Pregledana
490509.02.2021Prijedlog obrasca za pripremu nastave koja implementira razvoj ključnih kompetencija u opštim i predmetima u srednjem stručnom obrazovanju – SMŠ Mladost Tivat – Informatika, matematikaDanica ŠaranovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] InformatikaUčitajSub. 23.01.2021Pregledana
490308.02.2021Obračun turističkog aranžmana i analiza ekonomskih pokazateljauspiješnosti istihDanijela JanjićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencijaSŠ – 4[SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Ekonomija i pravo, [Sektori] Turizam, trgovina, ugostiteljstvoUčitajSub. 23.01.2021Pregledana
490006.02.2021Baze podatakaAleksandar VukazićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaSŠ – 3[Sektori] Ekonomija i pravoUčitajSub. 23.01.2021Pregledana
480506.02.2021Projektovanje i montaža elemenata centralnog grijanja za jednu stambenu jedinicuBranko GolubovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 3[SŠ – Obavezni] Matematika, [Sektori] Podsektor Mašinstvo i obrada metala, [Sektori] UslugeUčitajSub. 23.01.2021Pregledana
479305.02.2021EnergijaGoran BigovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
479103.02.2021PrijateljstvoSanja BanićevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
478903.02.2021PrijateljstvoSanja BanićevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društvaUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
478703.02.2021PrijateljstvoSanja BanićevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
478503.02.2021PrijateljstvoSanja BanićevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
478303.02.2021PrijateljstvoSanja BanićevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
478002.02.2021Priprema nastave koja implementira razvoj ključnih kompetencija- SMŠ Ulcinjsrednja mjesovita skola Bratstvo jedinstvo, Ulcinj UlcinjISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 4[SŠ – Obavezni] Albanski jezik i književnost, [SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Istorija, [SŠ – Obavezni] Geografija, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Psihologija, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Izborni] Etika, [SŠ – Izborni] Ekologija i zaštita životne sredine, [Sektori] Podsektor ElektrotehnikaUčitajSub. 23.01.2021Pregledana
477802.02.2021Jesen i jesenji plodoviSlavica NarančićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 16.01.2021Pregledana
477602.02.2021Dan planete zemljeVesna BubanjaISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSub. 16.01.2021Pregledana
477331.01.2021Grafičko i tabelarno prikazivanje podatakaRADOMIRKA DAMJANOVSKIISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSub. 16.01.2021Pregledana
477131.01.2021Nacionalni parkovi Crne GoreAlisa NikčevićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] Drugi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Biologija, [Sektori] Ekonomija i pravoUčitajČet. 14.01.2021Pregledana
476530.01.2021EnergijaMirjana VukoslavčevićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 8[OŠ – Obavezni] FizikaUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
475930.01.2021Održiva energija(zelena energija)Marko ŠušterISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSre. 13.01.Pregledana
475730.01.2021Tržišna cijenaVioleta ĐukanovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 4[SŠ – Obavezni] Matematika, [Sektori] Ekonomija i pravoUčitajČet. 14.01.2021Pregledana
475530.01.2021Dan planete ZemljeAndrej BardekISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
475330.01.2021Linearne funkcijeMiodrag RakovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] InformatikaUčitajSub. 28.11.Pregledana
475130.01.2021Energetska efikasnostDaliborka KneževićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
474930.01.2021Energetska efikasnost_MatematikaLjiljana ŽivkovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
474630.01.2021Energetska efikasnostLjiljana ŽivkovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
474430.01.2021MoreJelena DrecunISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
474230.01.2021Obrazovanje za odrivi razvojValmir ArbneshiISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajČet. 14.01.2021Pregledana
474030.01.2021Energetska efikasnostIzabela HodžićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSre. 13.01.Pregledana
473630.01.2021Jesen i jesenji plodoviMilena PedovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 9.10. – grupa 34Pregledana
473430.01.2021Sačuvaj energiju za bolju planetuDragica BokanISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
473230.01.2021Buka kao zagađivač životne sredineVesna BanicevicISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Izborni] Ekologija i zaštita životne sredine, [Sektori] Građevinarstvo i uređenje prostoraUčitajSub. 23.01.2021Pregledana
472430.01.2021Praznik MimozeVesna SamardžićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
472129.01.2021Zdrava ishranaĐoko BurzanovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Izborni] Uvod u programiranjeUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
471929.01.2021SaobraćajAleksandra SamardžićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajSub. 16.01.2021Pregledana
471529.01.2021Obilježavanje Dana nediskriminacijeLulzim HoxhaISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Albanski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
471329.01.2021OrijentacijaMira BuškovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajSub. 16.01.2021Pregledana
471129.01.2021Održivo upravljanje otpadomJelena VukčevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Biologija, [Međupr. teme] Održivi gradovi i naseljaUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
470929.01.2021Grafičko i tabelarno prikazivanje podatakaJelisava GarovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] HemijaUčitajSub. 16.01.2021Pregledana
470729.01.2021TABELARNO I GRAFIČKO PRIKAZIVANJE PODATAKANATAŠA PAVLOVIĆISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajSub. 16.01.2021Pregledana
470129.01.2021GRAFIČKO I TABELARNO PRIKAZIVANJE PODATAKAJELENA LUČIĆISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Geografija, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajSub. 16.01.2021Pregledana
469929.01.2021Priprema za realizaciju ishoda učenja u nastavi koja ukjljučuje razvoj ključnih kompetencijaLucija PeričićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
469729.01.2021Zdrava ishranaMaja LukolićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
469529.01.2021Drvo mira – maslinaOŠ Djerdj Kastrioti Skenderbeu OstrosISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Albanski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSub. 16.01.2021Pregledana
469329.01.2021Međunarodni Dan rijekaZdravka DjuranovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajČet. 14.01.2021Pregledana
467928.01.2021Grafičko i tabelarno prikazivanje podatakaGoran DrobnjakISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajSub. 16.01.2021Pregledana
466128.01.2021Zdrava hranaAjhana LošićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
465228.01.2021Procentinatasa devicISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] InformatikaUčitajČet. 14.01.2021Pregledana
465028.01.2021ReciklažaSiniša KrivokapićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Njemački jezik, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSub. 16.01.2021Pregledana
464728.01.2021Brajevo pismoŽeljko MiladinovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] InformatikaUčitajČet. 14.01.2021Pregledana
464528.01.2021ReciklažaMira KrulanovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
464228.01.2021Razmišljajmo zelenoSilvija MarnikovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Albanski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Crnogorski jezik kao nematernji, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
463828.01.2021Obilježavanje Dana planete ZemljeNikola RadojičićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] FizikaUčitajPet. 25.9. – grupa 21Pregledana
463428.01.2021Stari zanati u XXI vijekuVaso ObradovicISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Prvi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Istorija, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Sociologija, [SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Podsektor Mašinstvo i obrada metala, [Sektori] Poljoprivreda, prehrana i veterinaUčitajČet. 14.01.2021Pregledana
463028.01.2021Talasno kretanjeMarijeta JovicevicISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiSŠ – 3[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] FizikaUčitajČet. 14.01.2021Pregledana
462827.01.2021Uticaj pandemije virusa Covid-19 na zdravlje i ekonomijuSemir MuratovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Prvi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Drugi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Izborni] Preduzetništvo, [Sektori] UslugeUčitajSub. 07.11.Pregledana
462627.01.2021Talasno kretanjeGordana PejovicISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 4[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] FizikaUčitajČet. 14.01.2021Pregledana
461426.01.2021Izrada aplikacije za upotrebu dijela Periodnog sistema elemenata, dopunjenaAna DrobnjakISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Podsektor ElektrotehnikaUčitajČet. 14.01.2021Pregledana
461226.01.2021Zaštita životne sredineMihaela MarkovicISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Prvi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Izborni] Turistička geografija Crne Gore, [SŠ – Izborni] Preduzetništvo, [Sektori] Ekonomija i pravo, [Sektori] Turizam, trgovina, ugostiteljstvoUčitajČet. 14.01.2021Pregledana
461025.01.2021Sačuvaj energiju za bolju planetuMaja KilibardaISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Likovna kulturaUčitajPet. 15.01.2021Pregledana
460825.01.2021Ocuvanje zivotne sredine-sa posebnim osvrtom na zagadjivanje kanala Port MileneArta ResulbegovicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Geografija, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] HemijaUčitajSre. 13.01.Pregledana
459423.01.2021Uticaj digitalizacije na nastavuMuhedin HadžićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSre. 13.01.Pregledana
459023.01.2021Prijedlog obrasca za pripremu nastave koja implementira razvoj ključnih kompetencijaVesna MatovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSre. 13.01.Pregledana
458722.01.2021Integrisana nastava-PoezijaLuljeta Avdiu CuraISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Albanski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Crnogorski jezik kao nematernji, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Njemački jezikUčitajSub. 28.11.Pregledana
458520.01.2021Vrmac – park prirodeNenad MeštrovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Ekonomija i pravoUčitajPon. 21.9. – grupa 05Pregledana
458315.01.2021Živa i neživa prirodaMarija JeremićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajSub. 3.10. – grupa 29Pregledana
435524.12.2020Covid19 , Gimnazija, CetinjePetar ŠpadijerISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Drugi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Istorija, [SŠ – Obavezni] Geografija, [SŠ – Obavezni] BiologijaUčitajSub. 28.11.Pregledana
419217.09.2020UTICAJ BUKE NA ORGANIZAM I ZDRAVLJE ČOVJEKAElza NumanovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
418716.12.2020PiramidaEdita ŠahmanISCED 3 (Srednja škola 1-4)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Geografija, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Izborni] Preduzetništvo, [SŠ – Izborni] Računarske i Veb prezentacije, [SŠ – Izborni] Zdravi stilovi života, [Međupr. teme] Zdravstveno obrazovanje i vaspitanje, [Međupr. teme] Okvir-digitalna kompetencijaUčitajSub. 28.11.Pregledana
418316.12.2020Regulisanje osvetljenja u prostoriji primjenom DimeraAna DrobnjakISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] Istorija, [Sektori] Podsektor ElektrotehnikaUčitajSub. 28.11.Pregledana
417116.12.2020Izrada aplikacije za upotrebu dijela Periodnog sistema elemenataAna DrobnjakISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Podsektor ElektrotehnikaSub. 07.11.Pregledana
416915.12.2020Vodovodne cijevi od različitih materijala i profilaEsada NukovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Građevinarstvo i uređenje prostoraUčitajSub. 28.11.Pregledana
416315.12.2020PorodicaAldina Murić-MuratovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
416115.12.2020COVID 19Svetlana IvanovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Drugi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Istorija, [SŠ – Obavezni] Geografija, [SŠ – Obavezni] BiologijaUčitajSub. 28.11.Pregledana
415115.12.2020Moment sprega sila – Integrisana nastavaLela VojvodićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 3[SŠ – Obavezni] Matematika, [Sektori] Građevinarstvo i uređenje prostoraUčitajSub. 28.11.
414915.12.2020Redovna nastavaDarinka ĐondovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 1[Sektori] Poljoprivreda, prehrana i veterinaUčitajSub. 28.11.
414514.12.2020Izrada mobilne i WEB aplikacije za dopunu računa mobilnog telefonaVladica AvramovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 1[Sektori] Podsektor ElektrotehnikaUčitajSub. 28.11.
414313.12.2020Metali u građevinskom otpadu i njihov uticaj na životnu sredinuBratislav RadunovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Hemija, [Sektori] Građevinarstvo i uređenje prostoraUčitajSub. 28.11.
413612.12.2020Kreiranje i prezentovanje grafikonaLjiljana DubakISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Saobraćaj i komunikacijeUčitajSub. 28.11.
413412.12.2020MehatronikaDesimir MojovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencijaSŠ – 4[Sektori] Podsektor Mašinstvo i obrada metalaUčitajSub. 28.11.
413211.12.2020Uticaj pandemije virusa Covid-19 na zdravlje i ekonomijuAdmir DurovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Izborni] Preduzetništvo, [SŠ – Izborni] Treći strani jezik: Engleski jezik, [SŠ – Izborni] Treći strani jezik: Ruski jezik, [SŠ – Izborni] Treći strani jezik: Italijanski jezik, [Sektori] Turizam, trgovina, ugostiteljstvoUčitajSub. 3.10. – grupa 31Pregledana
413011.12.2020Simulacija prijavljivanja i intervjua za posao grafičkog dizajnera u stranoj firmiMileva LucicISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencijaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [SŠ – Obavezni] Prvi strani jezik, [Sektori] Podsektor ElektrotehnikaUčitajSub. 24.10.Pregledana
412311.12.2020Modna revijaMarija StankovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 4[SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [Sektori] Rudarstvo, metalurgija i hemijska industrija, [Sektori] Poljoprivreda, prehrana i veterina, [Sektori] Podsektor TekstilstvoUčitajSub. 07.11.Pregledana
411810.12.2020PJelena BogićevićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Prvi strani jezikUčitajSub. 3.10. – grupa 32Pregledana
409909.12.2020Uticaj KAP-a na zagadjenje životne sredinu u ZetiStefan DjurisicISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Izborni] Ekologija i zaštita životne sredineUčitajSub. 28.11.Pregledana
405507.12.2020JesenSlavica Vuković OgnjenovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 1, OŠ – 2[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 25.9. – grupa 20Pregledana
405206.12.2020Računarski hardverVladan CvijovicISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Podsektor ElektrotehnikaUčitajSub. 28.11.Pregledana
401201.12.2020Uzroci i posljedice klimatskih promjenaMirela ĆemanISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Ekonomija i pravoUčitajSub. 07.11.Pregledana
400801.12.2020Geometrijska tijelaArmin RebronjaISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 7[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
395925.11.2020Dan naukeVera MirkovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajČet. 24.9. – grupa 15Pregledana
395124.11.2020Korona virus-uticajnaživot i aktivnosti čovjekaLidija PejovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajČet. 24.9. – grupa 15Pregledana
394624.11.2020Fizika i medicina.Marija Daković JovanovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] Fizika, [Sektori] Zdravstvo i socijalna zaštitaUčitajSub. 24.10.Pregledana
394023.11.2020AKCIONI PLANŠabo ĆemanISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPon. 21.9. – grupa 02Pregledana
393823.11.2020Ušteda energijeSenka PetrovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencijaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Izborni] Ekologija i zaštita životne sredineUčitajSub. 07.11.Pregledana
388622.11.2020PorodicaMirela MurićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
372121.11.2020Voda u hemijskim reakcijamaVinka MiloševićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaSŠ – 3[Sektori] Rudarstvo, metalurgija i hemijska industrijaUčitajSub. 07.11.Pregledana
371921.11.2020Akcioni plan I grupaMarija ŽeželjISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 4[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Podsektor ElektrotehnikaUčitajSub. 24.10.Pregledana
371721.11.2020Rekonstrukcija električnih instalacija u računarskoj učioniciMarija ŽeželjISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 4[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Podsektor ElektrotehnikaUčitajSub. 24.10.Pregledana
369119.11.2020Bakterije i antibioticiBojana BulatovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Hemija, [Sektori] Ekonomija i pravo, [Sektori] Turizam, trgovina, ugostiteljstvoUčitajSub. 24.10.Pregledana
368818.11.2020Kako se pozdravljamoMatije ZorićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajSri. 23.9. – grupa 11Pregledana
365016.11.2020Priprema- Medicinska školaRanko PavicevicISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] InformatikaUčitajSub. 24.10.Pregledana
364816.11.2020Uticaj otpadnih voda na zagađenost rijeke TareVeselin GrdinićISCED 3 (Srednja škola 1-4)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Izborni] Biodiverzitet, [SŠ – Izborni] Ekologija i zaštita životne sredine, [Međupr. teme] Zelena ekonomija, [Međupr. teme] Zaštita životne sredine, [Međupr. teme] BiodiverzitetUčitajPon. 21.9. – grupa 02Pregledana
357813.11.2020Tri susretaVera HakajISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Albanski jezik i književnostUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
357313.11.2020Karakteristike zvuka i način prostiranja zvučnog talasaSpasoje PapićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiSŠ – 1[SŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Prvi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Podsektor ElektrotehnikaUčitajPet. 9.10. – grupa 34Pregledana
356809.11.2020Elktronski otpadMirka PopadićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaSŠ – 2[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Biologija, [SŠ – Obavezni] Hemija, [SŠ – Obavezni] Fizika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Izborni] Ekologija i zaštita životne sredine, [SŠ – Izborni] Poslovna informatikaUčitajPet. 9.10. – grupa 36Pregledana
356609.11.2020Šume su naše bogatstvoToni ĐuraševićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Albanski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPon. 21.9. – grupa 05Pregledana
355205.11.2020Porodica kao jezgro zajedniceJovana VelimirovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društvaUčitajSub. 3.10. – grupa 30Pregledana
347305.11.2020Priprema za implementaciju i razvoj ključnih kompetencijaLidija SpasovićISCED 3 (Srednja škola 1-4)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaSŠ – 1UčitajPet. 9.10. – grupa 36Pregledana
341204.11.2020Obilježavanje Dana vode ( 22. mart ) ISCED2Lidija ĐukanovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPon. 21.9. – grupa 04Pregledana
339502.11.2020Tipovi naselja i vode u njimasonja krgovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
325501.11.2020VoćeGordana KljajevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajUto. 29.9. – grupa 28Pregledana
319201.11.2020Ježeva kućicakristina tasicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
318601.11.2020Maca papučarka – Ela PerociDragana DutinaISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
317001.11.2020matematikaArmin RebronjaISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 1[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
316201.11.2020Matematika-odnosi gore, doleVesna DjukicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
315801.11.2020izložbeni bazar “Mirisi jeseni”Bojana VujačićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajUto. 22.9. – grupa 07Pregledana
315001.11.2020Obilježavanje Dana planete ZemljeSanja GurešićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
314801.11.2020Prijedlog obrasca za pripremu nastave koja implementira razvoj kljucnih kompetencijaSenada HaxhiasllaniISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 9.10. – grupa 35Pregledana
314601.11.2020Pravljenje sapunaSelmir PurisicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] HemijaUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
313901.11.2020PRAZNIK MIMOZEVerica KovačevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
313301.11.2020Turizam Kolašinskog krajaDanica BulatovicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] HemijaUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
312801.11.2020“Majstori za palačinke”-CSBH jezik i književnostSandra ŽižićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
312501.11.2020Ježeva kućicaNevena JašovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
312301.11.2020“Od sjemena do ploda”Ljubica SlavkovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajPet. 9.10. – grupa 36Pregledana
311501.11.2020Bajka u stihovima “Ježeva kućica”- Branko ČopićJelena KopitovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajPet. 9.10. – grupa 34Pregledana
303301.11.2020Tri susreta – Slobodan LazićDžemila KalačISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajPet. 9.10. – grupa 36Pregledana
302601.11.2020Uticaj zaštite životne sredine na životinje i njihova staništaSnežana ZdraveskaISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
302001.11.2020„Tri susreta“ Slobodan LazićJasmina ŠutkovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajPet. 9.10. – grupa 36Pregledana
300501.11.20208.martSanida muricISCED 1 (OŠ 1-5 razred)2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
299201.11.2020Priroda i društvo – RođendanSandra RadulovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 9.10. – grupa 34Pregledana
298201.11.2020Priprema Senka DelićSenka DelićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajČet. 24.9. – grupa 15Pregledana
297601.11.2020Zivot ljudi nekad i sadSuzana PopovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 3.10. – grupa 29Pregledana
297301.11.2020Izrada sapunaAida KolašinacISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
296901.11.2020JeaenBiljana JoksimovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
295701.11.2020Pravljenje kućica ptice iz naše okolineAngelina DraškovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 9.10. – grupa 35Pregledana
294701.11.2020Priprema za CSHB jezik i književnost – obrada teksta Maca PapučarkaDragana DutinaISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
294401.11.2020Krug – matematikaMarina LakovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajSub. 3.10. – grupa 29Pregledana
293401.11.2020JesenDušica FilipovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
293201.11.2020PorodicaAldina Murić-MuratovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
293001.11.2020PorodicaMirela MurićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
292701.11.2020Priprema za KK- Tri međedaJelena DragašISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajPet. 9.10. – grupa 34Pregledana
292501.11.2020Priprema za KK – Tri međedaSlobodanka BulatovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajPet. 9.10. – grupa 34Pregledana
291522.10.2020Jesen i jesenji plodoviMilica JelićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
291201.11.2020Zdrava užinaMilena BrakovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 3.10. – grupa 29Pregledana
291001.11.2020Elasticna silaMujesira DautovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] FizikaUčitajČet. 24.9. – grupa 19Pregledana
290101.11.2020Kruženje vode u prirodiSlobodanka PapicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5UčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
289601.11.2020Povezanost prirodne i društvene sredine – JesenVidosava MicanovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSub. 3.10. – grupa 29Pregledana
289517.10.2020Godišnje doba- ProljećeDragana BogavacISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjePon. 21.9. – grupa 01
288801.11.2020Šume (drvo problema i matrica pitanja)Danijela PopovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [OŠ – Izborni] Građansko vaspitanje, [Međupr. teme] Zaštita životne sredineUčitajUto. 29.9. – grupa 25Pregledana
288222.10.2020Uticaj virusa Korona na zdravlje ljudiDanijela JovanovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [OŠ – Izborni] Zdravi stilovi životaUčitajSub. 3.10. – grupa 29Pregledana
287725.10.2020KrugSava KovacevicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 3.10. – grupa 30Pregledana
287501.11.2020Energetska efikasnostDanijela PericISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] FizikaUčitajUto. 29.9. – grupa 28Pregledana
287301.11.2020JesenJasna JovanovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [Međupr. teme] Zaštita životne sredine, [Međupr. teme] Biodiverzitet, [Međupr. teme] Zdravstveno obrazovanje i vaspitanje, [Međupr. teme] Preduzetničko učenje, [Međupr. teme] Okvir-digitalna kompetencijaUčitajUto. 29.9. – grupa 28Pregledana
286922.10.2020Ekološki otisakAna ĐurovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] FizikaUčitajUto. 29.9. – grupa 28Pregledana
286701.11.2020Brinem o zdravlju – virusiAmera ŠutkovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
286501.11.2020ŽIVOT LJUDI U PROŠLOSTImarijana pekovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društvaUčitajSub. 3.10. – grupa 29Pregledana
286301.11.2020Izračunavanje obima i površine mnogougla-MatematikaTatjana PerovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajSub. 3.10. – grupa 30Pregledana
286101.11.2020Mjerenje i obrada rezultata mjerenja u fizici i matematiciŽivana BulatovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] FizikaUčitajSub. 3.10. – grupa 30Pregledana
285901.11.2020Dan planete ZemljeMarija RadečISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajUto. 29.9. – grupa 25Pregledana
285501.11.2020MOJA OKOLINA – IZRADA BROŠURE SVOG MJESTAMersid SijarićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društvaUčitajSri. 23.9. – grupa 11Pregledana
285301.11.2020Kruženje materije i proticanje energije u ekosistemuRosa StanisicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] HemijaUčitajSub. 3.10. – grupa 30Pregledana
284722.10.2020Vode zavičajaRajka AntovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] HemijaUčitajSub. 3.10. – grupa 30Pregledana
284501.11.2020Akcioni planRešad MukovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajPet. 25.9. – grupa 24
284301.11.2020Prijedlog obrasca za pripremu nastave koja implementira razvoj ključnih kompetencijaZilha KardovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Škola u prirodi]UčitajPet. 9.10. – grupa 36Pregledana
283901.11.2020Razvoj zajedniceMajda RedzepagicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Poznavanje društvaUčitajSri. 23.9. – grupa 11Pregledana
283522.10.2020Zdravlje i pravilna ishranaVera AdžićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajUto. 29.9. – grupa 25Pregledana
283101.11.2020Енергетика и околина-утицај вјетро електранаЖељко ГолубовићISCED 2 (OŠ 6-9 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajUto. 22.9. – grupa 07Pregledana
282325.10.2020Porodica kao jezgro zajedniceSandra RašovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društvaUčitajSub. 3.10. – grupa 30Pregledana
281601.11.2020MjerenjeZorka ĆetkovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajUto. 29.9. – grupa 28Pregledana
280801.11.2020Izrada školskog časopisaNina knezevicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 6[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajUto. 29.9. – grupa 28Pregledana
280601.11.2020Ježeva kućica Branko ĆopićAnkica MrtinovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajSub. 3.10. – grupa 29Pregledana
280401.11.2020Pojam istrazivackog rada – izvori energijeMirjana DobrasinovicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
280201.11.2020Kulturna baštinaElida HadzimusovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Poznavanje društvaUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
279601.11.2020Zapremina tijelaDragana JočićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
279413.10.2020Moja planeta u jednoj fotografiji – vannastavna aktivnostMilica JelićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[Međupr. teme] Zaštita životne sredineUčitajPet. 9.10. – grupa 33Pregledana
279201.11.2020Virusi-specifične osobine i značajRešad MukovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
278101.11.2020Priprema nastave koja implementira razvoj ključnih kompetencijaEnis HasićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Njemački jezikUčitajČet. 24.9. – grupa 15Pregledana
277901.11.2020EKO KATUN KOMANI (predstava)Marijana ĐokićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajUto. 29.9. – grupa 25Pregledana
277501.11.2020Školski ljubimacNatalija BaošićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajPet. 25.9. – grupa 23Pregledana
277301.11.2020Nastava jezika: Na kraju učenja učenik će biti sposoban da razgovjetno i prirodno govori i u usmenoj komunikaciji demonstrira pravilan izgovor, a u pisanoj komunikaciji primjenjuje osnovna pravopisna pravila.Jelena PerovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencijaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPet. 25.9. – grupa 20Pregledana
277101.11.2020Dan planete ZemljeMarija RadečISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajUto. 29.9. – grupa 25Pregledana
276501.11.2020GIS – zelenila, opština PodgoricaSnežana BoljevićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
275501.11.2020Insekti- gradja pceleaida hodzicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
275001.11.2020Dan žena- 8. martĐina JankovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 25.9. – grupa 24Pregledana
274801.11.2020Život ljudi u prošlostiMilica StamatovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 3.10. – grupa 29Pregledana
274001.11.2020Vannastavna akivnost ,,U potrazi za blagom”Marija RadunovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kulturaUčitajUto. 29.9. – grupa 26Pregledana
273801.11.2020Namjena i značaj nezvaničnih tekstova razglednice i čestitkeMilja BožovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajSub. 3.10. – grupa 29Pregledana
273601.11.2020Kako smanjiti potrošnju električne energije u domaćinstvuRadenko RadovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] FizikaUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
273401.11.2020Paragraf i rečenicaMarko DjokajISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenostiOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Albanski jezik i književnostUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
273201.11.2020priprema za ključne kompetencijementon kukiqISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSri. 23.9. – grupa 11Pregledana
273001.11.2020Geometrijska tijela u prostoruMirjana ŠaranovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPon. 21.9. – grupa 04Pregledana
272822.10.2020Integrisana nastava Zdrava ishranaSanja JanjićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajSub. 3.10. – grupa 29Pregledana
272001.11.2020Mjerenjezehra kalacISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] FizikaUčitajUto. 29.9. – grupa 28Pregledana
271324.10.2020ČUVAJMO SVAKU KAPLJICU VODEMilosava NikolićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajPet. 25.9. – grupa 24Pregledana
271001.11.2020Akcioni plan – Obilježavanje Dana energijeIsmeta FatićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPet. 25.9. – grupa 21
270301.11.2020Pismena priprema integrisane nastave za kljucne kompetencijeMarijana VesovicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
270101.11.2020CSBH JEZIK I KNJIZEVNOST SA KLJUCNIM KOMPETENCIJAMA ( ,,KISA'”)Mirela LuboderISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenostiOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajČet. 24.9. – grupa 17Pregledana
268501.11.2020BrojeviJELICA KOVACEVICISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencijaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezikUčitajPet. 25.9. – grupa 21Pregledana
268301.11.2020SaobraćajRadojica KovačevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPet. 25.9. – grupa 23Pregledana
268022.10.2020Geometrijska tijela i figureNermina GarčevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
267301.11.2020Nacionalni parkoviIvana ŠkuletićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajPet. 25.9. – grupa 24Pregledana
264701.11.2020Zanimanje i hobiSlobodanka DelicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajČet. 24.9. – grupa 16Pregledana
263701.11.2020Primjena procentaTamara ĆetkovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 8[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajČet. 24.9. – grupa 15Pregledana
263501.11.2020JesenMaja PerovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPet. 25.9. – grupa 23Pregledana
263322.10.2020PismoTamara JanjuševićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 7[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Italijanski jezikUčitajPet. 25.9. – grupa 24Pregledana
262901.11.2020EnergijaAida KolasinacISCED 2 (OŠ 6-9 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] FizikaUčitajUto. 22.9. – grupa 07Pregledana
262501.11.2020Elementi u perodnom sistemu – MetaliZumreta ZulićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] HemijaUčitajČet. 24.9. – grupa 15Pregledana
262322.10.2020Naziv pripreme 1Vinka DjurovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSub. 3.10. – grupa 29Pregledana
261901.11.2020Razlomci, V razredMilena RadanovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajČet. 24.9. – grupa 15Pregledana
261701.11.2020ŠkolaRadivoje RadevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Poznavanje društvaUčitajČet. 24.9. – grupa 16Pregledana
261501.11.2020Površina složenih figura u problemskim zadacimaRadivoje RadevićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajČet. 24.9. – grupa 16Pregledana
257401.11.2020Obilježavanje Dana planete ZemljeJelena BojovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajČet. 24.9. – grupa 17Pregledana
257001.11.2020JESENIvana MrdakISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSri. 23.9. – grupa 12Pregledana
256801.11.2020Godišnja dobaVeselinka AvramovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajPet. 25.9. – grupa 21Pregledana
256601.11.2020Novogodišnji bazarSanja MartinovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Ruski jezik, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Francuski jezik, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Italijanski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [OŠ – Izborni] Literarna i novinarska radionica, [OŠ – Izborni] Jezička radionica, [OŠ – Izborni] Geometrija, [OŠ – Izborni] Ljekovito bilje, [OŠ – Izborni] Uvod u programiranje, [OŠ – Izborni] Istraživanje humanitarnog prava, [OŠ – Izborni] Likovna radionica, [OŠ – Izborni] Zdravi stilovi života, [OŠ – Izborni] Preduzetništvo, [OŠ – Obavezne Akt.] Dani culture, tehnike I sporta, [OŠ – Slobodne Akt.] Slobodne aktivnosti, [OŠ – Slobodne Akt.] Računarska obrada i dizajn teksta, [OŠ – Slobodne Akt.] Izrada grafike i obrada slike i fotografije, [OŠ – Slobodne Akt.] Modelarstvo, [OŠ – Dodatna nastava], [OŠ – Dopunska nastava], [Međupr. teme] Zelena ekonomija, [Međupr. teme] Zaštita životne sredine, [Međupr. teme] Obrazovanje za i o ljudskim pravima, [Međupr. teme] Preduzetničko učenje, [Međupr. teme] Okvir-digitalna kompetencijaUčitajČet. 24.9. – grupa 15Pregledana
256201.11.2020Timski akcioni plan (nakon obuke) za temu Dan igreSnežana KneževićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajČet. 24.9. – grupa 15
256001.11.2020Uticaj privrede na sredinu sa ekološkog aspektaRefik ŠkrijeljISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSri. 23.9. – grupa 13Pregledana
255701.11.2020Priprema za implementaciju ključnih kompetencija u nastaviDragana MarinkovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoSri. 23.9. – grupa 13Pregledana
255501.11.2020Mišićni sistem, mjerenje pulsa i brzine tračnja. Prikaz dobijenih podatakaDanijela LalićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 7[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajČet. 24.9. – grupa 18Pregledana
255101.11.2020BiosferaEdita ZecirovicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] Geografija, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajSri. 23.9. – grupa 12Pregledana
254901.11.2020djeljivost brojeva – rastavljanje brojeva na proste cinioceFetiha ĆorovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajSri. 23.9. – grupa 11Pregledana
254701.11.2020Timski akcioni plan (nakon obuke) za temu Dan igreVera MiletićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajČet. 24.9. – grupa 18Pregledana
254501.11.2020Električna energijaSvetlana NikolićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Fizika, [Međupr. teme] Zelena ekonomijaUčitajČet. 24.9. – grupa 18Pregledana
254301.11.2020Dan planete ZemljeMilica LipovinaISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajČet. 24.9. – grupa 18Pregledana
254101.11.2020Grafičko prikazivanje podatakaSonja VlaovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 9[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajČet. 24.9. – grupa 18Pregledana
253901.11.2020Prošlost i sadašnjost, električna energijaBojana ŠiljakISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajČet. 24.9. – grupa 17Pregledana
253613.10.2020Dan naukeVeljko ŽižićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] GeografijaUčitajČet. 24.9. – grupa 15Pregledana
253401.11.2020Timski godišnji plana rada nastavnika vezanog za razvoj ključnih kompetencija učenika-tema Dan igreVasiljka CauševićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajČet. 24.9. – grupa 18Pregledana
253201.11.2020JesenIvana DragašISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajČet. 24.9. – grupa 16Pregledana
252809.10.2020,,Pilipenda,,Simo MatavuljMarica MilićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajPet. 25.9. – grupa 20Pregledana
252401.11.2020Dan planete ZemljeSandra StanojevićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] FizikaUčitajČet. 24.9. – grupa 18Pregledana
252001.11.2020Ribarceta sanAldina OmerovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društvaUčitajUto. 22.9. – grupa 08Pregledana
251701.11.2020Ja i drugi (Priroda i društvo)Jovana ŠobićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSri. 23.9. – grupa 14Pregledana
251301.11.2020Godišnja dobaSuzana JokićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajPet. 25.9. – grupa 21Pregledana
251001.11.2020SaobraćajGordana KontićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1, OŠ – 5, OŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPet. 25.9. – grupa 20Pregledana
250801.11.2020Godišnja dobaVeselinka AvramovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajPet. 25.9. – grupa 21Pregledana
250101.11.2020Jesnji plodoviSanida HajdarpašićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSri. 23.9. – grupa 13Pregledana
249701.11.2020DNK-između nauke i umjetnostiElma KahvedžićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [OŠ – Izborni] Preduzetništvo, [OŠ – Slobodne Akt.] Slobodne aktivnosti, [Međupr. teme] Zelena ekonomija, [Međupr. teme] Zaštita životne sredine, [Međupr. teme] Održivi gradovi i naselja, [Međupr. teme] Preduzetničko učenjeUčitajSri. 23.9. – grupa 13Pregledana
248701.11.2020Međunarodni dan djevojčica u ICT-uRajka MilatovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [Međupr. teme] Preduzetničko učenje, [Međupr. teme] Okvir-digitalna kompetencijaUčitajČet. 24.9. – grupa 15Pregledana
248522.10.2020Rijeke Crne GoreSuada ZoronjicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajPon. 21.9. – grupa 02Pregledana
247722.10.2020Albumi nam pricajuAna BakicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSri. 23.9. – grupa 13Pregledana
247301.11.2020Dan igreSnežana KneževićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajČet. 24.9. – grupa 15Pregledana
247101.11.2020Ljekovito Bilje našeg krajaRobert IvezajISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Albanski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSri. 23.9. – grupa 11Pregledana
246601.11.2020Zdrava ishrana-uslov zdravog životaDanijela VranesISCED 1 (OŠ 1-5 razred)5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajUto. 22.9. – grupa 07Pregledana
246401.11.2020Ljekovito bilje našeg krajaShaqe CamajISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Albanski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] FizikaUčitajSri. 23.9. – grupa 11Pregledana
245901.11.2020Dikotiledone i monokotiledone biljke-ljekovito bilje moga krajaIsmeta FatićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajPet. 25.9. – grupa 21Pregledana
245701.11.2020Prirodni brojevi u skupu NVioleta LukovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
245401.11.2020JesenNADA BOGAVACISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
244901.11.2020JesenIvana KljajićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajČet. 24.9. – grupa 15Pregledana
244701.11.2020INTEGRISANA NEDJELJA CSBH jezik i književnost, Informatika sa tehnikom, Matematika, Muzička kulturaIvan ObrenićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSri. 23.9. – grupa 11Pregledana
244501.11.2020Udahni VazduhMersad CikoticISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSri. 23.9. – grupa 11Pregledana
244101.11.2020Priprema_Voda_23.9._RTPljevljaVanja TerzićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSri. 23.9. – grupa 11Pregledana
243701.11.2020Obilježavanje Dana planete ZemljeTamara NikolićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajČet. 24.9. – grupa 17Pregledana
243101.11.2020Dan igreVera MiletićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 1[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajČet. 24.9. – grupa 18Pregledana
242801.11.2020Dan igreVasiljka CauševićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajČet. 24.9. – grupa 18Pregledana
242601.11.2020JesenTijana LakovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajSri. 23.9. – grupa 12Pregledana
242401.11.2020JEZERA CRNE GOREDUBRAVKA LEKIĆISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajUto. 29.9. – grupa 28Pregledana
241701.11.2020Uticaj metala na zdravlje lljudiVeselinka šćekićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Izborni] Zdravi stilovi životaUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
241501.11.2020Integracija ključnih kompetencija u obrazovnom sistemuIvana VukićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencijaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
241301.11.2020Priprema za casBrankica PupovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajUto. 22.9. – grupa 07Pregledana
241101.11.2020Priprema za nastavu koja implementira razvoj kljucnih kompetencijaBranka KastratovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencijaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
240901.11.2020Zdrava ishrana-uslov zdravog životaЛазар ЦупараISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Izborni] Vrednovanje prostora, [OŠ – Izborni] Zdravi stilovi života, [Međupr. teme] Zaštita životne sredine, [Međupr. teme] Preduzetničko učenjeUčitajUto. 22.9. – grupa 07Pregledana
240701.11.2020Nedjeljni ručakAnela MuricISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [Međupr. teme] Zdravstveno obrazovanje i vaspitanje, [Međupr. teme] Okvir-digitalna kompetencijaUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
240501.11.2020Voda i značaj vodeAna MilovicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] HemijaUčitajUto. 22.9. – grupa 07Pregledana
239901.11.2020Dan zdrave hraneMaja ŽujovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
239301.11.2020Osobine ekosistemaDragica KatnićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 9[OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajČet. 24.9. – grupa 18Pregledana
238001.11.2020Obnovljivi izvori energijeOmer KardovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSri. 23.9. – grupa 11Pregledana
237801.11.2020Moja domovinaNermina DurovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društvaUčitajUto. 22.9. – grupa 09Pregledana
237201.11.2020Zaštita životne sredine, Dan planete ZemljeSonja MićunovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [OŠ – Obavezne Akt.] Dani culture, tehnike I sportaUčitajPet. 25.9. – grupa 23Pregledana
237001.11.2020Minihidroeletrane: ekologija i/ili ekonomijaBranislav MiladinovicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Izborni] Uvod u programiranje, [Međupr. teme] Zelena ekonomija, [Međupr. teme] Zaštita životne sredine, [Međupr. teme] Preduzetničko učenjeUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
236801.11.2020Priprema za nastavu matematikeDarko ĐuraškovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
236601.11.2020Opišu drvenaste i zeljaste biljke(V razred);objasne karakteristike i najznačajnije predstavnike grupa biljnog carstvaRadisav MedojevićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
229507.10.2020Oralno zdravljeLjiljana DrpljaninISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] PrirodaUčitajPon. 21.9. – grupa 02Pregledana
228901.11.2020Dan planete ZemljeDubravka PeruničićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3, OŠ – 4, OŠ – 5[OŠ – Obavezni] Likovna kulturaUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
227901.11.2020RIMSKE CIFREGoran TrifunovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski jezik kao nematernji, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društvaUčitajPet. 25.9. – grupa 24Pregledana
227701.11.2020Ishrana i varenjeAnika JovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajUto. 22.9. – grupa 07Pregledana
227201.11.2020Dan planete ZemljeLucija PalibrkISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 8[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
226801.11.2020Trougao. Elementi trougla. Podjela trouglovaMihailo DjokicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 7[OŠ – Obavezni] Engleski jezikUčitajSri. 23.9. – grupa 13Pregledana
226601.11.2020Razlikovanje nezvaničnih tekstovaMilja BožovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Francuski jezik, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društvaUčitajPet. 25.9. – grupa 24Pregledana
226401.11.2020Albumi nam pričajuBiljana StanisicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
226201.11.2020Priprema za realizaciju KK na međupredmetnu temu,,Opišu drvenaste i zeljaste biljke(V razred);objasne karakteristike i najznačajnije predstavnike grupa biljnog carstva(Vl r))Radisav MedojevicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
226001.11.2020Živi svijet moga mjesta (Rijeke Bijelog Polja)Vesna JasnićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
225801.11.2020Rijeke Crne GoreMela GredicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski jezik kao nematernji, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
224101.11.2020PorodicaAmra DžukljanISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] II Strani jezik – Ruski jezik, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajUto. 22.9. – grupa 10Pregledana
223901.11.2020Izrada flajera – Dan planete ZemljeSladjana KnjeginjicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
223301.11.2020ZimaKatarina BulatoviISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSri. 23.9. – grupa 13Pregledana
223101.11.2020priprema za integrisanu nastavu – ZIMAKatarina BulatoviISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSri. 23.9. – grupa 12Pregledana
222901.11.2020JesenMilo BubanjaISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
222301.11.2020Mjerenje u fizici (dužina, masa, vrijeme i zapremina)Emina ČindrakISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] FizikaUčitajSri. 23.9. – grupa 11Pregledana
222001.11.2020KalendarMilica LukovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSri. 23.9. – grupa 14Pregledana
221801.11.2020Racionalni brojeviAdnan HadzicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajSri. 23.9. – grupa 14Pregledana
221601.11.2020Narodna književnostBiserina BaltićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnostUčitajSri. 23.9. – grupa 14Pregledana
221401.11.2020Racionalni brojeviNeđeljko RalevićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 7[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajSri. 23.9. – grupa 14Pregledana
221201.11.2020Algoritam i programDijana ZonjicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Izborni] Uvod u programiranjeUčitajSri. 23.9. – grupa 14Pregledana
221001.11.2020Narodne pjesmeAlma PljakićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Muzička kulturaUčitajSri. 23.9. – grupa 14Pregledana
220801.11.2020Periodni sistem elemenataNataša TmušićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] HemijaUčitajSri. 23.9. – grupa 14Pregledana
220401.11.2020Priprema nastave koja implementira razvoj ključnih kompetencijaSabina ČivovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSri. 23.9. – grupa 11Pregledana
220201.11.2020Biljni svijetNikola RaičevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajSri. 23.9. – grupa 14Pregledana
220001.11.2020Mikroskop i mikroskopiranjeTamara ArsovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1UčitajSri. 23.9. – grupa 14Pregledana
219801.11.2020GRAVITACIONE SILE U SUNČEVOM SISTEMUSafet KojićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Geografija, [OŠ – Obavezni] FizikaUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
219601.11.2020Odakle dolazi hranaNataša DragojevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] HemijaUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
219101.11.2020Hranim se zdravoIlma AličkovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajUto. 22.9. – grupa 09Pregledana
218901.11.2020Uticaj zdrave hrane na organizam i zdravlje čovjekaSanja MagovčevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajSri. 23.9. – grupa 11Pregledana
218701.11.2020VoceBranimirka RadojevicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
218201.11.2020JesenŠabo ĆemanISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPon. 21.9. – grupa 02Pregledana
216201.11.2020hemija-estriHajrija GačevićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1UčitajSri. 23.9. – grupa 14Pregledana
215601.11.2020Integrisana nastava – Kruženje vode u prirodiMarijana IlinčićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSri. 23.9. – grupa 12Pregledana
215227.09.2020Kruženje vode u prirodiMarijana IlinčićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajSri. 23.9. – grupa 12Pregledana
214801.11.2020Dan zdrave hraneAsima GrbovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
213321.10.2020Geometrijska tijela i figureNermina GarčevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
212927.09.2020Od cvijeta do plodaIvana ĐalovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Izborni] Građansko vaspitanjeUčitajPon. 21.9. – grupa 03Pregledana
212501.11.2020Očuvanje kulturne baštine.Elida HadzimusovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Poznavanje društvaUčitajPet. 25.9. – grupa 24Pregledana
212301.11.2020Energetika i okolina – uticaj vjetroelektrana na zivotnu sredinuDanilo LekicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencijaOŠ – 8UčitajUto. 22.9. – grupa 08Pregledana
212101.11.2020Agregatna stanjaJelena BlečićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPet. 25.9. – grupa 20Pregledana
211901.11.2020Procenti i razmjeraNataša ŠarovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 8[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Geografija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPet. 25.9. – grupa 20Pregledana
211701.11.2020Preduzetničko učenje, lutkarska predstavaNataša ŠarovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učitiOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [Međupr. teme] Preduzetničko učenjeUčitajPet. 25.9. – grupa 20Pregledana
211501.11.2020NediskriminacijaNataša ŠarovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPet. 25.9. – grupa 20Pregledana
211101.11.2020HRANIM SE ZDRAVOAzra PilicaISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajUto. 22.9. – grupa 07Pregledana
210901.11.2020ReciklažaZorica MiljanicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPet. 25.9. – grupa 22Pregledana
210701.11.2020CvijetIlinka LukićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] HemijaUčitajPet. 25.9. – grupa 20Pregledana
210301.11.2020Svjetski dan zastite zivotne sredineNataša ŠarovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajPet. 25.9. – grupa 20Pregledana
209201.11.2020Dan vodaJovana NenezićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5UčitajČet. 24.9. – grupa 15Pregledana
209027.09.2020Saobraćaj – raskrsnicaMarica ŠćekićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajČet. 24.9. – grupa 17Pregledana
208801.11.2020Dan zdrave hraneAsima GrbovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
208224.09.2020Godisnja dobaMarija KrulanovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski jezik kao nematernji, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPet. 25.9. – grupa 22Pregledana
208024.09.2020Rijeke Crne GoreDenisa ErovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvoUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
207624.09.2020Narušavanje prirodne ravnoteže -zagađenje i posljedice po živi svijetSamka KandićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
207424.09.2020VodaMira DejanovicISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Likovna kultura, [OŠ – Obavezni] Muzička kultura, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Fizičko vaspitanjeUčitajČet. 24.9. – grupa 15Pregledana
206724.09.2020Zagadivanje vazduha,vode i zemljistaMirjana IvanovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] HemijaUčitajČet. 24.9. – grupa 15Pregledana
206523.09.2020Snalaženje u prostoru – OrijentacijaDragica KastratovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] BiologijaUčitajČet. 24.9. – grupa 18Pregledana
200723.09.2020Биљке мога крајаEdin VišnjićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 3[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [Međupr. teme] Zaštita životne sredine, [Međupr. teme] Biodiverzitet, [Međupr. teme] Preduzetničko učenje, [Međupr. teme] Okvir-digitalna kompetencijaUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
200523.09.2020Planine i ravnice Crne Gore – Limska dolinaAleksandar BandovićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
197422.09.2020Pisanje i dizajn zvanične i nezvanične pozivniceMarija RončevićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanjaOŠ – 5[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
197022.09.2020Obrada tekstaVioleta VelickovicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 6UčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
196722.09.2020Književnost i pisci engleskog govornog područjaIvana AnđelićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Engleski jezik, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
196022.09.2020Izrada ankete i prikazivanje podatakaĐorđije RadovićISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 9[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
195722.09.2020Prosti i složeni brojeviLjiljana FilipovicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] IstorijaUčitajUto. 22.9. – grupa 06Pregledana
195122.09.2020Zaštita životne sredineEdin VišnjićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 4[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Priroda, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Slobodne Akt.] Računarska obrada i dizajn teksta, [Međupr. teme] Biodiverzitet, [Međupr. teme] Preduzetničko učenjeUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
183321.09.2020Radionica (izrada modela- lepeza)Hidajeta LukačISCED 2 (OŠ 6-9 razred)3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 1[OŠ – Obavezni] MatematikaUčitajPon. 21.9. – grupa 02Pregledana
181721.09.2020Priprema informatika 6 razredVioleta VelickovicISCED 2 (OŠ 6-9 razred)1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencijaOŠ – 6[OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPon. 21.9. – grupa 01Pregledana
181521.09.2020Zdrava ishranaEdin VišnjićISCED 1 (OŠ 1-5 razred)1. Kompetencija pismenosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencijaOŠ – 2[OŠ – Obavezni] Crnogorski-srpski bosanski hrvatski jezik i književnost, [OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Poznavanje društva, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikomUčitajPon. 21.9. – grupa 02Pregledana

Najnoviji Akcioni planovi

NazivČlanovi/ce timaUčitaj Akcioni plan
109262021-09-07Otpad nije smećeMilkica Čarmakprof. Jadranka Tršić, Gimnazija Niko Rolović, Bar prof. Milkica Čarmak, Gimnazija Niko Rolović, BarUČITAJ AKCIONI PLAN
106042021-07-07Timski Akcioni planMarko MarojevicJU Gimnazija „Stojan Cerović“ – Nikšić Hemija: Ratka Vulanović, Anka Koprivica, Ljubodrag Samardžić Matematika: Ana Djoković, Slavica Kontić – Šupljeglav, Andjelka Perošević, Marijana Utjesinović, Marija Marojević, Olivera Blagojević Fizika: Ana Radović, Zorica Vujović, Marko Marojević Biologija: Snežana Aleksić Informatika: Rada Todorović UČITAJ AKCIONI PLAN
104702021-06-16PLANIRANJE INTEGRCIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA KROZ GODIŠNJI PROGRAM RADAStojanka SavićStojanka Savić, direktor; Ajsela Kalač, profesor razredne nastave i Zehra Kalač, profesor razredne nastave…..JU OŠ “Miroslav Đurović”Bašča, RožajeUČITAJ AKCIONI PLAN
104602021-06-15OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADŽIĆ“ BERANE PLANIRANJE INTEGRACIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA KROZ GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2021/2022. ŠKOLSKU GODINUmirjana dobrasinovicVukadin Božović – direktor – OŠ”Vuk Kadarđzić” Berane Jelena Lekić – pomoćnik direktora – OŠ”Vuk Kadarđzić” Berane Mirjana Jolić – pedagoškinja – OŠ”Vuk Kadarđzić” Berane Mirjana Dobrašinović – prof. tehnike i i nformatike – OŠ”Vuk Kadarđzić” BeraneUČITAJ AKCIONI PLAN
104282021-06-14JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, NikšićZoran Drljević1. Mladen Perović – JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić – pomoćnik direktora 2. Mira Soldo – JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić – školski psiholog 3. Jelena Škuletić – JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić – školski pedagog 4. Dimitrije Đuričković – JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić – nastavnik psihologijaUČITAJ AKCIONI PLAN
103372021-06-14INTEGRACIJA KLJUČNIH KOMPETENCIJA KROZ GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2021/2022. ŠKOLSKU GODINUMarija VulanovicGoran Davidović, JU Prva srednja stručna škola, Nikšić Milojko Doderović, JU Prva srednja stručna škola, Nikšić mr Marija Vulanović, JU Prva srednja stručna škola, Nikšić Svetlana Mijušković, JU Prva srednja stručna škola, Nikšić Ana Vučinić, JU Prva srednja stručna škola, NikšićUČITAJ AKCIONI PLAN
102272021-06-06Planiranje integracije ključnih kompetencija kroz godišnji plan rada školske 2020/2021.godineSenida KučSenida Kuč, JU OŠ “Daciće”, Rožaje Ševćet Dacić, JU OŠ “Daciće”, Rožaje Haxhi Lajqi, JU OŠ “Daciće”, RožajeUČITAJ AKCIONI PLAN
102252021-06-04Akcioni planVinka DjurovicVinka Đurović Milka JokovićUČITAJ AKCIONI PLAN
101622021-06-04Fehmija Dautović1. Fehmija Dautović, JU OŠ “Balotiće” u Balotićima- Rožaje 2. Aida Skarep, JU OŠ “Balotiće” u Balotićima- Rožaje 3. Azra Tahirović, JU OŠ “Balotiće” u Balotićima- Rožaje 4. Džana Husović, JU OŠ “Balotiće” u Balotićima- Rožaje 5. Aldina Kastrat, JU OŠ “Balotiće” u Balotićima- Rožaje UČITAJ AKCIONI PLAN
100422021-06-02Asmir HasovicAsmir Hasović, direktor JUOŠ ,,Donja Lovnica” Rožaje Aida Skarep, pedagog, JUOŠ ,,Donja Lovnica” Rožaje Almira Murić, profesor engleskog jezika, JUOŠ ,,Donja Lovnica” Rožaje Ifeta Kalač, nastavnica matematike, JUOŠ ,,Donja Lovnica” Rožaje Munirka Škrijelj, profesor razredne nastave, JUOŠ ,,Donja Lovnica” RožajeUČITAJ AKCIONI PLAN
99942021-05-31Značaj fizičke aktivnosti za zdravlje ljudiSelma KajevićSelma Kajević- OŠ ”Vuk Karadžić ” Bijelo Polje Melisa Brzać- OŠ ”Vuk Karadžić ” Bijelo Polje UČITAJ AKCIONI PLAN
99592021-05-30Grafički prikaz zastupljenosti metala i nematala u prirodiJelisava GarovićUČITAJ AKCIONI PLAN
99062021-05-28AKCIONI PLAN ZA IMPLEMENTACIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA u 2020/21. školskoj godiniIbro SkenderovićProf. dr Ibro Skenderović – direktor škole – mr Jasmina Kurpejović – pom. direktora – Vasvija Ademović –nastavnica matematike JUOŠ ,,Mustafa Pećanin” RožajeUČITAJ AKCIONI PLAN
98642021-05-27Akcioni plan-ključne kompetencije-Srednja stručna škola RožajeZineta HotZineta Hot-Direktorka Denisa Čolović- Pomoćnica direktorke Almera Bibić- pedagoškonja Eldin Cikotić – ICT koordinatorUČITAJ AKCIONI PLAN
98562021-05-26Kruženje vodeElma ĆemanElma Ćeman, OŠ “Savin Bor” Petnjica Mersudin Rastoder, OŠ “Savin Bor” Petnjica Ismet Prentić, OŠ “Savin Bor” PetnjicaUČITAJ AKCIONI PLAN
97352021-05-24Upoznavanje sa abstraktnom umjetnostiFitore HakajUČITAJ AKCIONI PLAN
97322021-05-24Posjeta Etno sela ,,Vuković“Aida ŠahmanovićAida Šahmanović ,JUOŠ,,Hajro Šahmanović” ,nastavnica razredne nastaveUČITAJ AKCIONI PLAN
96802021-05-20Obilježavanje Dana biodiverzitetaMilica JokićMaja Dragić- OŠ “Milovan Jelić”, Bijelo Polje Milica Jokić- OŠ “Milovan Jelić”, Bijelo Polje Velida Hasanović- OŠ “Milovan Jelić, Bijelo Polje Bojan Varagić- OŠ “Milovan Jelić”, Bijelo PoljeUČITAJ AKCIONI PLAN
94872021-05-14Timski Akcioni planSafet Klimenta Safet Klimenta-JUOŠ ,,Bać”-Rožaje -Đuzida Klimenta-JUOŠ ,,Bać”-Rožaje -Ernad Dacić-JUOŠ ,,Bać”-Rožaje -Mersada Šutković-JUOŠ ,,Bać”-Rožaje -Mujesira Kurpejović-JUOŠ ,,Bać”-Rožaje -Fatima Dupljak-JUOŠ ,,Bać”-Rožaje -Šerif Murić-JUOŠ ,,Bać”-Rožaje- Ernes Murić-JUOŠ ,,Bać”-Rožaje -Saliha Nurković–JUOŠ ,,Bać”-Rožaje UČITAJ AKCIONI PLAN
88212021-05-06Dan planete ZemljeEmir AvdicOS “25. Maj Rozaje” Halit Nurković, Enisa Hasić Duraković, Armin Nurković, Ramajana Nokić, Larisa Hodžić Nurković, Eldina Murić, Emir Avdić, Marinko Radević, Mirsada Kalač, Soko Kuč, Zoran Bulatović, Kurtan Čindrak, Senad Tahirović, Emina Tahirović, Ibrahim Kurpejović, Damir Feleć, Mirsan Kalač, Kalač NejmaUČITAJ AKCIONI PLAN
71962021-04-27Akcioni plan – Cvijetalma DacićAgović Munirka, Kovačević Branka, Monić Almasa, Dacić Ajkuna-Alma, Halilović Mersiha, Nikč Selvija – JUOŠ ,,25. maj” Rožaje Valdete Brashnjani – JUOŠ ,,Maršal Tito” UlcinjUČITAJ AKCIONI PLAN
63012021-04-23New PostArsim Cuca1.Luljeta Avdiu Cura 2.Rita Avdić 3.Mustaf Bardhi 4.Arsim Kasneci 5.Adem Kovaçi 6.Fatmir Jahja 7.Edina Mehmedi 8.Arjeta Telić 9.Lindita Isljamović 10.Miralem Hoxha 11.Izet Kasnecović 12.Arjeta Kurti UČITAJ AKCIONI PLAN
62192021-04-21New PostZymer KukajZymer Kukaj ,OS ˝Hajro Sahmanovic˝ ,Plav Samra Markisic ,OS ˝Hajro Sahmanovic˝ ,Plav Nusreta Bektesevic, OS ˝Hajro Sahmanovic˝ ,Plav Azra Palavrtic, OS ˝Hajro Sahmanovic˝ ,Plav Jelena Komatina, OS ˝Hajro Sahmanovic˝ ,PlavUČITAJ AKCIONI PLAN
61802021-04-20New PostSelmir PurisicSelmir Purisic JU OŠ Hajro SahmanovicUČITAJ AKCIONI PLAN
59102021-03-31Brinem o zdravlju( drugi razred)Mirela LjaićČlanovi tima su prof.razredne nastave OŠ,,25.maj” Erdana Murić, Emina Redžović, Edin Nurković i Enisa ŠutkovićUČITAJ AKCIONI PLAN
58992021-03-30TurizamRabija SukalicVerica Janković, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Šefkije Selaj, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Amra Mećikukić, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Fadile Sukaliq, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Dritan Mustafa, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Špresa Đenčić, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Mimoza Alović, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Fortesa Perović, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Naile Llolla, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Arijana Kollari, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Teuta Hoxha, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Medina Lajka, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Aiše Telja, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Dilja Zadrima, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Havo Kurti, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Šaće Nuculović, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Selim Tula, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Lena Lukiq, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Vjollca Marshiq, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Ranka Milošević, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Binasa Coković, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Gordana Glendža, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Ljumnije Metanović, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Rabija Sukalić, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Brankica Ražnatović, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Florina Ibrahimi, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Emina Muja, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Mersiha Mavrić, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj Vera Filipović, JU OŠ Maršal Tito, Ulcinj UČITAJ AKCIONI PLAN
58292021-03-30Drvo mira – maslinaOŠ Djerdj Kastrioti Skenderbeu OstrosOS “Đ.K.Skenderbeu” – Ostros, Bar 1. Sami Dodić, prof. razredne nastave 2. Besarta Cuković, prof. razredne nastave 3. Jasmina Dragović, prof. razredne nastave 4. Aiša Kolić, nast. razredne nastave 5. Tahir Bajraktari, nast. matematike 6. Sabri Kanaći, nast. informatike sa tehnikom 7. Sead Popoviq, prof. biologije i hemije UČITAJ AKCIONI PLAN
58122021-03-29Brinem o zdravljuMirela LjaićČlanovi tima su profesorice razredne nastave OŠ ,,25.maj” Rožaje: mr Sabaheta Muković, Sanela Adrović Adela Kalač, Mirela Ljaić i Amra MurićUČITAJ AKCIONI PLAN
57522021-03-29Zaštita životne sredineDaliborka GlišićDaliborka Glišić, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; Tamara Jovićević, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; Vesna Daković, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; VesnaVidaković, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; Aleksandar Bjelajac, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; Suzana Novićević, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; Zorica Gojković, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; Svetlana Mugoša, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; Marina Kapa, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; Biljana Vlahović, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; Tamara Asanović, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; Marina Marković, JUOŠ “Vlado Milić” – Podgorica; UČITAJ AKCIONI PLAN
56912021-03-24PLANIRANJE INTEGRACIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA KROZ GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINUDuška BlečićDuška Blečić, PRNŠ koordinator Saša Rabrenović, pomoćnik direktora Milena Dulović, pomoćnik direktora
56742021-03-20Međunarodni praznik žena Osmi martAnđela KneževićAnđela Knežević Veselinka Brnović Savo Miranović Anja Marković OŠ ” VLADO MILIĆ” PODGORICAUČITAJ AKCIONI PLAN
51632021-02-26Covid -19danijela.bokanČlanovi tima za integraciju ključnih kompetencija u JU Gimnazija Cetinje Danijela Bokan(direktorica), Petar Špadijer(biologija), Svetlana Ivanović(geografija), Sanja Jelić(istorija), Tamara Mitrović(matematika), Tatjana Zeković(francuski jezik)UČITAJ AKCIONI PLAN
47612021-01-30Linearna funkcijaMiodrag RakovićAleksandar Bošković ,Gimnazija “Niko Rolović” Bar Ljiljana Raković ,Gimnazija “Niko Rolović” Bar Miodrag Raković ,Gimnazija “Niko Rolović” BarUČITAJ AKCIONI PLAN
46402021-01-28O prirodi u prirodiNikola RadojičićTatjana Nenezić – profesorica razredne nastave, JU OŠ ,,Milija Nikčević” Marija Papić – profesorica razredne nastave, JU OŠ ,,Milija Nikčević” Milica Banović – profesorica razredne nastave, JU OŠ ,,Milija Nikčević” Ana Krstajić – profesorica razredne nastave, JU OŠ ,,Milija Nikčević” Snežana Popović – profesorica razredne nastave, JU OŠ ,,Milija Nikčević” Ivana Krsmanović – profesorica fizike, JU OŠ ,,Milija Nikčević” Miljana Marušić – profesorica biologije, JU OŠ ,,Milija Nikčević” Slobodanka Mitrić – nastavnica biologije i hemije, JU OŠ ,,Milija Nikčević” Nikola Radojičić – profesor matematike, JU OŠ ,,Milija Nikčević” Ljiljana Vučić – profesorica matematike, JU OŠ ,,Milija Nikčević” Jasna Todorović – profesorica matematike, JU OŠ ,,Milija Nikčević”UČITAJ AKCIONI PLAN
46362021-01-28Talasno kretanjeGordana PejovicVladimir Popović (fizika ),Gimnazija “Slobodan Škerović”,Podgorica Nela Dubak (fizika ),Gimnazija “Slobodan Škerović”,Podgorica Ana Aranitovic (matematika ),Gimnazija “Slobodan Škerović”,Podgorica, Gordana Pejović (matematika ),Gimnazija “Slobodan Škerović”,Podgorica Belada Viktorija (matematika ),Gimnazija “Slobodan Škerović”,Podgorica Marijeta Jovićević (matematika ),Gimnazija “Slobodan Škerović”,Podgorica Milisav Šćepanović (fizika ),Gimnazija “Slobodan Škerović”,Podgorica UČITAJ AKCIONI PLAN
46322021-01-28Talasno kretanjeMarijeta JovicevicŠkola: JU Gimnazija “Slobodan Škerović”, Podgorica. Nastavnici (sa predmetima): Nela Dubak (fizika), Milisav Šćepanović (fizika), Vladimir Popović (fizika), Ana Aranitović (matematika), Gordana Pejović (matematika), Marijeta Jovićević (matematika), Viktorija Belada (matematika), Jelena Dakić (matematika) UČITAJ AKCIONI PLAN
46162021-01-26Izrada aplikacije za upotrebu dijela Periodnog sistema elemenataAna DrobnjakProfesori – Informatike: Leposava Dulović, Mira Radović; Hemije: Rajka Šebek; Matematike: Ana Drobnjak, Danka Gajtanović Bubanja; Fizike: Dušica Pavićević; Elektrotehnike: Marina Karadzić, Gordana Radović, Danko Konatar, Dragan Simonović, Elektro-ekonomska škola Bijelo PoljeUČITAJ AKCIONI PLAN
45922021-01-23Akcioni planVesna MatovićUČITAJ AKCIONI PLAN
41852020-12-16Regulisanje osvetljenja u prostoriji primjenom DimeraAna DrobnjakVera Rakonjac, Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje Danijela Karličić,Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje Velibor Karličić, Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje Radomir Ćinćur, Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje UČITAJ AKCIONI PLAN
41732020-12-16Izrada aplikacije za upotrebu dijela Periodnog sistema elemenataAna DrobnjakRajka Šebek, Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje Dušica Pavićević, Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje Leposava Dulović, Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje Mira Radović, Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje Ana Drobnjak, Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje Danka Bubanja, Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje Gordana Radović, Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje Marina Karadžić, Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje Danko Konatar, Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo PoljeUČITAJ AKCIONI PLAN
41672020-12-15ZLATNI PRESJEKMilanka SredanovićMilanka Sredanović, JU Srednja građevinsko-geodetska škola “Inž. Marko Radević”, Podgorica Vidosava Vujošević, JU Srednja građevinsko-geodetska škola “Inž. Marko Radević”, Podgorica Gordana Popivoda, JU Srednja građevinsko-geodetska škola “Inž. Marko Radević”, Podgorica Tatjana Radević, JU Srednja građevinsko-geodetska škola “Inž. Marko Radević”, Podgorica Dejana Mijušković, JU Srednja građevinsko-geodetska škola “Inž. Marko Radević”, Podgorica Tanja Perović, JU Srednja građevinsko-geodetska škola “Inž. Marko Radević”, PodgoricaUČITAJ AKCIONI PLAN
41212020-12-11Modna revijaMarija StankovićDanilo Mugoša – JUSSŠ “Spasoje Raspopović” – Podgorica Milenko Bogojević – JUSSŠ “Spasoje Raspopović” – Podgorica Dejan Milunović – JUSSŠ “Spasoje Raspopović” – Podgorica Milena Vujović – JUSSŠ “Spasoje Raspopović” – Podgorica Anja Lalević – JUSSŠ “Spasoje Raspopović” – Podgorica Marija Stanković – JUSSŠ “Spasoje Raspopović” – Podgorica Snezana Vukicević – JUSSŠ “Spasoje Raspopović” – Podgorica Ivana Petrović – JUSSŠ “Spasoje Raspopović” – Podgorica UČITAJ AKCIONI PLAN
40102020-12-01Klimatske promjeneMirela ĆemanMirela Ćeman, prof. informatike Marijana Barjaktarović, prof. ekonomske grupe predmeta Elmaza Muratović, prof. hemije Amor Hasić, prof. matematike Daliborka Božović, prof. ekonomske grupe predmeta UČITAJ AKCIONI PLAN
39572020-11-25JU Srednja stručna škola, Ključne kompetencije 2020/21.Branislav KneževićBranislav Knežević, direktor Milanka Okuka, pedagog Darko Jelić, ICT koordinator Merima Đukić Savić, nastavnik biologijeUČITAJ AKCIONI PLAN
35802020-11-23tRI SUSRETAVera HakajUČITAJ AKCIONI PLAN
35752020-11-23Karakteristike zvuka i način prostiranja zvučnog talasaSpasoje PapićNada Vemić, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Nikola Kojović, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Ana Vujović, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Dragica Milentijević, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Olga Nišavić, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Olivera Ivanović, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Radmila Čogurić, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Dijana Bulatović, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Biljana Šuković, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Jelena Šćekić, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Vesna Ćalasan, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Zoran Radulović, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica Spasoje Papić, ETŠ “Vaso Aligrudić”, Podgorica.UČITAJ AKCIONI PLAN
35702020-11-18Elektronski otpadMirka PopadićTanja Dragašević – profesorica biologije, Gimnazija “ Tanasije Pejatović” Pljevlja Mirka Popadić– profesorica informatike, Gimnazija “ Tanasije Pejatović” Pljevlja Slobodan Mentović– profesor fizike, Gimnazija “ Tanasije Pejatović” Pljevlja Dejan Joksović – profesor matematike, Gimnazija “ Tanasije Pejatović” Pljevlja Elvira Hrastovina – profesorica hemije,Gimnazija “ Tanasije Pejatović” Pljevlja Maja Vučinić Dragašević – profesorica matematike, Gimnazija “ Tanasije Pejatović” Pljevlja Marijana Despotović – profesorica matematike, Gimnazija “ Tanasije Pejatović” Pljevlja Snežana Vuković – profesorica biologije, Gimnazija “ Tanasije Pejatović” Pljevlja UČITAJ AKCIONI PLAN
34472020-11-23PLANIRANJE INTEGRACIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA KROZ GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINULjiljana BajčetićLjiljana Bajčetić, Gimnazija “Tanasije Pejatović” Pljevlja Vesna Kastratović, Gimnazija “Tanasije Pejatović” Pljevlja Ivana Vukašinović, Gimnazija “Tanasije Pejatović” PljevljaUČITAJ AKCIONI PLAN
34452020-11-23PLANIRANJE INTEGRACIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA KROZ GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINULjiljana BajčetićLjiljana Bajčetić, Gimnazija “Tanasije Pejatović” Pljevlja Vesna Kastratović; Gimnazija “Tanasije Pejatović” Pljevlja Ivana Vukašinović; Gimnazija “Tanasije Pejatović” PljevljaUČITAJ AKCIONI PLAN
34082020-11-18EnergijaAida KolašinacUČITAJ AKCIONI PLAN
33972020-11-23Tipovi naselja i vode u njimaSonja KrgovićHadija Mulić, profesor biologije i ekologije Safet Muratović, nastavnik fizičkog vaspitanja Arnela Kijamet, profesor razredne nastave Sonja Krgović, nastavnik razredne nastave Alisa Muratović, master razredne nastave OŠ” Vladislav Sl. Ribnikar” Bijelo Polje – Rasovo UČITAJ AKCIONI PLAN
32422020-11-23PLANIRANJE INTEGRACIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA KROZ GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINUVera AdžićJUOŠ”BRANKO BOŽOVIĆ” -PODGORICA Autori: 1. Gordana Klikovac,direktorica 2. Milica Stanković,pomoćnica direktorice 3. Adžić Vera ,koordinator za PRNŠ UČITAJ AKCIONI PLAN
31942020-11-23PLANIRANJE INTEGRACIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA KROZ GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINUGordana TomaševićGordana Tomašević, direktorica Ana Knežević, nastavnik dizajnerske grupe predmeta JUSLŠ “Petar Lubarda” CetinjeUČITAJ AKCIONI PLAN
31902020-11-18Akcioni plan ključne kompetencije u obrazovanjuSnežana BožovićJasminka Šćepanović, JU OŠ ”Stefan Mitrov Ljubiša”, Budva Amina Hasanbegović, JU OŠ ”Stefan Mitrov Ljubiša”, Budva Snežana Božović, JU OŠ ”Stefan Mitrov Ljubiša”, BudvaUČITAJ AKCIONI PLAN
31882020-11-23JUOŠ Boško Strugar Akcioni planMiodrag AndrovićMiodrag Andrović Mirijana Mijović Rukovodioci Stručnih AktivaUČITAJ AKCIONI PLAN
31742020-11-18Akcioni plan – KK 1 SSŠ Spasoje RaspopovićVesko MihailovićLjeposava Vuksanović, direktor, Vesko Mihailović, član Odbora za kvalitet, Aleksandra Babović, eko-koordinatorUČITAJ AKCIONI PLAN
31722020-11-18Akcioni plan za realizaciju ključnih kompetencijaMilosava NikolićMijović Momir, JU OŠ “Braća Bulajić” Vilusi Nikolić Milosava, JU OŠ “Braća Bulajić” Vilusi Kapešić Snežana, JU OŠ “Braća Bulajić” Vilusi Draganić Marina, JU OŠ “Braća Bulajić” Vilusi Raičević Danka, JU OŠ “Braća Bulajić” Vilusi UČITAJ AKCIONI PLAN
31682020-11-23PLANIRANJE INTEGRCIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA KROZ GODIŠNJI PROGRAM RADAMirjana LučićMirjana Lučić, JU OŠ “Kekec” , Sutomore Nataša Radović, JU OŠ “Kekec” , Sutomore Dragan Marković, JU OŠ “Kekec” , Sutomore Maja Trtović, JU OŠ “Kekec” , Sutomore Zorica Vučeljić, JU OŠ “Kekec” , Sutomore Dejan Paladin, JU OŠ “Kekec” , Sutomore Marijana Vasović, JU OŠ “Kekec” , SutomoreUČITAJ AKCIONI PLAN
31662020-11-23PLANIRANJE INTEGRACIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA KROZ GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINUBojana Radović TerbecMomir Dragićević, JUSMŠ “Ivan Goran Kovačić” Herceg Novi Milan Pušica, JUSMŠ “Ivan Goran Kovačić” Herceg Novi Ljiljana Karanović, JUSMŠ “Ivan Goran Kovačić” Herceg Novi Bojana Radović Terbec, JUSMŠ “Ivan Goran Kovačić” Herceg NoviUČITAJ AKCIONI PLAN
31642020-11-23Integracija ključnih kompetencija u godišnji plan rada školeRadmila BajkovićUČITAJ AKCIONI PLAN
31602020-11-23PLANIRANJE INTEGRACIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA KROZ GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINUDul Asllani1. Dul Asllani, JU OŠ “Marko Nuculović”, Ulcinj direktor 2. Silvija Marniković, JU OŠ “Marko Nuculović” , Ulcinj, koordinator za PRNŠ 3. Ivana Đurković, JU OŠ “Marko Nuculović”, Ulcinj, prof. CSBH jezika i književnosti UČITAJ AKCIONI PLAN
31562020-11-23Integracija ključnih kompetencija u godišnji plan rada školeRadmila BajkovićUČITAJ AKCIONI PLAN
31542020-11-23JU OŠ “Anto Đedović” – Akcioni plan: Integracija ključnih kompetencijaMilica JoksimovićStanka Vukčević, OŠ “Anto Đedović”, Bar Vlatka Gažević Marković, OŠ “Anto Đedović”, Bar Milica Joksimovic, OŠ “Anto Đedović”, BarUČITAJ AKCIONI PLAN
31522020-11-23PLANIRANJE INTEGRACIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA KROZ GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINUBozo Perovic JU GIMNAZIJA KOTOR 1. Božo Perović, direktor 2. Jelena Vukšić, prof matematike 3. Milena Nenadović, pedagog UČITAJ AKCIONI PLAN
31302020-11-18Akcioni plan JU OŠ ,,Srbija”, Stari BarElda HodžićJosip Ćinćur, direktor Elda Hodžić, pedagog Jadranka Marković, nastavnikUČITAJ AKCIONI PLAN
30012020-11-23Ključne kompetencije – akcioni plan za šk.2020/2021.godinuBiljana Petrović-NjegošVeljko Botica, direktor i Biljana Petrović-Njegoš, pedagog; Srednja pomorska škola, KotorUČITAJ AKCIONI PLAN
29992020-11-18Implementacija klju;nih kompetencijaGordana ArsovićZoja Bojanić Lalović, direktorica Gordana Arsović, pedagogica Ivana Ilić, profesorica Irena Pavlović, profesorica Katarina Popović, profesoricaUČITAJ AKCIONI PLAN
29972020-11-23Planiranje integracije ključnih kompetencijaStanka AbramovićStanka Abramović Rada Perišić Dušan Pejović JU Srednja stručna škola CetinjeUČITAJ AKCIONI PLAN
29892020-11-18Akcioni plan JU Druga osnovna školaSonja RadovićAna Nikezić Martinović, direktorica Sonja Radović, psihološkinja Zorica Joksimović, profesorica csbh jezika i književnosti UČITAJ AKCIONI PLAN
29782020-11-23OŠ Milan Vuković Akcioni plan – KKSiniša BrajovićSiniša Brajović, direktor Gordana Mićunović, pedagog Mira Krulanović, prof. informatike sa tehnikom JU OŠ “Milan Vuković”, Herceg NoviUČITAJ AKCIONI PLAN
29712020-11-18Akcioni plan Gimnazija Niko Rolović BarMarija ĐonovićSlavica Vujović, Gimnazija “Niko Rolović” BarUČITAJ AKCIONI PLAN
29672020-11-23Planiranje integracije ključnih kompetencija kroz godišnji program rada škole za 2020/2021.Dragutin ŠćekićTamara Radonjić Dragutin ŠćekićUČITAJ AKCIONI PLAN
29602020-11-23Planiranje integracije ključnih kompetencija kroz Godišnji program rada za 2020/2021. školsku godinu JU OŠ “Orjenski bataljon” – BijelaJARMILA RADOVIĆJarmila Radović, JU OŠ “Orjenski bataljon” – Bijela; Herceg Novi Dragica Banićević, JU OŠ “Orjenski bataljon” – Bijela; Herceg Novi Radovan Kosović, JU OŠ “Orjenski bataljon” – Bijela; Herceg Novi Sonja Bokan, JU OŠ “Orjenski bataljon” – Bijela; Herceg Novi Sanja Radović, JU OŠ “Orjenski bataljon” – Bijela; Herceg Novi Vinka Šarenac, JU OŠ “Orjenski bataljon” – Bijela; Herceg Novi Mira Crnogorac, JU OŠ “Orjenski bataljon” – Bijela; Herceg Novi Marina Vujičić, JU OŠ “Orjenski bataljon” – Bijela; Herceg Novi Zlata Crnogorčević, JU OŠ “Orjenski bataljon” – Bijela; Herceg Novi Slađana Vujović, JU OŠ “Orjenski bataljon” – Bijela; Herceg Novi Jovana Vučković, JU OŠ “Orjenski bataljon” – Bijela; Herceg Novi UČITAJ AKCIONI PLAN
29552020-11-23PLANIRANJE INTEGRACIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA KROZ GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLE ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINUButo AbdovićSrećko Kljajić, JU SSŠ “Ivan Uskoković” Podgorica Mirjana Vukčević, JU SSŠ “Ivan Uskoković”, Podgorica Buto Abdović, JU SSŠ “Ivan Uskoković”, PodgoricaUČITAJ AKCIONI PLAN
29492020-11-23Planiranje integracije ključnih kompetencija kroz Godišnji program rada škole za 2020/2021. školsku godinuDragana ŠćepanovićUČITAJ AKCIONI PLAN
29232020-11-18Akcioni plan KK MeksikoElda Džanković IbrišimovićElda Džanković Ibrišimović,- JUOŠ”Meksiko”,Bar Lejla Bubić -JUOŠ”Meksiko”,BarUČITAJ AKCIONI PLAN
29212020-11-23JU OŠ “Tucanje”Sejdo ČilovićSejdo Čilović, Mira Dejanović, Biljana Vulić, Anela Škrijelj, Jelena Vujović, Anis Mehović JUOŠ”Tucanje”, Tucanje, PetnjicaUČITAJ AKCIONI PLAN
29172020-11-18Akcioni plan za implementaciju ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne GoreAleksandar VulićAleksandar Vulić, JU OŠ Ivo Visin, Kotor Stojanka Pištinjat, JU OŠ Ivo Visin, KotorUČITAJ AKCIONI PLAN
29082020-11-18Akcioni plan za izvođenje nastaveMujesira DautovićUČITAJ AKCIONI PLAN
29062020-11-18Akcioni plan za školsku 2020/2021.Maja RadovićUČITAJ AKCIONI PLAN
29032020-11-18Akcioni plan za školsku 2020/2021.Maja RadovićUČITAJ AKCIONI PLAN
28922020-11-18Akcioni plan – Ekonomska škola “Mirko Vešović” PodgoricaGorica MarkovićUČITAJ AKCIONI PLAN
28852020-11-23Integracija ključnih kompetencijaLejla BubićUČITAJ AKCIONI PLAN
28712020-11-23Planiranje ključnih kompetencija kroz godišnji program rada škole za 2020/2021. školsku godinuIvica ToševIvica Tošev, direktor Snežana Graić Vučković, pedagogUČITAJ AKCIONI PLAN
28492020-11-23Projekat ,,Vode zavičaja”Rajka AntovićVera Popović – profesor fizike i hemije Ana Đurđić – profesor matematike Lola Đukanović – profesor razredne nastave Rajka Antović – profesor razredne nastave Biljana Perišić – profesor razredne nastave JU OŠ „Jagoš Kontić“ Nikšić UČITAJ AKCIONI PLAN
28412020-11-23Razvoj zajedniceMajda RedzepagicUČITAJ AKCIONI PLAN
28372020-11-23Jezera Crne GoreMirjana Bošković Dubravka Lekić,Branko Anđić,Sanja Vujović,Ivana Ulićević i Lidija Zečević, svi iz JU OŠ”Radojica Perović”-PodgoricaUČITAJ AKCIONI PLAN
28292020-11-23Integracija ključnih kompetencijaGordana ArsovićZoja Bojanić Lalović, Gordana Arsović, Irena Pavlović, Ivana Vujović Ilić, Katarina PopovićUČITAJ AKCIONI PLAN
28272020-11-18Akcioni planSlavka MirkovićSlavka Mirković- direktorica Stojanka Pištinjat- pedagogica JU OŠ ” Veljko Drobnjaković”- RisanUČITAJ AKCIONI PLAN
28252020-11-18Akcioni plan za implementaciju ključnih kompetencija za 2020/21.godinuMiodrag ŠćepanovićMiodrag Šćepanović, direktor Milica Raičević, koordinator za PRNŠ Ana Vujović, predsjednik Prirodno-matematičkog aktiva JU OŠ “Mirko Srzentić” PetrovacUČITAJ AKCIONI PLAN
28002020-11-23Razvijanje digitalnih kompetencija kroz izazove Online nastaveJelena Golubović TanjevićZorica Ičević, pedagog, JU ŠSVSO Sergije Stanić, Podgorica Jelena Golubović Tanjević, nastavnica engleskog jezika, JU ŠSVSO Sergije Stanić, PodgoricaUČITAJ AKCIONI PLAN
27982020-10-13Planiranje integracije ključnih kompetencija kroz Godišnji plan rada sekcije Mladih Eko- reporteraMilica JelićUČITAJ AKCIONI PLAN
27882020-10-13Akcioni plan za izvođenje nastave:Enis HasićHasić Enis, JUOŠ “Milun Ivanović”, Biševo Tahirović Džibo, JUOŠ “Milun Ivanović”, Biševo Bulatović Slavica, JUOŠ “Milun Ivanović”, Biševo Dautović Mujesira, JUOŠ “Milun Ivanović”, Biševo Luboder Mirela, JUOŠ “Milun Ivanović”, BiševoUČITAJ AKCIONI PLAN
27672020-11-23ZDRAVA ISHRANASanja JanjićJU OŠ ” Ivan Vušović” Vidrovan- Nikšić Ljiljana Vujičić -nastavnica biologije Mirjana Nikolić-nastavnica matematike Zorica Batrićević -prof. razredne nastave Jelena Jevrić- prof. razredne nastave Sanja Janjić-pedagoškinjaUČITAJ AKCIONI PLAN
26572020-10-09implementacija ključnih kompetencijaVeselin PićurićDirektor Veselin Pićurić, pomoćnica direktora Danka Markuš, pedagog škole Selma Šabotić ETŠ “Vaso Aligrudić” Podgorica.UČITAJ AKCIONI PLAN
26312020-10-08Ključne kompetencijeDragana Stijovicdirektor:Mr Igor Vukanic,JUOŠ,, Hajro Šahmanović “Plav pom.direktora:Samir Pejčinović ,JUOŠ,, Hajro Šahmanović”Plav dipl.psiholog:Dragana Stijović JUOŠ,, Hajro Šahmanović” Plav dipl.pedagog:Slavko Garcevic JUOŠ,, Hajro Šahmanović” Plav UČITAJ AKCIONI PLAN
26212020-10-08Prošlost svoga mjestaVinka DjurovicVinka Đurović, Milka Joković-JUOŠ,,Janko Mićunović”-MoštanicaUČITAJ AKCIONI PLAN
25222020-10-07Integrisana nastavaAldina OmerovicAldina Omerovic prof.razredne nastave Osnovna skola ,, Balotice,, Aldina Kastrat prof.razredne nastave Osnovna skola ,, Balotice,, UČITAJ AKCIONI PLAN
24992020-10-07PLANIRANJE INTEGRACIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA KROZ GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLE ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINUVera Božović1. Vera Božović, direktorica 2. mr Nada Mitrović, pedagog JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović”, NikšićUČITAJ AKCIONI PLAN
24932020-10-07PLANIRANJE INTEGRACIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA KROZ GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLE ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINURajka Milatović1. Vera Božović, direktorica 2. mr Nada Mitrović, pedagog JU OŠ “Mileva LajovićLalatović”, NikšićUČITAJ AKCIONI PLAN
24912020-10-07PLANIRANJE INTEGRACIJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA KROZ GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINUNevenka DakovićNikola Rakojević Nevenka Daković Vera Miletić Snežana Knežević JU OŠ “Radoje Čizmović”-Ozrinići, NikšićUČITAJ AKCIONI PLAN
24892020-10-07Narušavanje prirodne ravnoteže-zagađenje i posljedice po živi svijetSamka KandićUČITAJ AKCIONI PLAN
24832020-10-07Obilježavanje Dana planete ZemljeZoran VujadinovicOsnovna škola “Braća Labudović”, Nikšić Tamara Radulovic Jelena BojovićUČITAJ AKCIONI PLAN
24812020-10-07Obilježavanje Dana planete ZemljeZoran VujadinovicTamara Nikolić, prof. Biolojije Jelena Bojović, prof. MatematikeUČITAJ AKCIONI PLAN
24012020-10-05Nedjeljni ručakAnela MuricAnela Murić – JU OŠ “Bać”, Rožaje Kumrija Klimeta – JU OŠ “Bać”, Rožaje Denis Kurbardović – JU OŠ “Bać”, RožajeUČITAJ AKCIONI PLAN
22562020-10-02Dan vodaZoran VujadinovicOsnovna škola “Braća Labudović” Nikšić: Profesorice razredne nastave: Violeta Pavić, Valentina Perović, Zorica Kankaraš, Ana Baćović, Stanislavka Tomašević Profesorica fizike: Milica Perović Profesorica informatike: Jovana Nenezić UČITAJ AKCIONI PLAN